Оголошується додатковий конкурс зі спеціальності “теорії та історії держави і права; історії політичних і правових учень

21.12.2019 | 13:42
Оголошується додатковий конкурс зі спеціальності “теорії та історії держави і права; історії політичних і правових учень 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019/2020.
Для участі у конкурсі необхідно подати наукові роботи заступнику декана Стецику Н. В. (408 каб.) до 24 грудня 2019 року (17.00) із заповненими відомостями про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи для забезпечення подальшого рецензування викладачами відповідних кафедр.

Критерії оцінювання, вимоги до оформлення наукових робіт та порядок його організації і проведення передбачено:

1) Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605 ,

2) Наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» від 04.10.2019 р. № 1271,

3) Положенням про порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у Львівському національному університеті імені Івана Франка, затвердженим Наказом ректора від 11.07.2017 року.