Тематика магістерських робіт для студентів освітньої наукової програми підготовки магістра права  кафедри історії держави, права та політико-правових учень на 2020-2021 н. р.

30.04.2020 | 17:18

Шановні магістри!

З метою закріплення за вами теми магістерської роботи (затверджений перелік тем додається), просимо надсилати заяву на електронну адресу кафедри: shlpls.dep.law@lnu.edu.ua. Заяву потрібно писати на імя завідувача кафедри, у ній слід зазначити тему роботи, бажаного наукового керівника контактний номер телефону та електронну адресу. У випадку, якщо на одну тему буде подано декілька заяв, приорітет надаватиметься тій особі, яка перша подасть відповідну заяву.

 

Зразок заяви

 

Завідувачу кафедри історії держави-права та політико-правових учень

юридичного факультету

ЛНУ ім. І. Франка

проф. Бойку І. Й.

 

Студента/студентки  денної/заочної форми навчання

групи __ (спеціалізація)

ПІБ

(тел.; e-mail)

 

Заява

Прошу закріпити за мною тему магістерської роботи

“ _____________________________________________________”,  № ___  та призначити науковим керівником роботи ____________________.

 

Дата                                                                                                                підпис

 

З усіх питань, що стосуються вибору теми магістерської роботи по кафедрі історії держави-права та політико-правових учень просимо контактувати з

 

Хмарним Володимиром Миколайовичем

 

тел.: +38 067 74 26 488

e-mail: Khmarnyy1104@gmail.com

 

Тематика

магістерських робіт для студентів

освітньої наукової програми підготовки магістра права

 кафедри історії держави, права та політико-правових учень

на 2020-2021 н. р.

 

 1. Становлення принципів міжнародних комерційних договорів.
 2. Інститути приватного права у англо-американському типі правової системи.
 3. Вплив Corpus Iuris Civilis на формування західної правової традиції.
 4. Філософські засади кодифікації цивільного права у Франції XIX ст.
 5. Політико-правова концепція Отто Ейхельмана.
 6. Права на чужі речі у континентальному праві: становлення і розвиток.
 7. Розвиток кримінально-правової науки у Львівському університеті (1784-1939 рр
 8. Становлення і розвиток правової системи Західно-Української Народної Республіки.
 9. Становлення та розвиток виборчого права в Україні (ХVІІ-ХХ ст.).
 10. Становлення та розвиток парламентаризму в Україні (ХVІІ-ХХ ст.).
 11. Організація і діяльність Української Галицької Армії Західно-Української Народної Республіки (1918-1920 рр.).
 12. Формування та функціонування виборчого права та виборчої системи в Англії (ХІV-ХІX ст.).
 13. Створення та розвиток органів нотаріального самоврядування в країнах континентальної системи права.
 14. Розвиток конституційного законодавства в Україні (1917-1920 рр.).
 15. Організація судової влади на українських землях у складі Великого князівства Литовського (1340-1569 рр.).
 16. Правові засади боротьби з корупцією в Україні (ХVІ-ХІX ст.): історико-правове дослідження.
 17. Правові основи здійснення судочинства в Західно-Українській Народній Республіці
 18. Організаційно-правові основи діяльності органів нотаріального самоврядування в Україні.
 19. Становлення та розвиток конституціоналізму у Франції (XVIII – XX ст.).
 20. Система покарань за Литовськими статутами та їх застосування на українських землях (ХVІ – ХVІІІ ст.).
 21. Правові основи регулювання цивільних відносин в Українській козацькій державі (1649-1783 рр.).
 22. Правові засади здійснення кримінального судочинства в Українській козацькій державі (1649-1783 рр.).
 23. Правове регулювання цивільних відносин на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 рр.).
 24. Становлення та розвиток органів дізнання і досудового слідства в Україні (1917-1991 рр.).
 25. Становлення і розвиток Апеляційних судів в Україні (ХУІ- ХХ ст.).
 26. Організаційно-правові засади утворення і діяльності карного розшуку в УРСР (1919-1991 рр.).
 27. Розвиток інституту захисту прав людини в міжнародних судових інстанціях.
 28. Розвиток кримінального законодавства про покарання за злочини проти держави в Україні.
 29. Становлення та розвиток державної податкової служби в Україні
 30. Розвиток інституту адвокатури на західноукраїнських землях (ХІХ – початок ХХ ст.)
 31. Державно-правове регулювання земельних відносин у Стародавньому Римі в період Республіки.
 32. Законодавче регулювання реформ у США в період «Нового курсу» президента Ф. Рузвельта.
 33. Розвиток німецького цивільного права за Цивільним уложенням 1896 р.
 34. Європейська традиція у розвитку місцевого самоврядування на українських землях у складі Великого князівства Литовського (1340-1569 рр.).

Тематика магістерських робіт для студентів освітньої наукової програми підготовки магістра права затверджена на засіданні кафедри історії держави, права та політико-правових учень 10 березня 2020 р.