Specialist

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика”
впорядковані з урахуванням напрямків підготовки