На факультеті обговорили проблеми правозастосування положень чинного законодавства щодо торговельних марок, комерційних найменувань та інших засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання

02.12.2016 | 11:10

30 листопада 2016 р. на юридичному факультеті відбувся круглий стіл на тему: «Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування»

Круглий стіл проводився кафедрою інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права та Центром дослідження інтелектуального права.

На круглому столі були присутні науковці з Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м.Харків), патентні повірені, судді, адвокати та інші.

Під час круглого столу було обговорено проблеми теорії і практики застосування положень чинного законодавства України та зарубіжного досвіду щодо знаків для товарів і послуг, комерційних найменувань та інших засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання. Зокрема, директор юридично-патентної фірми «Черкашин і партнери», патентний повірений Черкашин В.Ф. висвітлив питання здійснення права на торговельну марку як нематеріальний актив, наголосивши на важливості правильного використання знаків для товарів і послуг в господарській діяльності. Торговельна марка може бути значним активом та приносити значні доходи від її використання.

Патентний повірений Черкашин І.В. висвітлив проблематику визначення обсягу правової охорони знаків для товарів і послуг, наголосивши на дискламації елементів торгівельної марки. Він звернув увагу на те, що багато знаків для товарів і послуг містять елементи, які не охороняються самі по собі, але в сукупності з іншими зображеннями, словами тощо отримують правову охорону як торговельна марка.

Окремі проблемні питання набуття прав інтелектуальної власності на торговельні марки були висвітлені доцентом кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Крижною В.М. Зокрема, вона наголосила на способах визнання торговельної марки добре відомою в судовому та позасудовому порядку. При цьому, як вона вказала, визнання знака для товарів і послуг добре відомим за рішенням суду є досить спірним положенням чинного законодавства, оскільки суд не завжди має можливість достовірно встановити ці факти.

Доменні імена та доменні спори були предметом доповіді доцента кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Тарасенка Л.Л. А саме він наголосив на неналежному правовому регулюванні відносин, пов’язаних з реєстрацією та використанням доменних імен. Також він звернув увагу на можливі способи вирішення спорів з приводу доменних імен (судовий та позасудовий), наголосивши, що в Україні поширеним є судовий порядок вирішення таких спорів.

Завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, професор Яворська О.С. висвітлила проблемні питання укладення та виконання договорів на використання засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання, наголосивши на особливому значенні ліцензійного договору як форми передання прав на знаки для товарів і послуг.

Проблеми правової охорони комерційних позначень були предметом виступу доцента кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Мартина В.М., який наголосив на використанні в господарській діяльності різних комерційних позначень, які не завжди належать до знаків для товарів і послуг або комерційних найменувань. Водночас проблемними є питання захисту прав на такі комерційні позначення.

Новітні тенденції щодо реєстрації та використання знаків для товарів і послуг були висвітлені магістром права Гиричем О. С. Зокрема, він вказав на особливості реєстрації нетрадиційних торговельних марок в країнах ЄС та США. Водночас практика реєстрації таких знаків для товарів і послуг як рухові, звукові, смакові тощо в Україні відсутня.

Загалом учасники констатували, що використання в господарській діяльності знаків для товарів і послуг, комерційних найменувань, зазначень походження товару та інших комерційних позначень є досить поширеним, однак існує досить багато випадків неоднозначного застосування правових норм, які регулюють ці відносини. Відтак проведення таких заходів є актуальним для напрацювання рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання та правозастосування.

За результатами проведення круглого столу планується видання Збірника матеріалів.

img_20161130_175046 img_20161130_170450 15321496_1177849422293277_991954186_o 15292866_1177849748959911_1126325867_o img_20161130_170450-1