Анонс: Конференція “Конституційні та адміністративно-правові традиції публічного адміністрування (до 130- річчя від дня народження Ю. Панейка)”, 10.11.2016

09.11.2016 | 12:32

Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка , Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Центр політико-правових реформ, Українсько-польський клуб конституціоналістів, Головне територіальне управління юстиції у Львівській області оголошують про проведення міжнародної наукової конференції “Конституційні та адміністративно-правові традиції публічного адміністрування (до 130- річчя від дня народження Ю. Панейка)”

Програма конференції

Місце проведення 1-го пленарного засідання: Львівський університет, Дзеркальна зала

8.30 – реєстрація учасників
9.00 – початок конференції

Привітання:
– Мельник В.П., д.ф.н., професор, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка
– Послушни Є., доктор габ., професор, ректор Вищої школи права і адміністрування (м. Жешув, Польща)
– Гриценко І.С., д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
– Бурдін В.М., д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Виступи:
1. Стецюк П.Б. – суддя Конституційного Суду України у відставці, к.ю.н., доцент, доктор права, Заслужений юрист України “Юрій Панейко – визначний український вчений правознавець”
2. Коліушко І.Б. – Голова Центру політико-правових реформ “Відродження адміністративно-правової спадщини Юрія Панейка”
3. Бевзенко В.М. – завідувач кафедрою адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор “Національне адміністративне право і процес: історія і сьогодення”
4. Радишевська О.Р. – доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету Ім. Тараса Шевченка “Польський юридичний дискурс в праці Юрія Панейка”
5. Кіселичник В.П. – завідувач кафедрою основ права Львівського національного університету імені Івана Франка, д.ю.н., професор «Вплив теорії місцевого самоврядування Юрія Панейка на становлення та розвиток науки самоврядування в сучасній Україні»
6. Марцеляк О.В. – завідувач кафедрою конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України “Внесок Юрія Панейка у розвиток Українського конституціоналізму”
7. Гураль П.Ф. – завідувач кафедрою конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, д.ю.н., професор «Професор Юрій Панейко як теоретик місцевого самоврядування»
8. Школик А.М. доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка , к.ю.н., доцент «Значення наукового доробку професора Юрія Панейка для адміністративного права України»

11.00 – перерва на каву та спільне відвідання учасниками конференції виставки наукових праць та інших матеріалів, пов‘язаних із професійною діяльністю професора Ю. Панейка в Музеї Університету

12.00 – продовження конференції, 2-ге пленарне засідання в Залі засідань Вченої Ради юридичного факультету (ауд. 409)

Виступи:
9. Янюк Н.В. доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка , к.ю.н., доцент «Погляди Юрія Панейка на межі судово-адміністративного контролю».
10. Стецюк Н.В. – доцент Львівського державного університету внутрішніх справ », к.ю.н., доцент “Державно-правова доктрина Юрія Панейка»
11. Софінська І.Д. доцент Українського католицького університету, к.ю.н., доцент “Вплив Юрія Панейка на розвиток стандартів місцевого самоврядування в Україні”
12. Мостовий А.С. доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, к.ю.н., доцент «Традиції формування та функціонування системи контролюючих органів в Україні”
13. Дорохіна Ю.А., доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету к.ю.н., доцент «Еволюція уявлень про зміст поняття власності у суспільно-правовій думці (за викладами професора Ю.Панейка)”
14. Різник С.В., доцент кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка, к.ю.н., доцент «Погляди Юрія Панейка на компетенційні спори та їх застосування в практиці конституційної юрисдикції в Україні»
15. Заболотна Г.І. асистент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, к.ю.н. «Принцип правової визначеності у діяльності органів публічної адміністрації».
16. Ковалів М.В., завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 6 Львівського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., професор «Конституційно-правові засади діяльності Національної поліції України»
17. Березовська І.Р. асистент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, к.ю.н. «Система поглядів Юрія Панейка на межі адміністративного розсуду”.
18. Палій М.Б., доцент Львівського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н. «Норми поліцейської діяльності за Юрієм Панейком”
19. Паславська Н.Т. асистент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, к.ю.н. «Політико-правові погляди Ю. Панейка на конституційну кризу Німеччини”
20. Єсімов С.С. доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 6 Львівського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент «Забезпечення законності під час доставлення громадян у підрозділ Національної поліції України»
21. Труш М.І. асистент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, «Генеза інституту адміністративної юстиції в Україні»
22. Ревер С.В. аспірант кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка «Реформа правосуддя як складова процесу демократичної трансформації суспільства та держави в Україні»
23. Савчак А.В. к.ю.н., голова Перемишлянського районного суду Львівської області “До витоків національних традицій публічного адміністрування: від Дністрянського до Панейка”
24. Жукровський Я.І., начальник Головного територіального управління юстиціі у Львівській області “Конституційно-правові погляди Юрія Панейка”
25. Терещук О. аспірант кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, «Формування Юрія Панейка як правника у Львівському університеті: курси та персоналії».

14.00 – дискусія та підведення підсумків
14.30 – закриття конференції

 

Запрошуються усі бажаючі.