Наукові керівники курсових робіт з Інтелектуальної власності 2020/2021 н.р.

12.01.2021 | 14:13

Шановні студенти! Запрошуємо до ознайомлення із списком наукових керівників для написання курсових робіт на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права.

 

Наукові керівники_кафедра ІВ_2021

КУРСОВІ РОБОТИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ДЕННА ФОРМА 2020/2021  н.р.

 

Тема курсової роботи Студент Науковий керівник 
1 Презумпція авторства та її застосування у судовій практиці Клочко Наталія Сергіївна (ЮРД-3Д) Дюкарєва-

Бержаніна К. Ю.

2 Охорона прав інтелектуальної власності на твір архітектури Сергеєва Александра Костянтинівна (ЮРД-31) Тарасенко Л.Л.
Фотографія як об’єкт інтелектуальної власності Грицюк Максим Олегович (ЮРД-3Г)

гурток

Суханов М.О.
4 Авторське право на похідні твори (кавери) Торованин Тарас Іванович (ЮРД-31) Шпуганич І.І.
5 Вільне використання творів для навчальних цілей Матвійчук Максим Сергійович (ЮРД-3Б) Мартин В.М.
6 Спадкування майнових прав інтелектуальної власності Сажинець Наталія Ігорівна (Юрд-35) Мартин В.М.
7 Майнові права інтелектуальної власності виконавця Бассараб Павло Тарасович

(ЮРД-39)

Паєнок А.О.
8 Майнові права інтелектуальної власності організацій мовлення Копач Максим Романович (ЮРД-39) Паєнок А. О.
9 Правовий статус організацій колективного управління майновими правами суб’єктів авторського та/або суміжних прав Оленчук Вероніка 

Юріївна 

Юрд 3Б

Шпуганич І.І.
10 Договір про управління майновими правами суб’єктів авторського та/або суміжних прав на колективній основі Хома Катерина

ЮРД-3Г

Кметик-Подубінська Х.І.
11 Види колективного управління майновими правами суб’єктів авторського та/або суміжних прав Луців Назарій 

Володимирович 

ЮРД 33

Дюкарєва-

Бержаніна К. Ю. 

12 Правовий режим сирітських творів  Глива Вікторія   Миколаївна
ЮРД-38 
Шпуганич І.І.
13 Піратство у сфері авторського права та правові засоби боротьби з ним Крушинська Марія-Олена Миколаївна

ЮРД 3-А

Тарасенко Л.Л.
14 Способи захисту авторських прав (на матеріалах судової практики) Венгерак Андрій Олегович   ЮРД 3-Б Шпуганич І.І.
15 Використання об’єктів авторського права на підставі вільних публічних ліцензій Левицька Ірина Зіновіївна

ЮРД-33

Дюкарєва-

Бержаніна К. Ю. 

16 Види порушень авторських прав у цифровому середовищі та способи захисту порушених прав Наконечний Юрій Васильович

ЮРД-35

Шпуганич І.І.
17 Шрифти як об’єкти правової охорони Гаврилюк Уляна Олегівна (ЮРД 3-Г) Дюкарєва-

Бержаніна К. Ю.

18 Правова охорона компонування напівпровідникових виробів Чиж Андрій Остапович ЮРД-3А Шпуганич І.І.
19 Способи захисту прав виконавців (на матеріалах судової практики) Ростислав Шевчук ЮРД-3Г Гладьо Ю.О.
20 Договір про передання ноу-хау Ніколайчук Вікторія Сергіївна ЮРД-36 Кметик-Подубінська Х.І.
21 Правова охорона комерційної таємниці в Україні та країнах ЄС Круглій Анастасія Юріївна ЮРД-35 Гладьо Ю.О.
22 Способи захисту прав на торговельні марки Курильчик Вікторія Євгенівна,

ЮРД-3Ж

гурток

Дюкарєва-

Бержаніна К. Ю.

23 Добре відомі торговельні марки як об’єкти інтелектуального права Хмелик Іван 

ЮРД-37

Суханов М.О.
24 Правова охорона географічних зазначень походження товару Молнар Дмитро Федорович, ЮРД-3Ж Суханов М.О.
25 Охорона прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників Грицина Діана Андріївна ЮРД-3Г Мартин В.М.
26 Право на приватне життя (прайвесі) Качмарик Богдан Ігорович ЮРД-38 Суханов М. О.
27 Правове регулювання діяльності журналістів. Воробець Вероніка Миколаївна, ЮРД-35 Самагальська Ю.Я.
28 Аналіз практики Європейського суду. з прав людини щодо захисту авторських прав Бербека Олег Володимирович
ЮРД-3Ггурток
Дюкарєва-

Бержаніна К. Ю.

29 Права інтелектуальної власності на базу даних. Карбівник Олег Юрійович ЮРД-3Г Шпуганич І.І.
30 Ліцензійний договір про використання майнових прав на торговельні марки Кіндрат Анна Борисівна ЮРД-36 Кметик-Подубінська Х.І.
31 Захист персональних даних Заранська Марта-Марія Мар‘янівна 

ЮРД-36

Самагальська Ю.Я.
32 Право на конфіденційну інформацію Цимбаліста Вікторія Ігорівна 

ЮРД-38

Шпуганич І.І.
33 Право на доступ до публічної інформації Островський Олег Андрійович ЮРД-3Г

гурток

Дюкарєва-

Бержаніна К. Ю.

34 Захист абонентських даних Бібен Даніель Віталійович

ЮРД-3Г

Мартин В.М.
35 Інформаційна безпека телекомунікаційних мереж Кафлик Софія Володимирівна

Юрд -39

Гладьо Ю.О.
36 Гудвіл як грошове визначення ділової репутації компанії Дмуховська Валерія Олександрівна (ЮРД – 36) Кметик-Подубінська Х.І. 
37 Ліцензія як правова підстава використання майнових прав інтелектуальної власності  Марчин Вікторія Ігорівна (ЮРД 33)  Дюкарєва-

Бержаніна К. Ю.

38 Аналіз рішень Європейського суду з прав людини щодо захисту гідності, честі та ділової репутації Васькович Христина 

Олегівна

(Юрд 3-б)

Тарасенко Л.Л.
39 Право на доступ до Інтернету. Снопко Марта Андріївна(ЮРД-38) Шпуганич І.І.
40 Право на доменне ім’я. Дяків Христина Юріївна (ЮРД-34) Дюкарєва-

Бержаніна К. Ю.

41 Захист прав на винахід (корисну модель) в позасудовому порядку. Волошин Діана Володимирівна(ЮРД-3Г) Мартин В.М.
42 Правовий статус Національного органу інтелектуальної власності. Гаврилюк Назарій Андрійович 

(ЮРД-35)

Суханов М.О.
43 Використання торговельних марок в мережі Інтернет. Демяненко 

Іван Олександрович

(ЮРД-37)

Дюкарєва-

Бержаніна К. Ю.

44 Фірмовий стиль як об’єкт правової охорони Микитин Надія Ігорівна (ЮРД-36) Кметик-Подубінська Х.І.
45 Способи захисту прав інтелектуальної власності на інтернет-блог Попик Олесь 

Ігорович

ЮРД-32

Гринчак І.В.
46 Охорона прав інтелектуальної власності у сфері фешн (креативної) індустрії. Труба Дарина Андріївна 

(ЮРД-35)

Дюкарєва-

Бержаніна К.Ю.

47 Охорона прав інтелектуальної власності на музичний твір Угринчук Віталій Романович, 

ЮРД-3Ж

Суханов М. О.
48 Охорона прав інтелектуальної власності у соціальних мережах. Бойчук Ольга Ігорівна 

ЮРД – 35

Гринчак І.В.
49 Охорона прав на промисловий зразок за законодавством України та правом ЄС. Ковальчук Артем Русланович (ЮРД-39) Мартин В.М.
50 Охорона прав інтелектуальної власності на кінематографічний твір Кліщук Максим

Олександрович

(ЮРД-32)

Гринчак І.В.
51 Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу юридичних осіб. Суздальцева Ольга Миколаївна

(ЮРД – 33)

Дюкарєва-

Бержаніна К. Ю.

52 Авторське право у супутниковому мовленні та кабельній ретрансляції. Сатурчак

Віталій

Олегович

(ЮРД-37)

Шпуганич І.І.
53 Суміжні права  у супутниковому мовленні та кабельній ретрансляції. Мельниченко Олександр Миколайович (ЮРД-3В) Мартин В.М.
54 Охорона прав інтелектуальної власності на комп’ютерну програму. Бац Юлія Дмитрівна (ЮРД-32) Гринчак Ірина Володимирівна
55 Право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва. Борка Юрій Олександрович

(ЮРД-32)

Гринчак Ірина Володимирівна
56 Веб-сайт як об’єкт права інтелектуальної власності. Козак Ірина Андріївна,ЮРД-35 Шпуганич І.І.
57 Права інтелектуальної власності виробників фонограм та виробників відеограм. Котик Юрій Степанович, ЮРД-31 Мартин В.М.
58 Плагіат та правові засоби боротьби з ним Куниця Назарій Васильович, ЮРД-33  Мартин В.М.
59 Договір комерційної концесії. Гарапко Віктор

ЮРД-32

Суханов М.О.
60 Охорона прав інтелектуальної власності у медичній сфері. Звозда Орест 

Романович,

ЮРД-31

Мартин В.М.
61 Спростування недостовірної інформації, поширеної у мережі Інтернет. Арсенич Марта Романівна

ЮРД-38

Шпуганич І.І.
62 Аналіз судової практики захисту прав на винаходи. Пирсько Вероніка ЮРД 3-А Мартин В.М.
63 Brainternet та охорона особистих немайнових прав особи. Водзінська Божена Ігорівна 

Юрд-3А

Шпуганич І.І.
64 Штучний інтелект: проблеми правової визначеності. Стахів Віталій Андрійович Юрд-35 Суханов М.О.
65 Аналіз судової практики захисту особистих немайнових прав автора Cметанка Христина Миколаївна ЮРД-39 Мартин В.М.
66 Стартап як об’єкт права інтелектуальної власності. Попович Інна Петрівна 

ЮРД -34

гурток

Дюкарєва-Бережаніна К.Ю.
67 Патентні суди: світовий досвід Білецька Марта Олексіївна , ЮРД -37 Мартин В.М.
68 Правове положення Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні Поліщук Платон Петрович ЮРД-39 Мартин В.М.
69 Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власност Кнейчук Даниїла  Русланівна

ЮРД-39

Паєнок  А.О.
70 Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності Гладка Соломія Ярославівна

ЮРД-3Ж

Шпуганич І.І.
71 Форми правового регулювання інтелектуальних відносин Бобак Ілона Мирославівна 

ЮРД-3Ж

Мартин В.М.
72 Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору Гульоватий Даниїл Михайлович Паєнок А.О
73 Право інтелектуальної власності на наукове відкриття Настасяк Віталій Олегович

ЮРД-32

Суханов М. О. 
74 Штучний інтелект: правові та морально-етичні проблеми Лис Володимир Володимирович

ЮРД-3Ж

гурток

Суханов М. О.
75 Врегулювання права на приватність в країнах Європейського союзу та США  Гордубей Микола Вікторович (ЮРД-33) Шпуганич І.І.
76 Криптовалюта як продукт інформаційних технологій Проць Андрій-Ярослав Степанович (ЮРД-3Ж) Самагальська Ю.Я.