Khrystyna Moriak-Protopopova

Position: Associate Professor, History of the state, law and political law teachings Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): +380322394173

Email: khrystyna.moryak-protopopova@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Scopus profile: www.scopus.com

Research interests

History of state and law. Roman private law. Politology. 

Publications

  Name  The nature of the work  Output data  Volume (in pages) / author’s work 
Scientific works on the profile of the department, published before the defense of the dissertation 
1  Utvorennia, struktura i diialnist Halytskoho namisnytstva (1849-1918 rr.)  Article in a professional publication  Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – 2006. – Vypusk 43. –S. 67-72.  6 s. 
2  Namisnyk Halychyny i yoho povnovazhennia  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 9-10 liutoho 2006 r. – Lviv, 2006. – 512 s. S. 93-95.  3 s. 
3  Halytske namisnytstvo: stanovlennia i rozvytok (istoryko-pravovyi aspekt)  Abstracts in the collection of conference proceedings  Molod u yurydychnii nautsi: Zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii molodykh uchenykh “P’iati osinni chytannia” (27-28 zhovtnia 2006 roku, m. Khmelnytskyi): U 5-ty chastynakh: Chastyna persha: “Zahalnoteoretychni ta istorychni pravovi nauky”. – Khmelnytskyi, 2006. S. 82-84.  3. s. 
4  Namisnyk i namisnytstvo v systemi derzhavnoho aparatu Avstro-Uhorshchyny (1867-1918)  Abstracts in the collection of conference proceedings  Aktualni problemy teorii ta istorii prav liudyny, prava i derzhavy: Materialy IV Vseukrainskoi naukovoi konferentsii pravnykiv-pochatkivtsiv, prysviachenoi pam’iati vydatnykh uchenykh-iurystiv P.O. Nedbaila, O. V. Surilova, V. V. Kopieichykova. Odesa, 10- 11 lystopada 2006 r. Odesa, 2006. S. 277-281.  4 s. 
5  Pro deiaki osoblyvosti derzhavnoho ustroiu Avstro-Uhorshchyny za konstytutsiieiu 1867 r. (do 140-richchia konstytutsii)  Article in a professional publication  Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – 2007. – Vypusk 44. – 354 s. Vydavnychyi tsentr Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. S. 97-102.   6 s. 
6  Stvorennia ta otsinka diialnosti halytskoi kraiovoi shkilnoi rady (1851-1918 rr.)  Abstracts in the collection of conference proceedings  Pravove zhyttia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Zb. tez nauk. dopovidei za materialamy III Mizhnarodnoi nauk-prakt. konf., m. Lutsk, 23-24 bereznia 2007 r. -Lutsk, 2007. S. 42-43. 

 

2 s.  

 

7  Pravovi zasady diialnosti Halytskoho namisnytstva u 1849 – 1918 rr.  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XIII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 8-9 liutoho 2007 r. – Lviv, 2007. S. 115-117. 

 

3 s.  

 

8  Konstytutsiia Avstro-Uhorshchyny 1867 r. pro zabezpechennia prav liudyny i narodu  Abstracts in the collection of conference proceedings  Aktualni problemy teorii ta istorii prav liudyny, prava i derzhavy: Zb. statei V Vseukr. nauk. konferents. pravnykiv-pochatkivtsiv. Lviv 9-10 lystopada. – Lviv; Odesa, 2008. S. 274-279. 

 

6 s. 
9  Struktura Halytskoho namisnytstva (1849-1918)  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XIV rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 6 liutoho 2008 r. – Lviv, 2008. S. 65-68.  4 s. 
10  Osvald Baltser yak istoryk, pravoznavets ta hromadskyi diiach (shtrykhy do portretu)  Abstracts in the collection of conference proceedings  Aktualni problemy istorii derzhavy i prava krain Tsentralno-Skhidnoi Yevropy (prysviacheno 150-richchiu Osvalda Baltsera): Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. 24-25 kvitnia 2009 r. – Lviv, 2009. – S.164-166.  3 s. 
11  Sotsialno-ekonomichni ta politychni peredumovy stvorennia Halytskoho namisnytstva (vybrani aspekty)  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XV rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 4-5 liutoho 2009 r. – Lviv:, 2009.  S. 71-73. 

 

3 s.  

 

12  Osoblyvosti navchannia derzhavnykh sluzhbovtsiv u Halychyni ta prokhodzhennia nymy praktyky pry namisnytstvi i starostvakh (1849 – 1918 rr.)   Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XVII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 3 – 4 liutoho 2009 r. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho universytetu imeni Ivana Franka, 2011. – 392 s. S. 79-82.  s. 
13  Peretvorennia Avstrii v dualistychnu monarkhiiu: zmist ta pravova pryroda avstro-uhorskoi uhody 1867 r.  Article in a professional publication 

indexed in the international scientometric database Index Copernicus International 

Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia mizhnarodni vidnosyny. – Vypusk 27. – Lviv, 2010. – S. 96-103.   8 s. 
14  Peretvorennia Avstrii u dualistychnu monarkhiiu v 1867 r. ta zminy v derzhavnomu aparati imperii.  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XVI rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 8 – 9 liutoho 2010 r. – Lviv, 2010. S. 70-72. 

 

3 s.  

 

15  Pravovyi status ta povnovazhennia halytskoho namisnytstva (1849 – 1918 rr.)  Article in a professional publication 

indexed in the international scientometric database Index Copernicus International 

Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna.  Vypusk 52. Lviv 2011  S. 96-103.  

 

8 s.   

 

16  Kraiova shkilna rada u Halychyni: povnovazhennia, struktura i vplyv na rozvytok shkilnytstva u 1867 – 1918 rr.  Article in a professional publication 

indexed in the international scientometric database Index Copernicus International 

Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – Vypusk 54. – Lviv, 2011. – S. 73-80.  

 

8 s   

 

17  Politychna avtonomiia Halychyny ta yii vplyv na diialnist Halytskoho namisnytstva (ser. XIX – poch. XX st.).   Article in a professional publication 

indexed in the international scientometric database Index Copernicus International 

Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – Vypusk 55. – Lviv, 2011. – S. 89- 98.  

 

10 s.   

 

18  Avstriiski namisnyky u Halychyni ta otsinka yikh diialnosti u pratsiakh profesora V.S.Kulchytskoho  Abstracts in the collection of conference proceedings  Materialy XXIV mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii 28 kvitnia – 1 travnia 2011 r. – Lviv, 2011. S. 152 – 158. 

 

7 s.  

 

19  Diialnist Halytskoho namisnytstva pid chas Pershoi svitovoi viiny  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XVIII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 8 – 9 liutoho 2012 r. – Lviv:, 2012. – S. 96-98. 

 

3 s.  

 

20  Povnovazhennia Halytskoho namisnytstva u vyborchii systemi Avstrii ta Avstro-Uhorshchyny  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XVIII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 7 – 8 liutoho 2013 r. – Lviv, 2013. – S. 61-63.  3 s.  

 

Scientific works on the profile of the department, published after the defense of the dissertation 
21  Rol ta znachennia Halytskoho namisnytstva u rozvytku derzhavnoi sluzhby  Article in a professional publication 

indexed in the international scientometric database Index Copernicus International 

Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. Vypusk 60. – Lviv. 2014. – S. 97 – 109. 

 

13 s.  

 

22  Osoblyvosti sotsialno-ekonomichnoho stanovyshcha Halychyny (1848-1918 rr.)   Article in a professional publication 

indexed in the international scientometric database Index Copernicus International 

Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia ekonomichna.  Vypusk 51. – Lviv, 2014. – S. 633-640. 

 

8 s.  

 

23  Derzhavno-pravovyi rozvytok Hretsii u XX st.  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini : materialy XIX rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv, 6 – 7 liutoho 2014 r. – Lviv, 2014. – S. 103 – 108.  6 s.  

 

24  Formalno-iurydychni vymohy do pratsivnykiv derzhavnykh orhaniv vlady v Avstro-Uhorshchyni (seredyna XIX – pochatok XX st.)  Abstracts in the collection of conference proceedings  Aktualni problemy istoryko-pravovoi nauky ta yii rol u pravovomu ta patriotychnomu vykhovanni studentiv yurystiv: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii 7-8 lystopada 2014 r. – Ivano-Frankivsk, 2014. – S. 75 – 82.  8 s. 
25  Status derzhavnoho sluzhbovtsia za avstriiskym zakonodavstvom druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. (na prykladi Halytskoho namisnytstva).   Article in a professional publication 

indexed in the international scientometric database Index Copernicus International 

Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. Vypusk 61. – Lviv. 2015. – S. 178 – 189. 

 

12 s.   

 

26  Legislative regulation and competence of Austrian vicegerencies in 1849-1918 (case study of the Galician vicegerency)  Article in a professional publication 

indexed in the international scientometric database Index Copernicus International 

Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka. – Kwartalnik. – Nr. 4 (41). – 2015. – S. 201 – 211.  

 

12 s.   

 

27  Derzhavno-pravovyi rozvytok Shveitsarii u XX st.  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XXI zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 12–13 liutoho 2015 r.: u 2 ch. Ch. 1. – Lviv, 2015. – S. 111 – 115.  5 s.  

 

28  Dzherelna baza doslidzhennia namisnytstva ta inshykh instytutiv mistsevoho upravlinnia Halychyny u skladi Avstrii ta Avstro-Uhorshchyny (seredyna XIX – pochatok XX stolit)  Article in a professional publication 

indexed in the international scientometric database Index Copernicus International 

Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – Vypusk 62. – Lviv, 2016. – S. 47- 53.  7 s. 
29  Derzhavno-pravovyi rozvytok Kniazivstva Likhtenshtein u XX st.  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XXI zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 4 – 5 liutoho 2016 r.: u 2-okh ch. Ch. 1. – Lviv, 2016. – S. 85-89.  5 s.  

 

30  Stanovlennia u Halychyni orhaniv mistsevoi vlady i samovriaduvannia u 1772 – 1918 rokakh  Article in a professional publication 

indexed in the international scientometric database Index Copernicus International 

Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – Vypusk 64. – Lviv, 2017. – S. 64- 78. 

 

15 s.   

 

31  Derzhavno-pravovyi rozvytok Avstrii v XX stolitti  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XXIII zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (7 – 8 liutoho 2017 r.): u 2-okh ch. – Ch. 1. – Lviv, 2017. – S. 93-97. 

 

5 s.  

 

32  Problemni pytannia kursu “Istoriia derzhavy i prava Ukrainy” 

 

Abstracts in the collection of conference proceedings  Aktualni problemy vykladannia istoryko-pravovykh dystsyplin v systemi vyshchoi yurydychnoi osvity Ukrainy i zarubizhnykh krain : Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii, Lviv, 19 zhovtnia 2017 r. Vyp. 1. – Lviv, 2017. – S.101-105.  5 s. 
33  Żegluga na rzece Przemszy (ustawy obowiązujące w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku) Article in a professional publication 

indexed in the international scientometric database Index Copernicus International, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences and The Central European Journal of Social Sciences and Humanities 

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.T. XIII, 15 (2) 2018. S. 213-223. 

 

11 s.   

 

34  Vybrani aspekty diialnosti mistsevykh orhaniv vlady avstro-uhorskoi monarkhii naprykintsi XIX – na pochatku XX stolit yak odna z peredumov proholoshennia ZUNR  Article in a professional publication 

indexed in the international scientometric database Index Copernicus International 

Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vypusk 67. – Lviv, 2018. – S. 65-76. 

 

12 s.   

 

35  Vybrani aspekty diialnosti ukrainskykh politychnykh partii u Halychyni XIX– na pochatku XX st.  Abstracts in the collection of conference proceedings  Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika ta yii mistse v istorii Ukrainskoho derzhavotvorennia (do 100-richchia proholoshennia): zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovoi konferentsii. – Vyp. 2.  – Lviv, 2018.- S. 164-171.  8 s,  

 

36  Instytut neosudnosti u «Pravakh za yakymy sudytsia malorosiiskyi narod”  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XXIV zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 7 – 8 liutoho 2018 r.: u 2-okh ch. – Ch. 1. – Lviv, 2018. – S. 66-69.  4 s.  

 

37  Vplyv tradytsii rymskoho prava na rehuliuvannia kryminalnoi vidpovidalnosti v Ukraini (na prykladi analizu okremykh obstavyn, yaki pom’iakshuvaly pokarannia za kodeksom 1743r. «Prava, za yakymy sudytsia malorosiiskyi narod» ta chynnym krminalnym kodeksom Ukrainy).  Article in a professional publication  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. –  Seria Prawnicza. –  Zeszyt 107. – Rzeszow, 2019. – S. 119-129 

 

 

 

 

11 s. O. Boliukh 

 

38  Polska «avtonomiia» u Halychyni v skladi Avstro-Uhorshchyny (seredyna XIX– pochatok XX st.)  Article in a non-professional publication  Yuvileinyi zbirnyk naukovykh prats na poshanu profesora Volodymyra Semenovycha Kulchytskoho z nahody 100 richchia vid Dnia narodzhennia / Redkolehiia: I. Y. Boiko (holova), B. Y. Tyshchyk, M. M. Kobyletskyi, A. V. Kolbenko, H. M. Fedushchak-Paslavska, L. E. Shevchuk; za redaktsiieiu doktora yurydychnykh nauk, profesora I. Y. Boika. – Lviv, 2019. – S.215-223.  9 s. 

 

39  Rozvytok idei humanizmu v ukrainskomu pravi (na prykladi Kodeksu 1743 r.)  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XXV zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (7–8 liutoho 2019 r.): u 2-okh ch. Ch. 1. Lviv, 2019. – S. 63-66.  4 s.  

 

40  Projekt Lutostańskiego a bolszewickie regulacje prawne dotyczące prawa małżeńskiego okresu międzywojennego  Article in a professional publication  Kościoł i Prawo. – 2020. – 9 (22) 2020 Nr 1. – C. 193-206. 

 

14/7 s.  

J. Dworas-Kulik 

 

41  Legal Culture as a Condition for Sustainable Development of Ukrainian Society   Article in a professional publication included in the international scientometric database Scopus  European Journal of Sustainable Development. – T. 9. – №4. – 2020. – S. 211-218. 

 

8/4  

V. Kachur,  

S.Khomiachenko, L. Protosavitska 

 

42  Electio viritim yak kliuchovyi pryntsyp ustroiu Rechi Pospolytoi (pochatok XVI – kinets XVIII st.)  Abstracts in the collection of conference proceedings  Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XXV zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (6-7 liutoho 2020 r.): u 2-okh ch. Ch. 1. Lviv, 2020. – S. 56-59.  4 s. 

 

The main educational and methodical works (for the period of scientific and pedagogical activity) according to the profile of the department 
43  Istoriia Derzhavy i prava zarubizhnykh krain. Metodychni vkazivky po napysanniu kursovykh  i kontrolnykh robit. Tematyka kursovykh robit  Guidelines  Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2010.  

 

28/16  

B.Y. Tyshchyk, O.V. Lypytchuk 

44  «Salichna Pravda»- pamʼiatka rannofeodalnoho prava frankiv.   Educational and methodical materials for law students  Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2012. – 28 s.  28/16  

O.V. Lypytchuk 

 

45  Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain: novitnii chas (1918 – poch.. XXI st.)  Textbook  Lviv, Svit, 2016. – 718 s.   718/20  

B.Y. Tyshchyk,  

O.V.Lypytchuk, A.V. Kolbenko 

Biography

Khrystyna Moriak-Protopopova was born on August 8, 1980. In 2002 she graduated from the Faculty of Law of Ivan Franko National University of Lviv. Prior to enrolling in the department (February 1, 2007), she worked as the Chief Legal Adviser of OJSC Almazinstrument. 

Khrystyna Moriak-Protopopova defended her dissertation for the degree of Candidate of Law in specialty 12.00.01 on the topic: “Galician governorship: creation, structure and activity (1848 – 1918)” June 26, 2013 

Author of more than 40 scientific publications. 

Expert of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education. 

Projects

History of the state and law of Ukraine 

Roman private law 

History of the state and law of foreign countries 

Schedule

Page with teachers schedule not found!