Перша лекція з курсу “Правові цінності та етичні стандарти у професійній діяльності юриста»

03.10.2022 | 18:42

Шановні студенти-магістри, вітаємо вас з початком навчального семестру!

Запрошуємо на першу лекцію з курсу “Правові цінності та етичні стандарти у професійній діяльності юриста»

1-й потік (лектор доц. Федущак-Паславська Ганна Михайлівна) – 4 жовтня 2022 р. на 5-ій парі за посиланням https://meet.google.com/twr-zyyd-vwu

2-й потік (лектор доц. Шевчук Ліліана Едуардівна) – 11 жовтня 2022 р. на 5-й парі за посиланням https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFmZDNlMjUtZDZkMS00MzExLTg1M2YtNjg1N2U5ZjVhOGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2286d069ec-c399-4b52-8e82-17f61f74c592%22%7d