Liliana Shevchuk

Position: Associate Professor, History of the state, law and political law teachings Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 2394173

Email: liliana.shevchuk@lnu.edu.ua

Research interests

History of state and law, Roman law, history of political and legal doctrines. 

Publications

 1. Stanovlennia notarialnoi diialnosti v Rymi ta yii poshyrennia na krainy Zakhidnoi Yevropy //Aktualni problemy derzhavy i prava. Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 17. – Odesa, 2003. – S. 79-84. 
 2. Notariat v Halychyni za avstriiskym Polozhenniam 1871r //Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vypusk 38. – Lviv, 2003. – S. 112-118. 
 3. Orhanizatsiia i diialnist notarialnykh orhaniv za sudovoiu reformoiu 1864 r. v Rosii //Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vypusk 35. – Lviv, 2000. – S. 114-116. 
 4. Stanovlennia instytutu notariatu v konteksti yevropeiskoi istorii derzhavy i prava // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vypusk 39. – Lviv, 2004. – S. 93-101. 
 5. Notariat yak pravookhoronnyi instytut (istorychnyi aspekt) // Problemy vdoskonalennia pravovoho rehuliuvannia shchodo zabezpechennia prav ta osnovnykh svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini: Materialy Rehionalnoi mizhvuzivskoi naukovoi konferentsii molodykh uchenykh ta aspirantiv. – Ivano-Frankivsk: Plai, 2003. – S. 38-40. 
 6. Vynyknennia ta rozvytok instytutu notariatu //Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy IX rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 13-14 liutoho 2003 r. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2003. – S. 113-114. 
 7. Rozvytok instytutu notariatu v krainakh Yevropy (XVIII – persha polovyna XX st.) // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy X rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 5-6 liutoho 2004 r. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2004. – S. 98-99. 
 8. Okremi aspekty vynyknennia ta rozvytku notarialnoi diialnosti v Ukraini ( X-XVI st.) // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy X rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 3-4 liutoho 2005 r. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2005. – S. .73-75. 
 9. Notariat latynskoho typu: osnovni rysy ta osoblyvosti //Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vypusk 40. – Lviv, 2004. – S. 75-82. 
 10. Z istorii notariatu v Ukraini. Chym vidriznialysia notariusy v davnynu // Notar. Informatsiinyi visnyk Asotsiatsii notariusiv Lvivshchyny. – Lviv 1999. – №1. 
 11. Z istorii notariatu v Ukraini. // Notar. Informatsiinyi visnyk Asotsiatsii notariusiv Lvivshchyny. – Lviv 2003. – №10. 
 12. Stanovlennia notariatu yak okremoho pravovoho instytutu v Ukraini (seredyna XIX – poch. XX st.) // Zbirnyk naukovykh statei. Za materialamy I mizhvuzivskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. «Aktualni pytannia reformuvannia pravovoi systemy Ukrainy» (Chastyna II) – Lutsk, 2005. – S. 87-94. 
 13. Rozvytok notarialnoi diialnosti v Ukraini (XI-XII st.st.). // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 43. – Lviv, 2006. – S. 104-111. 
 14. Pravove rehuliuvannia notarialnoi diialnosti v kodyfikatsiiakh ukrainskoho prava XIII – persha polovyna XIX st. // “Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini”. Materialy XII rehionalnoi nauk.-prakt. konferentsii. – Lviv, 2006. – S. 107-108. 
 15. Instytut notariatu v Zakhidnii Ukraini u skladi Polshchi (1921-1939 rr.). // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XIII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 8-9 liutoho 2007r. m. Lviv. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2007. – S. 145-146. 
 16. Notarialna diialnist za rymskym pravom ta yii retseptsiia v krainakh Zakhidnoi Yevropy “//Rymske pravo ta pravova kultura Yevropy. Vydavnytstvo Liublinskoho katolytskoho universytetu. – 2008. – S. 124-130 (0,3 druk. ark.) 
 17. Osoblyvosti rozvytku notariatu na zakhidnoukrainskykh zemliakh //Derzhava i pravo. Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. Vyp. 39. K., Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy. 2008. 
 18. Osoblyvosti pidboru pratsivnykiv notariatu v Halychyni u skladi Avstro – Uhorshchyny ta Polshchi (1859–1939 rr.) // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy KhV rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 2009. – S. 105-107. 
 19. Yevropeiska pravova tradytsiia ta rozvytok instytutu notariatu v Ukraini // Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy №8 ( serpen) 2010 r., S. 153-163. 
 20. Orhanizatsiia notarialnoi diialnosti na ukrainskykh zemliakh v skladi Velykoho kniazivstva Lytovskoho // Naukova spadshchyna akademika O.O.Malynovskoho i suchasnist . Materialy Vseukrainskoi naukovo – praktychnoi konferentsii ( 4-6 hrudnia 2008 r., m. Rivne ).- K., 2010.-S. 168-174. 
 21. Stanovlennia ta funktsionuvannia orhaniv notarialnoho samovriaduvannia (istoryko-pravovyi aspekt). // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 53. – Lviv, 2011. – S. 93-100.  
 22. Vymohy do pratsivnykiv notarialnykh orhaniv (istoryko-pravovyi analiz). //Naukova spadshchyna profesora V.S. Kulchytskoho i suchasnist Materialy KhKhIV Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii. – Lviv 2011. – S.262-268. 
 23. Kyivska Rus yak sub’iekt mizhnarodno-pravovykh vidnosyn (seredyna – druha polovyna IX st.) // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy KhVII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 2011. – S. 101-102. 
 24. Z istorii notariatu v Ukraini v skladi Rosiiskoi imperii. // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 57. – Lviv, 2013.  
 25. Vytoky ukrainskoi derzhavnosti. // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XIX rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 2013. – S. 77-78. 
 26. Notarialna reforma 1864-1866 rr. v otsinkakh suchasnykiv. // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 59. – Lviv, 2014. – C.156-163.  
 27. Pravove rehuliuvannia notarialnoi diialnosti v ukrainskomu pravi XVIII – persha polovyna I st. // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 61. – Lviv, 2015. – C.227-238. 
 28. Do pytannia pro istoriiu notariatu v konteksti istorii derzhavy i prava Ukrainy // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy KhKhI rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 2015. – Ch. 1. – S. 138-140. 
 29. Slovʼianski protoderzhavy na terytorii Ukrainy ( IV – IX st. n. e.) // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy KhKhII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 2016. – Ch. 1. – S. 120-123. 
 30. Z istorii stanovlennia Ukrainskoi derzhavnosti: slovʼianski protoderzhavy. // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 62. – Lviv, 2016. – C.72-80. 
 31. Shevchuk L. Notariat v Ukraini v skladi Rosiiskoi imperii [Elektronnyi resurs] / L. Shevchuk // Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. : Yurydychna. – 2013. – Vyp. 57. – S. 154-162.  

Biography

Liliana Shevchuk was born on July 25, 1973 in the city of Radekhiv, Lviv region. In 1995 she graduated with honors from the Faculty of Law of Ivan Franko Lviv State University. 

Since September 1995 – Assistant Professor of Theory and History of State and Law. 

In 2005 she defended her dissertation on the topic: “Formation and development of the institution of notaries in Ukraine (historical and legal aspect).” 

By the decision of the Certification Board, the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine of July 4, 2013 was awarded the academic title of associate professor of the Department of Theory of State, Law and Political and Legal Studies. 

Author and co-author of 2 textbooks and manuals, more than 30 articles, conference proceedings, reviews. 

Projects

History of the state and law of Ukraine 

Roman private law 

Formation and development of the institute of notary 

History of the state and law of foreign countries 

Schedule

Page with teachers schedule not found!