Алгоритм проведення іспиту з Корпоративного права для студентів 4 курсу денної форми навчання

04.05.2020 | 15:16

Алгоритм організації іспиту з навчальної дисципліни “Корпоративне право” для студентів 4 курсу денної форми навчання 2019/2020 н.р.  у форматі online

 

Шановні студенти! Колектив кафедри підготував алгоритм проведення іспиту з Корпоративного права в умовах дистанційного навчання. Прохання кожного студента ознайомитися із нижченаведеним порядком.

Форма іспиту: Письмова форма. Студентам необхідно підготувати розв’язок фабули та дати відповідь на супутні запитання (запитання безпосередньо стосуються фабули і спрямовані допомогти при розв’язання фабули)
У якому форматі документа необхідно готувати фабулу? Усю екзаменаційну роботу необхідно виконувати у текстовому редакторі Word
Дата та час іспиту 16 травня 2020 року

 

Усі потоки та академічні групи розпочнуть виконання іспиту о 10:00 за Київським часом

Спосіб отримання файлу з фабулами від викладачів 16 травня, в проміжку між 09:50 та 10:00 кожен студент на власну електронну адресу отримає файл із фабулами.

 

ВАЖЛИВО! Для цього, до 10/05/2020 23:59 староста академічної групи повинен надіслати файл на електронну пошту кафедр  intellviv@gmail.com  та викладача, який відповідальний за ВАШУ ГРУПУ (такий список знаходиться нижче) із актуальними та правильними електронними адресами студентів академічної групu. Саме на ці електронні адреси відповідальний викладач відправить файл із фабулами.

 

Назва файлу: “номер групи_адреси”

Кому надсилати виконану роботу? РІШЕННЯ НАДСИЛАЮТЬСЯ ВИКЛАДАЧЕВІ КОЖНИМ СТУДЕНТОМ ОКРЕМО НА НИЖЧЕНАВЕДЕНІ ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ:

 

І потік

41 Шпуганич І.І. iryna.shpuganych@gmail.com

42 Мартин В.М. martunvm@gmail.com

43  Кметик-Подубінська Х.І. rayterz@ukr.net

44  Гринчак І.В. grynchak.iryna@gmail.com

 

                                    ІІ потік

45  Тарасенко Л.Л. tarasenkoleo@gmail.com

46  Гринчак І.В. grynchak.iryna@gmail.com

47  Суханов М.О. maxsukhanov11@gmail.com

 

 

                                    ІІІ потік

48  Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. kate.dyukaryeva@gmail.com

49 Суханов М.О. maxsukhanov11@gmail.com

4А Яворська О.С.  olyavorska@gmail.com

4Б Гладьо Ю.О. yuliya.glado@gmail.com

 

                                      ІV потік

4В Самагальська Ю.Я. ysamagalska@gmail.com

4Г Паєнок А.О. anapayenok@gmail.сom

4Д Шпуганич І.І. iryna.shpuganych@gmail.com

4Ж Кметик-Подубінська Х.І. rayterz@ukr.net

Назва файлу та оформлення Файл, який Ви надсилаєте викладачу на адресу, повинен мати назву: “ПРІЗВИЩЕ_ІСПИТ_ГРУПА”

 

Саму роботу просимо оформлювати наступним чином

 Екзаменаційна робота з

навчальної дисципліни “Корпоративне право”

Студента групи ______

ПІБ

 

Скопійований текст фабули

 

Розв’язок

 

ЧАС виконання іспиту 2 години з моменту надіслання на Ваші електронні адреси файлу із фабулами.

 

Важливо! У разі, якщо Ви порушили дедлайн надіслання роботи більше ніж на 20 хвилин, викладачі будуть змушені знімати бали з роботи у зв’язку із невиконанням умов складання іспиту. (наприклад, робота з 40 балів отримає лише 31 бал)

Який порядковий номер фабули необхідно виконувати студенту? Кожна академічна група отримає файл у якому буде розміщено 5 фабул.

 

Фабулу 1 виконують студенти з порядковим номером в журналі: 1/6 /11/ 16/ 21/ 26

Фабулу 2 виконують студенти з порядковим номером в журналі 2/ 7/ 12/ 17/ 22/ 27

Фабулу 3 виконують студенти з порядковим номером в журналі 3/ 8/ 13/ 18/ 23 /28

Фабулу 4 виконують студенти з порядковим номером в журналі 4/ 9 /14 /19/ 24/ 29

Фабулу 5 виконують студенти з порядковим номером в журналі 5/ 10/ 15 /20/ 25/ 30

 

Важливо!  У випадку розв’язку фабули, яка не відповідає Вашому порядковому номеру, викладач має право виставити незадовільну оцінку у зв’язку із невиконанням умов екзаменаційної роботи.

 

 

Що робити, якщо у студента протягом написання роботи виникне питання щодо змісту фабули? Якщо під час написання екзаменаційної роботи у Вас виникнуть уточнюючі запитання щодо фабули, Ви можете зателефонувати відповідальним викладачам для запитання.

 

Увага! Просимо не зловживати цим правом! Фабули складені максимально однозначно. Тексту фабули достатньо для належного та правильного розв’язання.

 

І потік- Суханов М.О. 093 623 39 17

ІІ потік- Тарасенко Л.Л. 097 486 55 93

ІІІ потік- Суханов М.О. 093 623 39 17

ІV потік –Самагальська Ю.Я. 050 430 12 46

 

Які критерії оцінювання екзаменаційної роботи? 50 – повна відповідь на усі поставлені питання. При розв’язку задачі зроблено усі правильні посилання на норми чинного законодавства. Наведений власний авторський аналіз пропонованої до вирішення задачі (належне обґрунтування висновків).

45 – повна відповідь на усі поставлені питання. При розв’язку задачі зроблено правильні посилання на норми чинного законодавства. Наведений власний авторський аналіз пропонованої до вирішення задачі (належне обґрунтування висновків). Студент дав правильну відповідь на всі питання, що базується на знаннях курсу, але не цілком повну.

40 – правильна відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Наприклад, студент знав нормативно-правовий акт та (або) судову практику (роз’яснення вищих судових інстанцій), але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі (або навпаки). У підсумку не здійснено належного авторського аналізу (обґрунтування) розв’язку задачі.

31 – виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання задачі, або відповідь базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу, відсутні посилання на норму законодавства, що підлягає застосуванню, на відповідні роз’яснення вищих судових інстанцій. У підсумку не здійснено належного авторського аналізу (обґрунтування) розв’язку задачі.

26 – виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання задачі та не назвав норми законодавства, що підлягають застосуванню, відповідні роз’яснення вищих судових інстанцій. У підсумку не здійснено належного авторського аналізу (обґрунтування) розв’язку задачі. Однак дано правильні відповіді на окремі питання до задачі.

0 – виставляється студенту, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених задачею завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з курсу, не назвав норми законодавства, що підлягають застосуванню, відповідні роз’яснення вищих судових інстанцій. У підсумку відсутній правильний розв’язок задачі та правильні відповіді на поставлені до неї запитання.

 

Інші організаційні аспекти Для належної підготовки до іспиту, необхідно пройти усі теми з практикуму!

Умови фабул можуть стосуватися будь-яких організаційно-правових форм юридичних осіб корпоративного типу!

Колектив кафедри наполегливо просить належним чином підготуватися до екзаменаційної роботи як змістовно (сумлінно опрацювати рекомендовані джерела із практикуму та судову практику) так і організаційно: прохання переконатися, що у Вас відсутні будь-які технічні перебої та інші фактори, що унеможливлюють виконання роботи протягом заздалегідь визначеного часу.  

 

 

Зразок типової фабули

Громадянин «Ц» є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр» та володіє часткою в розмірі 20% статутного капіталу. 27 січня 2016 року відбулись Загальні збори учасників ТзОВ «Центр» на яких було прийнято рішення про внесення змін до Статуту ТзОВ «Центр», виклавши пункт 10 в новій редакції «Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють в сукупності більш як 50 відсотками голосів». Таким чином, кількість учасників, присутність яких є обов’язкова для кворуму, вказаним рішенням зменшена з «більше 60%» до «не менше 50%». На підставі нової редакції статуту ТзОВ «Центр» 17.02.2016 року було прийнято нове рішення загальних зборів учасників ТзОВ « Центр», а саме: про вихід із числа учасників ТзОВ учасника «Ш» у зв’язку із продажем ним своєї частики «К» та про прийняття до складу товариства нового учасника «О» із часткою 60%, призначено нового директора ТзОВ та прийнято рішення про перехід ТзОВ «Центр» на діяльність на підставі модельного статуту. На виконання цього рішення загальних зборів учасників було вчинено відповідні реєстраційні дії. Відповідно до протоколу загальних зборів учасників від 17.02.2016 року, на вказаних зборах учасників був присутній тільки один учасник, який володів часткою в розмірі рівно 60% статутного капіталу. Учасник ТзОВ «Ц» звернувся з позовом в суд, у якому просив визнати рішення загальних зборах ТзОВ «Центр» від 27 січня 2016 року та від 17 лютого 2016 року недійсними. Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що вони були прийняті з порушенням порядку проведення зборів та суперечать нормам чинного законодавства України. Позивач просив врахувати і те, що він був відсутній на загальних зборах 27 січня 2016 року та 17 лютого 2016 року у зв’язку із перебуванням на лікуванні за кордоном. ТзОВ «Центр» подало зустрічний позов про виключення учасника «Ц» у звязку з невиконання ним свого обовязку щодо участі в управлінні товариством (зокрема, неодноразова відсутність на загальних зборах без повідомлення та підтвердження поважності причин відсутності) та створенням перешкод у діяльності товариства шляхом судових тяганин.

  1. Проаналізуйте особливості проведення загальних зборів та прийняття рішень у товаристві з обмеженою відповідальністю із двома учасниками. 2. Проаналізуйте обовязки учасників ТзОВ, порівняйте їх з обовязками акціонерів в АТ.
  2. Проаналізуйте зміст модельного статуту ТзОВ, визначте недоліки модельного статуту як регулятора корпоративних відносин у ТзОВ.
  3. Вирішіть спір.

 

Бажаємо успіхів!

Колектив кафедри

інтелектуальної власності, інформаційного

та корпоративного права