Конкурс студентських наукових робіт імені Володимира Калиновича

16.12.2021 | 19:53

Дорогі друзі! 

Кафедра історії держави, права та політико-правових учень спільно з юридичним факультетом під патронатом мецената конкурсу Романа Козія з великою приємністю повідомляє, що завершився перший та другий етапи відбору студентських наукових робіт. 

Цим повідомляємо, що готові оголосити переможців цьогорічного конкурсу. 

Для цього, запрошуємо учасників конкурсу: 

 • Христину Андрейків  
 • Діану Баган 
 • Іванну Боляк 
 • Олександру Бурдіну  
 • Аліну Гужву 
 • Ростислава Гука 
 • Броніслава Доскача  
 • Івана Коновальчука 
 • Тараса Корольчука 
 • Анастасію Кмець 
 • Олесю Ковалик 
 • Анну Матвійчук 
 • Вікторію Назар  
 • Дмитра Новака 
 • Владислава Новосада 
 • Анастасію Олеськів 
 • Андрія Петранича 
 • Ольгу Салигу  
 • Олексія Свистунова 
 • Аліну Совишен 
 • Вікторію Степанюк 
 • Максима Устіяна 
 • Тетяну Ямкову 

приєдатись до відеоконференції у Teams у понеділок 20 грудня 2021 р. в 11.00 за посиланням  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM0MTljNWMtYjc3MC00MjQ5LWJmYjMtNmZlMDMxYjRkNGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22d1c5a293-6af9-41c8-88b1-34d2c85d42af%22%7d  

 

Оргкомітет конкурсу