Olha Lypytchuk

Position: Associate Professor, History of the state, law and political law teachings Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 2394173

Email: olha.lypytchuk@lnu.edu.ua

Research interests

Judicial system and judicial proceedings of interwar Poland. 

Publications

 1. Suddi u mizhvoiennii Polshchi: pravovyi ta sotsialnyi status. Visnyk Lvivskoho instytutu vnutrishnikh sprav. – Lviv, 2001. №1 – S. 24 – 31. 
 2. Sudy prysiazhnykh u Halychyni v 1930-kh rokakh. Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – Lviv, 2001. – Vyp.36 – S. 125 – 128. 
 3. Nadzvychaini sudy ta yikh rol u sudovii systemi mizhvoiennoi Polshchi. Naukovyi visnyk. – Chernivtsi, 2001. – Vyp. 125. – S. 25 – 28. 
 4. Sudova systema Druhoi Rechi Pospolytoi : osnovni periody rozvytku (1918 – 1939 rr.). Pravo Ukrainy. – 2001. №6. – S. 109 – 112. 
 5. Diialnist polskykh sudiv na zakhidnoukrainskykh zemliakh (1921 – 1939 rr.). Aktualni problemy derzhavy i prava. – Odesa, 2001. – №11. – S. 117 – 122. 
 6. Yulii Makarevych – vydatnyi predstavnyk Lvivskoi shkoly kryminalnoho prava. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy VII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv, 2001. – S. 48 – 50. 
 7. Natsionalni prava ukraintsiv u polskomu sudochynstvi mizhvoiennoho periodu. Naukovi zoshyty istorychnoho fakultetu. – Lviv, 2001. – Vyp. 4. – S. 235 – 243. 
 8. Struktura ta diialnist sudiv pratsi v mizhvoiennii Polshchi. Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – 2002. – Vyp. 37. – S. 192 – 200. 
 9. Ob’iednannia polskykh yurystiv ta yikh diialnist (1918 – 1939 rr.). Pólska – Ruś –Ukraina – jedenaściewieków sąsiedztwa. – Lublin; Lwów, 2002. – S. 127 – 133. 
 10. Polskyi kryminalno-protsesualnyi kodeks 1928 r. ta yoho kharakterystyka. Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – Lviv, 2003. – Vyp. 38. – S. 143 – 151. 
 11. Osnovni zasady ta otsinka polskoho tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu 1930 r. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy IKh rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (13 – 14 liutoho 2003 r.) – Lviv: Malyi vydavnychyi tsentr yurydychnoho fakultetu LNU imeni Ivana Franka, 2003. – S. 286 – 290. 
 12. Treteiske sudochynstvo v mizhvoiennii Polshchi (1918 – 1939 rr.) Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – Lviv, 2004. Vyp. 39 – S. 155 – 160. 
 13. Adolf Chervinskyi – vidomyi halytskyi yuryst i hromadskyi diiach pershoi polovyny KhKh st. Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – Lviv, 2005. Vyp. 41. – S. 93 – 98. 
 14. Tovarystvo Ukrainsko-Radianskykh pravnykiv u Lvovi (1909 – 1939 rr.) Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini : Materialy KhI rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv, 2005. – S. 68 – 70. 
 15. Sotsiolohichni doslidzhennia v kryminalnomu sudochynstvi: dosvid polskykh vchenykh mizhvoiennoho periodu. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy KhII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv, 2006. – S. 88 – 90. 
 16. Pravove stanovyshche nepovnolitnikh u Polskomu sudochynstvi u mizhvoiennii Polshchi. Visnyk lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – Lviv, 2006. Vyp. 34. S. 56 – 66. 
 17. Pravovyi status Ukrainskoi Hreko-katolytskoi tserkvy v mizhvoiennyi period Polshchi 1918 – 1939 rr. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy KhIII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv, 2007. – S. 111 – 112. 
 18. Diialnist dukhovnykh sudiv v mizhvoiennii Polshchi (1918 – 1939 rr.). Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy KhIV rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv, 2008. – S. 62 – 64. 
 19. Rol chasopysu «Glos Sąndownictwa» v orhanizatsii i rozvytku sudovoi systemy mizhvoiennoi Polshchi (1929 – 1939 rr.). Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy KhV rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Lviv, 2009. – S. 68 – 79. 
 20. Do pytannia pro sotsiolohichni doslidzhennia v kryminalnomu sudochynstvi: dosvid polskykh vchenykh mizhvoiennoho periodu. Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – 2010. – Vyp. 51. – S. 40 – 50. 
 21. Polskyi Kryminalnyi kodeks 1932 r. ta yoho kharakterystyka. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. Vyp. 4. Lviv, 2010. – S. 77 – 87. 
 22. Sudova statystyka v mizhvoiennii Polshchi (1918 – 1939 rr.). «Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy KhVI rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv, 2010. – S. 67 – 69. 
 23. Naivyshchyi sud v mizhvoiennii Polshchi: orhanizatsiia ta diialnist. «Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy KhVIII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv, 2011. – S. 76 – 78. 
 24. Formuvannia instytutiv povitrianoho prava Ukrainy. Materialy I mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, Kyiv, NAU, 24 liutoho 2011 r. – Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M.M., 2011. – 460 s. St. 348 – 349. 
 25. B.Y. Tyshchyk, A.V. Kolbenko, O.V. Lypytchuk . Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain. Prohrama kursu dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. Lviv: yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Franka. – 2010. – 28 s. 
 26. Tyshchyk B.Y., Lypytchuk O.V., Moriak-Protopopova Kh.M. : Metodychni vkazivky po napysanniu kursovykh i kontrolnykh robit. Tematyka kursovykh robit dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho un-tu imeni Ivana Franka, 2010. – 28 s. 
 27. Lypytchuk O. Sud i sudochynstvo Respubliky Polshcha 1918 – 1939 rr. Metodychni materialy dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho nats.. fakultetu imeni Iv. Franka, 2011. – 87s. 
 28. Lypytchuk O. V. Leshkovych N. O.// Tsyvilizatsiinyi obraz Rosii v suchasnii istoriohrafii // Naukovi zoshyty istorychnoho fakultetu Lvivskoho universytetu. Zbirnyk naukovykh prats. 2012r. Vypusk 13. s.189-199. 
 29. Lypytchuk O. V. Systema i kompetentsiia orhaniv samovriaduvannia v Pershii Rechi Pospolytii( druha polovyna XVI-XVIII st.) // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XVIII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 26-27 sichnia 2012r.- Lviv. Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2012r.-s. 94-95. 
 30. Lypytchuk O.V. Orhany stanovoho samovriaduvannia v Pershii Rechi Pospolytii// Materialy II Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii: ” Stanovlennia derzhavy ta prava v umovakh hlobalizatsii: teoretychni ta praktychni aspekty”. 24 liutoho 2012 r. Kyiv. s. 61-62. 
 31. Lypytchuk O.V. // Systema ta kompetentsiia orhaniv terytorialnoho samovriaduvannia v Polskii Respublitsi(1918-1939rr.) // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 58, 2013r. s. 74-80 
 32. Lypytchuk O. V. // Problema Rosiiskoi derzhavnosti: tsyvilizatsiinyi pidkhid.// Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XIX zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 7-8 liutoho 2013r.- Lviv. Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2013r. s. 49-52. 
 33. LypytchukO. // Pravovi mekhanizmy zakhystu vid aviatsiinykh shumiv v zakonodavstvi Ukrainy// Tretia mizhnarodna naukova konferentsiia ” Transportne pravo v XXI stolitti”. 21 liutoho 2013r. Kyiv. Natsionalnyi aviatsiinyi universytet.s. 485-487. 
 34. Lypytchuk O. Leshkovych N. // Sudova reforma 1864 roku i problemy formuvannia pravovoi svidomosti v Rosii ( druha polovyna XIX –pochatok XX st.) // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 59, 2014r. s. 92-101. 
 35. Lypytchuk O. V. Leshkovych N. A. // Sud i sudochynstvo v Rosiii pislia Sudovoi reformy 1864r.// Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. Vypusk 1. 2014r. s. 44-54. 
 36. Lypytchuk O. Leshkovych N. Sudova reforma 1864 roku i problemy formuvannia pravovoi svidomosti v Rosii . // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna. 2014r. Vypusk 60. s. 81-90. 
 37. Lypytchuk O. Systema pokaran pislia Sudovoi reformy 1864 roku v Rosii // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XX zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 6-7 liutoho 2014r.Lviv. Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2014r. s. 97-100. 
 38. Lypytchuk O. ” Do pytannia dosvidu polskykh vchenykh-iurystiv shchodo sotsiolohichnykh doslidzhen v kryminalnomu sudochynstvi u mizhvoiennyi period”. // Aktualni problemy istoryko-pravovoi nauky ta yii rol u pravovomu ta patriotychnomu vykhovanni studentiv-iurystiv. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. 7-8 lystopada 2014r. Ivano-Frankivsk. s. 69-75. 
 39. O. Lypytcnuk. Sosio-Legal aspekts of justice status in interwar Poland (1918-1939) // ” Legea si Viata”. Mezhdunarodnyi nauchno-praktycheskyi pravovoi zhurnal ” Zakon y Zhyzn”. Respublyka Moldova- Odessa. Vypusk 11-3. 2015h. s. 73-77. 
 40. O. Lypytchuk //Sotsialno-pravovi aspekty statusu suddiv u mizhvoiennii Polshchi (1918-1939rr.)// Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 61 .2015r. s. 151-162. 
 41. Lypytchuk O. // Derzhavno-pravovyi rozvytok Niderlandiv u XX stolitti.// Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XXI zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 12-13 liutoho 2015r. Lviv. Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2015r. s. 101-105. 
 42. Lypytchuk O. Derzhavno-pravovyi rozvytok Lytvy u XX stolitti. // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy XXII zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Chastyna 1. 4-5 liutoho 2016r. s. 74-77. 
 43. Lypytchuk O. Zakhidnoukrainska Narodna Respublika: mizhnarodna diialnist (do 100-richchia utvorennia) [Elektronnyi resurs] / O. Lypytchuk, N. Leshkovych // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – 2018. – Vyp. 67. – S. 54-64. –  
 44. Lypytchuk O. Zlochyny ta pokarannia u mizhvoiennii Polshchi (1918–1939 rokiv) [Elektronnyi resurs] / O. Lypytchuk // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – 2019. – Vyp. 69. – S. 42-50. 
 45. Educational and methodical works: 
 46. Lypytchuk O. V. Moriak-Protopopova Kh.M. ” Salichna pravda- pam’iatka rannofeodalnoho prava frankiv”. Navchalno-metodychni materialy dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. Vydannia Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Yurydychnyi fakultet. Lviv. 2012r. 28s. 
 47. Lypytchuk O.V. Boiko I. Y. Stanovlennia i rozvytok instytutu intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. Prohrama spetskursu dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. Vydannia Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Yurydychnyi fakultet. Lviv 2013r. 24 s. 
 48. Lypytchuk O. V. Tyshchyk B. Y. Kolbenko A. V. Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain. Plany seminarskykh zaniat, rekomendovana literatura ta metodychni vkazivky dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. Lviv. Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2014r. 32 s. 
 49. Lypytchuk O.V. Tyshchyk B. Y. Kolbenko A. V. Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain. Prohrama kursu dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. Lviv. Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka . 2016r. 30 s. 
 50. Tyshchyk B.Y. Lypytchuk O.V. Moriak-Protopopova Kh. M. Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain: Metodychni vkazivky po napysanniu kursovykh i kontrolnykh robit dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. Lviv. Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2015r. 32 s. 

Biography

Olha Lypytchuk was born in 1975 in Vinnytsia. She graduated from the Faculty of Law of Ivan Franko Lviv State University in 1996. 

In 1997-2001 she studied in graduate school. Since 2004 – Candidate of Law. Thesis: “The system of judicial bodies and the judiciary of the Republic of Poland (1918 – 1939)” 

Since 2004 she has worked as an assistant at the Department of Fundamentals of Law of Ukraine, Faculty of Law. Since 2006 he has been working at the Department of State History, Law and Political and Legal Studies as an associate professor. 

By the decision of the Certification Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated May 17, 2012, he was awarded the academic title of associate professor of the Department of History of State, Law and Political and Legal Doctrines. 

Author of more than 50 scientific papers. 

Projects

History of the state and law of foreign countries 

Establishment of the institute of intellectual property law in Ukraine 

History of the state and law of Ukraine 

Roman private law 

Schedule

Page with teachers schedule not found!