ОХОРОНА ПРАВ ТА СВОБОД ОСОБИ У ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ: додаткова інформація

04.04.2020 | 00:15

Шановні студенти V курсу!

У зв’язку з продовженням карантину до 24-го квітня на самостійне опрацювання виносяться також і ті практичні заняття, які повинні відбутися протягом наступних трьох тижнів. Йдеться про заняття з тем:

ТЕМА 13 «Кримінально-правова охорона соціальних прав і свобод особи» (2 години) та

ТЕМА 14 «Кримінально-правова охорона економічних прав і свобод особи» (2 години) та

ТЕМА 15 «Кримінально-правова охорона культурних прав і свобод особи» (2 години).

На самостійне опрацювання із зазначених тем виносяться завдання, що містяться у: 1) розділі 2 практикуму «Плани практичних занять», 2) розділі 3 практикуму «Завдання для самостійної роботи». Також потрібно опрацювати практику ЄСПЛ з відповідних тем (перелік подано у практикумі).

Окрім цього, кожен студент повинен скласти по два вироки на основі задач, що виносяться з цих тем. Кожен студент довільно обирає теми, а також задачі, на основі яких складатиметься вирок, але вироки повинні стосуватися різних тем.

Варто практикувати складання вироків різних видів, тобто не лише обвинувальних чи виправдувальних, оскільки на іспит виноситимуться різні фабули.

Рекомендації щодо складання проєктів вироків

Вироки повинні містити вступну, мотивувальну та резолютивну частини, зміст яких відповідає встановленим законом вимогам (ст. 374 КПК України). У разі складання обвинувальних вироків, потрібно також призначити та обґрунтувати призначене покарання.

Вироки повинні серед іншого містити формулювання обвинувачення, формулу кримінально-правової кваліфікації, аналіз доказів, а також матеріально-правове обґрунтування прийнятого рішення на основі досліджених доказів. Тому не рекомендовано складати вирок у порядку затвердження угоди в підготовчому судовому засіданні. Також просимо враховувати рекомендації, висловлені викладачами під час перевірки попередніх вироків.

Під час складання вироків важливо врахувати, що час на іспиті є обмеженим, а тому вирок, хоча і повинен бути мотивованим, проте не варто допускати надмірної його деталізації, невиправданих посилань та відтворення законодавчих положень.

Вироки потрібно надіслати для перевірки на електронні скриньки викладачам, які проводять практичні заняття в групах:

Групи Юрд – М 51–52с та Юрд – М 53–54с – доц. Шуп’яна Мар’яна Юріївна. Електронна адреса: shupyana5@gmail.com

Групи Юрд – М 55–56с та Юрд – М 5В–5Гс – к.ю.н. Леськів Соломія Романівна. Електронна адреса: solomiyal1201@gmail.com

Групи Юрд – М 57–58с, Юрд – 59–5Дс та Юрд – М 5А–5Бс – к.ю.н. Крикливець Дмитро Євгенович. Електронна адреса: d.kryklyvets@gmail.com

Проєкти вироків потрібно надіслати: перший вирок – не пізніше 17 квітня, а другий – не пізніше 24 квітня.

Програма курсу та практикум додаються.

Якщо виникнуть запитання, Ви можете написати на електронні адреси викладачів або у FACEBOOK MESSENGER. Якщо виникне необхідність у проведенні консультацій, просимо звернутися до викладачів для узгодження часу. 

Ці теми виносяться на іспит, тому просимо поставитися до вивчення матеріалу відповідально та виконати все своєчасно. Як ви вже знаєте, під час іспиту вам потрібно буде на основі запропонованої фабули скласти проєкти процесуальних документів, зокрема вироків суду, а тому ці завдання мають на меті допомогти вам у підготовці до іспиту.

Усім успіхів та здоров’я! До нових зустрічей! 

Охорона прав та свобод особи у публічному праві_Комплекс НМЗ 

Охорона прав та свобод особи у публічному праві_Робоча програма