Кафедрою цивільного права та процесу проведено круглий стіл з проблем реформування речового права

06.04.2021 | 15:44

31 березня 2021 року кафедрою цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка спільно із Київським регіональним центром НАПрН України та відділенням цивільно-правових наук НАПрН України проведено у дистанційному форматі на платформі Zoom круглий стіл за участю членів Робочої групи з підготовки проєкту Закону України з оновлення (рекодифікації) цивільного законодавства «Обговорення концепції оновлення Цивільного кодексу України: проблеми реформування речового права».

У роботі круглого столу взяли участь представники правничих шкіл Києва, Львова, Харкова, Одеси та інших міст – професори Кузнєцова Н. С., Майданик Р. А., Кохановська О. В., Довгерт А. С., Харитонов Є. О., Калаур І. Р., Красицька Л. В. та ін. Львівську цивілістичну школу представляли професори Коссак В. М., Ромовська З. В., Якубівський І. Є., Герц А. А., Юркевич Ю. М., доценти Цікало В. І., Рим Т. Я., Бек Ю. Б., Оприско М. В.

Було обговорено низку важливих концептуальних проблем оновлення Книги 3 Цивільного кодексу України, зокрема, щодо сутності та видів речових прав, поняття, об’єктів, суб’єктів та змісту права власності, права спільної власності, захисту права власності. Окрему увагу зосереджено на питаннях правового режиму майна юридичних осіб публічного права. Також низка виступів стосувалася проблем реформування речових прав на чуже майно. Учасниками круглого столу було напрацьовано низку конкретних пропозицій щодо удосконалення норм Книги 3 Цивільного кодексу України, які будуть передані на розгляд Робочої групи з підготовки проєкту Закону України з оновлення (рекодифікації) цивільного законодавства.