ОХОРОНА ПРАВ ТА СВОБОД ОСОБИ У ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ

14.03.2020 | 18:10

Шановні студенти V курсу!

З 16-го березня згідно графіка повинен був розпочатися блок занять з дисципліни «Охорона прав та свобод особи у публічному праві», що викладається кафедрою кримінального права у кримінології. У зв’язку із запровадженням карантину ті практичні заняття, які повинні відбутися протягом наступних трьох тижнів, виносяться на самостійне опрацювання, а саме заняття з тем:

Тема 11 «Кримінально-правова охорона особистих прав і свобод особи» (4 години) та

Тема 12 «Кримінально-правова охорона політичних прав та свобод громадян» (2 години).

На самостійне опрацювання із зазначених тем виносяться завдання, що містяться у: 1) розділі 2 практикуму «Плани практичних занять», 2) розділі 3 практикуму «Завдання для самостійної роботи». Також потрібно опрацювати практику ЄСПЛ з відповідних тем (перелік подано у практикумі).

Окрім цього, кожен студент повинен довільно обрати по одній задачі з тем 11 та 12 та на основі запропонованих фабул скласти проєкти обвинувальних або виправдувальних вироків з дотриманням встановлених законодавством вимог. Вироки повинні містити вступну, мотивувальну та резолютивну частини, зміст яких відповідає встановленим законом вимогам (ст. 374 КПК України). У разі складання обвинувальних вироків, потрібно також призначити та обґрунтувати призначене покарання.

Вироки потрібно надіслати для перевірки на електронні скриньки викладачам, які проводитимуть практичні заняття в групах:

Групи Юрд – М 51–52с та Юрд – М 53–54с – доц. Шуп’яна Мар’яна Юріївна.

Електронна адреса: shupyana5@gmail.com

Групи Юрд – М 55–56с та Юрд – М 5В–5Гс – к.ю.н. Леськів Соломія Романівна.

Електронна адреса: solomiyal1201@gmail.com

Групи Юрд – М 57–58с, Юрд – 59–5Дс та Юрд – М 5А–5Бс – к.ю.н. Крикливець Дмитро Євгенович. Електронна адреса: d.kryklyvets@gmail.com

Проєкти вироків потрібно надіслати: вирок по фабулі з Теми 11 – не пізніше 27 березня, а з Темі 12 – не пізніше 3 квітня.

Програма курсу та практикум додаються.

Якщо виникнуть запитання, Ви можете написати на електронні адреси викладачів.

Ці теми виносяться на іспит, тому просимо поставитися до вивчення цього матеріалу відповідально та виконати все своєчасно. Як ви вже знаєте, під час іспиту вам потрібно буде на основі запропонованої фабули скласти проєкти процесуальних документів, зокрема вироків суду, а тому ці завдання мають на меті допомогти вам у підготовці до іспиту.

Усім успіхів та здоров’я! До нових зустрічей! 

Охорона прав та свобод особи у публічному праві_Робоча програма

Охорона прав та свобод особи у публічному праві_Комплекс НМЗ