Ihor Boiko

Position: Chairperson, History of the state, law and political law teachings Department

Scientific degree: Doctor of Law Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): +380322394173

Email: igor.boiko@lnu.edu.ua

Research interests

History of the state and law of Ukraine, history of the state and law of foreign countries, history of Roman private law. 

 

Publications

Boyko I.Y. is the author and co-author of 312 scientific works, including 6 monographs, 18 textbooks , 1 textbook , more than 200 articles, 60 abstracts of conferences , 18 methodical materials. 

 

List of scientific works of Doctor of Law, Professor Boyko I.Y. 

 1. Boiko I. Slovo pro zemliaka // Holos Opillia.– 1992. – 11 lystop. 
 2. Boiko I. Slovo pro zemliaka // Holos Opillia.– 1993.– 17 liut.  
 3. Boiko I. Advokatura v roky radianskoi okupatsii // Holos Opillia.– 1993.– 12 trav.  
 4. Boiko I. Pravo i dorozhnii rukh // Holos Opillia.– 1993.– 1 veres.  
 5. Boiko 1. Diialnist UPA na Rohatynskomu tereni // Holos Opillia. 1993. – 13 zhovt.  
 6. Boiko I. Za nashu i vashu svobodu // Za vilnu Ukrainu.– 1993. – 20 lystop.  
 7. Boiko S., Boiko I. Pro istoriiu Ukrainskoi derzhavnosti // Holos Opillia. – 1994. –19 sich.  
 8. Boiko I. Shliakhamy do svobody // Holos Ukrainy. – 1994.– 22 sich.  
 9. Boiko I. Tvortsi ukrainskoi derzhavnosti // Holos Opillia. – 1994. – 25 trav.  
 10. Boiko I. Provisnyky derzhavotvorennia // Holos Opillia. – 1994. – 7 veres.  
 11. Boiko I. Slovo pro ridne selo // Holos Opillia. – 1994. – 14 veres.  
 12. Kulchytskyi V., Boiko I. Do kontseptsii ukrainskoi derzhavnosti // Maibuttia, – 1994.– Hruden. –№ 22 (39).  
 13. Stasiv V., Boiko S., Boiko I. Sutnist derzhavy i prava //Za vilnu Ukrainu. – 1995. – 20 kvit.  
 14. Boiko I. Symvol natsionalnoi hordosti i neskorenosti // Holos Opillia. – 1995.– 21 cherv.  
 15. Stefanyshyn Ya., Boiko I. Pravovomu vykhovanniu – derzhavnu pidtrymku // Holos Olillia. 1995. – 4 zhovt.  
 16. Boiko I. Yak sudylysia za chasiv Hetmanshchyny // Nedilia. – 1995. – 11 lystop.  
 17. Boiko I.Y. Ukrainska yurysprudentsiia v personaliiakh // Ivano-Frankivsk, 1995. – 38 s. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S., Vivcharenko O.A.).  
 18. Boiko I.Y. Pravove stanovyshche zakhidnoukrainskykh zemel u skladi Polskoi derzhavy (1921 – 1939) // Rohatynska  zemlia: istoriia ta suchasnist. Materialy pershoi naukovoi konferentsii. – Lviv; Rohatyn, 1997. – S. 217 – 219.  
 19. Boiko I.Y. Pravove stanovyshche naselennia Hetmanshchyny za Kodeksom 1743 roku // Lviv, 1997. – 29 s.  
 20. Boiko I.Y. Pravo vlasnosti za Kodeksom ukrainskoho prava 1743 roku // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy III rehionalnoi konferentsii. – Lviv, 1997. – S. 123–131.  
 21. Boiko I.Y. Derzhavno-pravovi zasady orhanizatsii zbroinykh syl Hetmanshchyny (druha polovyna XVII – kinets XVIII st.). // Navchalnyi posibnyk. Lviv, 1997.– 24 s. (u spivavtorstvi Rasin V.A.).  
 22. Boiko I.Y. Dohovirne pravo Hetmanshchyny za «Pravamy, za yakymy sudytsia malorosiiskyi narod» 1743 roku. // Pravo Ukrainy. – 1998. – № 5.– S.98–100.  
 23. Boiko I.Y. Zobov’iazalne pravo Hetmanshchyny za «Pravamy, za yakymy sudytsia malorosiiskyi narod» 1743 roku. –  Lviv; Svit, 1998. – 52 s.  
 24. Boiko I.Y. Pro tsyvilne pravo Hetmanshchyny za Kodeksom 1743 roku // Pravo Ukrainy. – 1999.– № 3.– S.88–90  
 25. Boiko I.Y. Do pytannia pro simeine pravo Hetmanshchyny za Kodeksom 1743 roku // Visnyk Lviv. un-tu. – Seriia yurydychna. – Lviv, 1999.– Vyp.34.– C.23–26.  
 26. Boiko I.Y. Tsyvilno-pravovyi status osoby u Kozatsko-Hetmanskii derzhavi za Kodeksom 1743 roku // Prava liudyny i Ukraina: Pratsi Lvivskoi laboratorii prav liudyny APN Ukrainy. – Lviv, 1999.– Vyp.2.  
 27. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy. // Prohrama kursu dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. – 2000.– 12 s. ( u spivavtorstvi z prof. Kulchytskyi V.S.).  
 28. Boiko I.Y. Sud, prokuratura ta advokatura v Halychyni u skladi Avstro-Uhorshchyny // Visnyk Chernivetskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – 2000.– Vyp..125.– S.22–24 (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S.).  
 29. Boiko I.Y. Derzhava i pravo Hetmanshchyny // Navchalnyi posibnyk. – Lviv: Svit, 2000.– 120 s.  
 30. Boiko I.Y. Fundator sudovoi reformy u tsarskii Rosii S.I.Zarudnyi ta sud prysiazhnykh // Pravo Ukrainy. – 2000. – № 8.- S.111–117. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V., Sydorchuk O.).  
 31. Boiko I.Y. Orhanizatsiia samoupravlinnia v Halychyni za chasiv avstriiskoho panuvannia // Visnyk Lviv. un-tu. – Seriia yurydychna. – Lviv, 2001.– Vyp.36.– S.90–94. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V., Lisna I.).  
 32. Boiko I.Y. Systema sudovykh orhaniv v Halychyni u skladi Avstro-Uhorshchyny // Pravo Ukrainy. – 2001.– № 11.– S.137–139. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S.).  
 33. Boiko I.Y. Zastosuvannia Sudebnyka M. Hosha na zakhidnoukrainskykh zemliakh // Pravo Ukrainy. – 2001.– № 12.– S.140–141.  
 34. Boiko I.Y. Sotsiolohiia: Zahalna ta pravova. // Prohrama kursu, plany seminarskykh zaniat ta metodychni vkazivky dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2001.– 16 s.  
 35. Boiko I.Y. Spirni pytannia sotsiolohii prava // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy VII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 13–14 liutoho 2001 r.– Lviv, 2001.– S.31–32.  
 36. Boiko I.Y. Vynyknennia virmenskykh poselen u Halychyni ta yikh pravovyi status (XIV–XVIII st.) // Materialy VIII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 11–14 liutoho 2002 r. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. – Lviv, 2002.– S.60–61.  
 37. Boiko I.Y. Do pytannia pro pravovi osnovy vynyknennia yevreiskykh poselen v period Halytsko-Volynskoho kniazivstva // Materialy IV zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho ta kursantskoho (studentskoho kladu Krymskoho yurydychnoho instytutu Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav: U 2 ch.– Simferopol: Dolia, 2002.– Ch.1.– S.155 – 157.  
 38. Boiko I.Y. Pravovi formy diialnosti virmenskoho sudu m. Lvova // Materialy IX rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 13–14 liutoho 2003 r. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. – Lviv, 2002.– S.63–64.   
 39. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy // Metodychni vkazivky ta plany seminarskykh zaniat dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. – 2002.– 24 s.(u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S.).  
 40. Boiko I.Y. Aparat upravlinnia Halychynoiu v skladi Avstro-Uhorshchyny // Navchalnyi posibnyk. – Lviv, 2002.– 88 s. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S., Nastasiak I.Yu., Mikula O.I.).  
 41. Boiko I.Y. Metodychni materialy do vyvchennia kursu Sotsiolohiia prava dlia studentiv Pravovoho koledzhu LNU imeni Ivana Franka. 2002.– 19 s.  
 42. Boiko I.Y. Pravove rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti virmenskoi hromady m. Lvova (XIV–XVIII st.) // Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo. Naukovo-praktychnyi hospodarsko-pravovyi zhurnal. – 2002.– № 8.– S.113–114.  
 43. Boiko I.Y. Pravove rehuliuvannia torhivelnoi diialnosti virmenskykh poselentsiv Prykarpattia (XVI–XVIII st.) // Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo. Naukovo-praktychnyi hospodarsko-pravovyi zhurnal. – 2002.– № 10.– S.13–15.  
 44. Boiko I.Y. Pravove stanovyshche virmenskoi hromady mista Lvova (XIV–XVIII st.) // Derzhava i pravo. Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. – K., 2002.– Vyp.17.– S.32–36.  
 45. Boiko I.Y. Potribna knyha // Pravo Ukrainy. – 2002– № 3. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.).  
 46. Boiko I.Y. Pravove stanovyshche virmenskoi hromady Kam’iantsia-Podilskoho // Pravo Ukrainy. – 2002.– № 5.– S.142–145.  
 47. Boiko I.Y. Zastosuvannia virmenskoho prava na terytorii Ukrainy (XIV–XVIII st.) // Visnyk Lvivskoho instytutu vnutrishnikh sprav. – Lviv, 2002.– № 1.– S.4–11.  
 48. Boiko I. Orhanizatsiia upravlinnia virmenskoi hromady m. Berezhany (XIV–XVIII st.) / I. Boiko // Visnyk Lviv. in-tu vnutrishnikh sprav. – 2002.– № 2.– S.205–211.  
 49. Boiko I. Orhanizatsiia upravlinnia virmenskoi hromady m. Lvova (XIV–XVIII st.) // Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. – Kharkiv, 2002. – №3 (30). – S. 72 – 80.  
 50. Boiko I. Y. Istoryko-pravovi dzherela pro zastosuvannia Sudebnyka M.Hosha na terytorii Ukrainy / I. Y. Boiko // Derzhava i pravo : zbirnyk naukovykh prats : yuryd. i polit. nauky. – 2002. – Vyp.15.– S.54–57. 
 51. Boiko I. Osnovni polozhennia virmenskoho feodalnoho prava za Sudebnykom Mkhitara Hosha / I. Boiko // Visnyk Lviv. un-tu. – Seriia yurydychna. – 2002.– Vyp. 37.– S.156–161.  
 52. Boiko I. Y. Orhany upravlinnia virmenskoi hromady Stanislavova (XVI– XVIII st.) / I. Y. Boiko // Derzhava i pravo : zb. nauk. prats : yuryd. i polit. nauky. – 2002.– Vyp. 18.– S.77–82.  
 53. Boiko I. Dzherela i struktura virmenskoho Sudebnyka Mkhitara Hosha / Ihor Boiko, Volodymyr Kulchytskyi // Visnyk Lviv. in-tu vnutrishnikh sprav. – 2002.– № 3.– S.145–154.  
 54. Boiko I.Y. Osoblyvosti zastosuvannia kodeksiv avstriiskoho prava v Halychyni // Aktualni problemy derzhavy i prava. Zbirnyk naukovykh prats.–Vyp.16.– Odesa: «Iurydychna literatura», 2002.– S.391–395.  
 55. Boiko I. Sotsialno-pravove stanovyshche virmenskoi hromady mista Zolocheva (XVI–XVIII st.) / Ihor Boiko // Visnyk Lviv. un-tu. – Seriia yurydychna – 2003.– Vyp.38.– S.63–67.  
 56. Boiko I. Pravove rehuliuvannia diialnosti virmenskykh tsekhovykh orhanizatsii na terytorii Halychyny i Podillia (XVI–XVIII st.) / Ihor Boiko // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo : naukovo-praktychnyi, hospodarsko-pravovyi zhurn. – 2003.– № 2.– S.123–125.  
 57. Boiko I.Y. Nadannia sudovoho samovriaduvannia virmenskym poselenniam Prykarpattia (XIV–XVIII st.) // Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo. Naukovo-praktychnyi, hospodarsko-pravovyi zhurnal. – 2003.– № 3.– S.84–86.  
 58. Boiko I. Zdiisnennia pravosuddia u virmenskykh poselenniakh na terytorii Podillia (XIV–XVIII st.) / I. Boiko // Pravo Ukrainy. – 2003. – № 3. – S.141–145.  
 59. Boiko I.Y. Metodychni rekomendatsii dlia napysannia kontrolnykh robit z dystsypliny «Istoriia derzhavy i prava Ukrainy» Ch.1. – Odesa: Yurydychna literatura, 2003. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S., Yefremova N.V., Dolmatova N.I.).  
 60. Boiko I.Y. Osnovy prava Ukrainy / Za red. V.L. Ortynskoho. // Lviv: Svit, 2003. – 368 s. (u spivavtorstvi Bedrii R.B., Bernskyi Ya.O., Buriak V.Ya., Vitkovska I.M., Herasymiv T.Z., Holen I.R., Holiak L.V., Dovhyi T.Ya., Yevtushok V.P., Kelman M.S., Krosnytskyi V.I., Kondratiuk O.V., Kurylo T.V., Martianov I.V., Romaniuk I.V., Semkiv V.O.  
 61. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy // Prohrama kursu dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka: Seriia yurydychna, 2003.– 12 s. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S.).  
 62. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy // Metodychni rekomendatsii ta plany seminarskykh zaniat dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. Lviv, 2003. – 24 s. (u spivavtorstvi Prystash L.T., Kulchytskyi V.S. ).  
 63. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy // Prohrama kursu dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka: Seriia yurydychna, 2003. – 12 s. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S.).  
 64. Boiko I.Y. Pravovyi status virmenskykh kolonii na Podilli (XIV – XVIII stolittia) // Derzhava i pravo: Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. Vyp.16.– K.: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. – 2003.– 640 s. (S.133–140).  
 65. Boiko I.Y. Orhanizatsiia sudovoho samovriaduvannia u virmenskykh hromadakh na terytorii Ukrainy (XIV–XVIII st.) // Istoryko-pravovi problemy avtonomizmu ta federalizmu. Materialy Kh-i Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii 22–24 veresnia 2003 roku. m. Sevastopol .– Sevastopol, 2004.– S.62–66.  
 66. Boiko I.Y. Pravovyi status virmenskykh poselen u Halychyni (XVI–XVIII st.) // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (5–6 liutoho 2004 r.).– Lviv, 2004.– S.79–80.  
 67. Boiko I.Y. Pravovi osnovy utvorennia koronnoho kraiu Halychyny v skladi Avstrii // Ukrainske pravo. – K., 2004. – S.57–63. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S.).  
 68. Boiko I.Y. Derzhavnyi lad i pravo Kyivskoi Rusi // Tekst lektsii. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2004.– 67 s.  
 69. Boiko I.Y. Stanovlennia i rozvytok mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini // Plany seminarskykh zaniat dlia mahistriv yurydychnoho fakultetu. – Lviv: Vydav. tsentr yuryd. fakultetu LNU imeni Ivana Franka, 2005. – 16 s.  
 70. Boiko I.Y. Naukovi dzherela pro pravove stanovyshche virmenskykh hromad v Ukraini (XIV–XVIII st.) // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Yurydychna. – Lviv, 2005. – Vyp. 40. – S.90–97.  
 71. Boiko I.Y. Derzhavnyi lad i pravo u Halychyni v skladi Serednovichnoi Polshchi (1349–1569 rr.) // Pravo Ukrainy. – K., 2005. – № 11. – S. 112–114.  
 72. Boiko I.Y. Pravovyi status virmenskykh hromad u Kyivskii Rusi ta Halytsko-Volynskomu kniazivstvi (porivnialnyi analiz) // Materialy XI rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (3–4 liutoho 2005.).– Lviv, 2005.– S.71–72.  
 73. Boiko I.Y. Istoryko-pravovi aspekty pryiednannia Halychyny do skladu serednovichnoi Polshchi u XIV st. // Materialy XII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini» (9–10 liutoho 2006 r.).– Lviv, 2006.– S.73 – 75.  
 74. Boiko I.Y. Aktualne i gruntovne naukove doslidzhennia pro ZUNR // Pravo Ukrainy. – K., 2006. – № 1. – S.161–163. (u spivavtorstvi Kobyletskyi M.M.).  
 75. Boiko I.Y. Ivan Franko pro Avstriisku Konstytutsiiu 1867 r. // Pravo Ukrainy. – K., 2006. – № 5. – S.153–156. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S.).  
 76. Boiko I.Y. Halytsko-Volynska derzhava (1199–1349): Monohrafiia // Lviv, 2006. – 280 s. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S., Tyshchyk B.Y.).  
 77. Boiko I.Y. Dzherela prava Halytsko-Volynskoi derzhavy (1199 – 1349 rr.) // Visnyk Lviv. un-tu. Seriia yurydychna. – 2006. – Vyp. 42. – S.59–65.  
 78. Boiko I.Y. Orhanizatsiia sudiv u Halychyni v skladi Polshchi (1349 – 1569 rr.) // Visnyk Lviv. un-tu. Seriia yurydychna. – 2006. – Vyp. 43. – S.35–42.  
 79. Boiko I.Y. Orhany derzhavnoho upravlinnia Halychynoiu v skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Visnyk Lviv. un-tu. Seriia yurydychna. – 2006. – Vyp.44. – S.59–67.  
 80. Boiko I.Y. Stanovlennia i rozvytok mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini // Prohrama kursu. Zahalni metodychni rekomendatsii dlia studentiv yuryd. fak-tu. – Lviv: Vydav. tsentr yuryd. fakultetu LNU imeni Ivana Franka, 2006. – 16 s. (u spivavtorstvi Kobyletskyi M.M.).  
 81. Boiko I.Y. Sotsiolohiia: zahalna i pravova // Plany seminarskykh zaniat ta metodychni vkazivky dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. – Lviv: Yurydychnyi fakultet LNU im. I. Franka, 2006. – 16 s. (u spivavtorstvi Hryshchuk O.V.).  
 82. Boiko I.Y. Henezys ta evoliutsiia ukrainskoi konstytutsii // Lviv: Vydannia Lviv. natsion. un-tu im. I. Franka, 2007. – 96 s. Boiko I.Y. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S.).  
 83. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy // Metodychni rekomendatsii ta plany seminarskykh zaniat dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. – Lviv, 2007. – 35 s. (u spivavtorstvi Kulchytskyi V.S., Kobyletskyi M.M., Yasinska L.E.).  
 84. Boiko I.Y. Rozvytok yevropeiskykh tradytsii mistsevoho samovriaduvannia u Halychyni XIV–XV st. // Pravo Ukrainy. – 2007. – № 5. – S.145–147.  
 85. Boiko I.Y. Rozvytok zobov’iazalnoho prava u Halychyny v skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Derzhava i pravo. Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. Spetsvypusk. – K., 2007. – S.311–317.  
 86. Boiko I.Y. Rehuliuvannia kryminalno-pravovykh vidnosyn u Halychyni v skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Pravo Ukrainy, 2007. – № 11. – S.144–148.  
 87. Boiko I.Y. Pravove zabezpechennia orhanizatsii ta funktsionuvannia vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Polskoho korolivstva (1349–1569 rr.) // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. Ukrainskyi naukovo-teoretychnyi chasopys. – 2007. – № 4. – S.19–24.  
 88. Boiko I.Y. Deiaki aspekty rozvytku samovriaduvannia u silskykh hromadakh Halychyny v skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Uchenыe zapysky Tavrycheskoho natsionalnoho unyversyteta ym. V.Y. Vernadskoho. – T.20 (59). – № 1. Yurydycheskye nauky. – Symferopol, 2007. – S.45–49.  
 89. Boiko I.Y. Sotsialno-pravovyi status miskoho naselennia Halychyny u skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Derzhava i pravo. Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. – Vyp.38. – K.: Instytut derzhavy i pravo im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. – 2007. – S.172–177.  
 90. Boiko I.Y. Pravove rehuliuvannia shliubno-simeinykh vidnosyn u Halychyni v skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Uchenыe zapysky Tavrycheskoho natsionalnoho unyversyteta im. V.Y. Vernadskoho. Seriia «Iurydycheskye nauky». – Symferopol, 2007. – T.20 (59). – № 2. – S.28–33.  
 91. Boiko I.Y. Pravovi osnovy formuvannia aparatu upravlinnia Halychyny u skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. Zbirnyk naukovykh prats. Hol. Red. V. L. Ortynskyi. – Lviv, 2007. – Vyp.3. – S.87–97.  
 92. Boiko I.Y. Zastosuvannia polskoho prava u Ruskomu voievodstvi (1434–1569 rr.) // Materialy XIII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini» (8–9 liutoho 2007 r.).– Lviv, 2007.– S.91–93.  
 93. Boiko I.Y. Halytski zemli – spokonvichna ukrainska terytoriia: istoryko-pravove obgruntuvannia // Aktualni problemy yuryd. nauky. Zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Shosti osinni yurydychni chytannia». Ch.1. – Khmelnytskyi, 2007. – S.24–27.  
 94. Boiko I.Y. Sotsialno-politychni peredumovy i pravovi naslidky pryiednannia Halychyny do skladu Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XIV rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (6 liutoho 2008 r.). – Lviv, 2008. – S.46–49.  
 95. Boiko I.Y. Deiaki aspekty formuvannia sotsialno-pravovoho statusu selianstva Halychyny u skladi Polskoho korolivstva (1349–1569 rr.) // Pravovi systemy suspilstva: suchasni problemy ta perspektyvy rozvytku: Materialy konferentsii IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (18 kvitnia 2008 r.) / Vidp. red. O.M. Barko. – Kirovohrad: Vyd-vo KiRoL «Ukraina», 2008. – S.20–25.  
 96. Boiko I.Y. Deiaki aspekty retseptsii rymskoho prava Polskym korolivstvom ta yoho zastosuvannia u Halychyni (1349 – 1569 rr.) // Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Pravo ta ekonomika: henezys, suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku» (Odesa, 30 travnia 2008 r.) / ONU im. I. I. Mechnykova. – Odesa: Astroprynt, 2008. – S.42–48.  
 97. Boiko I.Y. Orhanizatsiia i diialnist miskoho sudochynstva u Halychyni v skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Pravova derzhava: istoriia, suchasnist i perspektyvy formuvannia v Ukraini : materialy Vseukr. naukovo-prakt. konf., (Zaporizhzhia, 30 trav. 2008 roku) : u 2 t. – Zaporizhzhia: Yuryd. In-t DDUVS, 2008. – Ch.1. – S.11–14.  
 98. Boiko I.Y. Zastosuvannia kryminalnoho prava Polskoho korolivstva u Halychyni (1349 – 1569 rr.). // Problemy protydii zlochynnosti: istoryko-pravovyi aspekt. Materialy XVIII Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii 13–17 veresnia 2007. s. Sterehushche. – Simferopol, 2008. – S.79 – 85.  
 99. Boiko I.Y. Pravove rehuliuvannia spadkuvannia u Halychyni u skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. –2008 (151). – № 7. – S.87–90.  
 100. Boiko I.Y. Osoblyvosti vervnykh sudiv Halytsko-Volynskoi derzhavy (1199–1349 rr.). // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2008/1. – S.32–35. (u spivavtorstvi Bedrii M.M.). 
 101. Boiko I.Y. Naukovi dzherela pro pravovyi status Halychyny v skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Uchenыe zapysky Tavrycheskoho natsionalnoho unyversyteta im. V.Y.Vernadskoho. Seriia «Iurydycheskye nauky». – Symferopol, 2008. – T.21 (60). – № 1. – S.8–16.  
 102. Boiko I.Y. Pokarannia u kryminalnomu pravi Polskoho korolivstva ta yikhnie zastosuvannia u Halychyni (1349–1569 rr.) // Visnyk Lviv. un-tu. Seriia yurydychna. – 2008. – Vyp.47. – S.24–29  
 103. Boiko I.Y. Zastosuvannia magdeburzkoho prava u Halychyni v skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Uchen. zap. Tavrycheskoho nats. un-ta ym. V.Y. Vernadskoho. – Ser. «Iuryd. nauky». – 2008. – T.21 (60). – № 2. – S.11–19.  
 104. Boiko I.Y. Pravovyi status vervnykh sudiv u Kyivskii Rusi (IXXII st.) // Visn. Lviv. un-tu. – Ser. yuryd. – 2009. – Vyp.49. – S.26–33. (u spivavtorstvi Bedrii M.M.).  
 105. Boiko I.Y. Orhany miskoho samovriaduvannia u Halychyni v skladi Polskoho Korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Derzhava i pravo : zb. nauk. Prats: yuryd. i polit. nauky. – 2009. – Vyp.43. – S.159 – 163.  
 106. Boiko I.Y. Henezys ta evoliutsiia dzherel prava u Halychyni (1349 – 1434 rr.) // Chasopys Kyiv. un-tu prava : ukrainskyi naukovo-teoretychnyi chasopys. – 2009. – № 1. – S.20 – 25.  
 107. Boiko I.Y. Pravove rehuliuvannia vidnosyn u Halychyni u skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Pravo Ukrainy. – 2009. – № 5. – S.169 – 176.  
 108. Boiko I.Y. Formuvannia ta funktsionuvannia instytutu prava vlasnosti u Halychyni v skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Visnyk Lviv. un-tu. – Ser. yurydychna. – Lviv, 2009. – Vyp.48. – S.32–38.  
 109. Boiko I.Y. Polske pravo yak vazhlyve dzherelo Statutiv Velykoho kniazivstva Lytovskoho (1529 – 1588 rr.) // Aktualni problemy derzhavy i prava : zb. nauk. prats. – 2009. – Vyp.49. – S.32–39.  
 110. Boiko I.Y. Osoblyvosti sotsialno-pravovoho statusu selianstva Halychyny (1349 – 1569 rr.) // Aktualni problemy derzhavy i prava : zb. nauk. prats. – 2009. – Vyp.48. – S.133 – 137.  
 111. Boiko I.Y. Orhany vlady i pravo v Halychyni u skladi Polskoho Korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Lviv : Vydav. tsentr LNU im. I.Franka, 2009. – 628 s. Yermolaiev V. Retsenzii: Nove fundamentalne istoryko-pravove doslidzhennia / V. Yermolaiev, V. Rum’iantsev // Pravo Ukrainy. – 2009. – № 10. – S. 276–279. Krestovska N. M. Nove monohrafichne doslidzhennia z istorii derzhavy i prava Ukrainy / N. M. Krestovska // Aktualni problemy derzhavy i prava : zb. nauk. prats / redkol. : S. V. Kivalov (holov. red.) ta in. ; vidp. za vyp. Yu. M. Oborotov. – 2009. – Vypusk 49. – S.515–516. Patsurkivskyi P.S. Aktualne doslidzhennia z istorii derzhavy i prava Ukrainy / P. S. Patsurkivskyi, S. B. Karvatska // Nauk. visnyk Chernivetskoho nats. un-tu: zb. nauk. prats. – Vyp.522 : Pravoznavstvo. – Chernivtsi : Chernivetskyi nats. un-t, 2009. – S.122–124Ivanova A. Yu. Halychyna pid vladoiu Polskoho Korolivstva: sproba yurydychnoho analizu. Retsenziia pidhotovlena za naslidkamy kolektyvnoho obhovorennia monohrafii, yake vidbulosia za uchastiu avtora u viddili istoryko-pravovykh doslidzhen Instytutu derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy / A. Yu. Ivanova // Pravova derzhava. – 2010. – Vyp.21. – S.615–617. Holovko O. M. Nove doslidzhennia derzhavno-pravovykh i samovriadnykh instytutiv u Halychyni v skladi Polskoho korolivstva / O. M. Holovko // Visnyk Kharkiv. nats. un-tu vnutrishnikh sprav. – 2010. – Vyp.4 (51). – S.428–430.  
 112. Boiko I.Y. Spirni pytannia shchodo pravovoho statusu Ruskoho korolivstva u skladi Polshchi (1349 – 1434 rr.) // Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. – 2009. – № 3(58). – S.105–114.  
 113. Boiko I. Pam’iati vyznachnoho vchenoho pravoznavtsia Volodymyra Semenovycha Kulchytskoho (do 80-richchia vid dnia narodzhennia) // Pravo Ukrainy. – 2009. – № 12. – S.258–260 (u spiv. B. Tyshchyk, V. Nor, O. Sviatotskyi, V.Honcharenko, I. Usenko).  
 114. Boiko I.Y. Dzherela ta kharakterni rysy prava u Halychyni v skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini : materialy XV rehionalnoi naukovo-prakt. konf., (Lviv, 4–5 liut. 2009 r.). – Lviv, 2009. – S.47 – 51.  
 115. Boiko I.Y. Pravove rehuliuvannia zemelnykh vidnosyn u Halychyni (1349 – 1569 rr.) // Zemlia i zemelni vidnosyny v istorii prava, derzhavy i yurydychnoi dumky : materialy XX Mizhnar. istoryko-pravovoi konf., (Sudak, 25–28 veres. 2008 r.). – Simferopol, 2009. – S.125–133.  
 116. Boiko I.Y. Pravova osnova orhanizatsii samovriaduvannia silskykh hromad u Halychyni v skladi Polskoho Korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Aktualni problemy istorii derzhavy i prava krain Tsentralno-Skhidnoi Yevropy: materialy Mizh nar. nauk. konf., (Lviv, 24–25 kvit. 2009 r.), prysviachenoi 150-richchiu Osvalda Baltsera. – Lviv, 2009. – S.120–124.  
 117. Boiko I.Y. Istoryko-pravovyi analiz Halytskoi hramoty Mykhaila Bouchatskoho 1435 roku // Aktualni problemy teorii ta istorii prav liudyny, pravovoi derzhavy : materialy Mizhnarodnoi shchorichnoi naukovoi konf. molodykh uchenykh, aspirantiv i studentiv, prysviachenoi pam’iati vchenykh-iurystiv P.O.Nedbaila, O.V. Surilova, V.V. Kopieichykova, 11–13 liut. 2010 r. – Lviv ; Odesa, 2010. – S.210–212.  
 118. Boiko I.Y. Dzherela ta kharakterni rysy prava v Halychyni u skladi Polskoho Korolivstva (1387 – 1569 rr.) // Lviv : Vydavn. tsentr LNU im. I.Franka, 2010. – 344 s.  
 119. Boiko I.Y. Hetman Pylyp Orlyk – avtor «Paktiv ta konstytutsii zakoniv i volnostei viiska Zaporizkoho» // Studentsko-aspirantska naukova konferentsiia «Konstytutsiia Pylypa Orlyka 1710 r. – vyznachna pam’iatka ukrainskoho prava» (prysviachena 300-richchiu pryiniattia Konstytutsii hetmana Pylypa Orlyka). 28 kvitnia 2010 r.: tezy dopovidei. – L.: yuryd. f-t Lviv. nats. un-t im. Ivana Franka. – 2010. – S.5– 8.  
 120. Boiko I.Y. Vlada i pravo u Halychyni v skladi Polskoho Korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini : materialy XVI rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, (Lviv, 8–9 liut. 2010 r.). – Lviv, 2010. – S.46 – 49.  
 121. Boiko I.Y. Pravove rehuliuvannia sudochynstva u Halychyni v skladi Polskoho korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Naukova spadshchyna akademika O.O. Malynovskoho i suchasnist : materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, (Rivne, 4–6 hrudnia 2008 r.) / redkol. I.B. Usenko (holova), T.I. Bondaruk (vidpovidalnyi sekretar), D.M. Dynovskyi ta in. – K., 2010. – S.191 – 200.  
 122. Boiko I.Y. Pravovi zasady orhanizatsii sudovoi vlady Polskoho Korolivstva ta yii poshyrennia u Ruskomu voievodstvi (1434 – 1569 rr.) // Visn. Lviv. un-tu. – Ser. yuryd. – 2010. – Vyp.50. – S.39–49.  
 123. Boiko I.Y. Osoblyvosti formuvannia dzherel prava u Halychyni u skladi Polskoho Korolivstva (1349 – 1569 rr.) // Pravo Ukrainy. – 2010. – №5. – S.215-223.  
 124. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy. Praktykum dlia studentiv yurydychnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy // Drohobych: Vyd-vo «Kolo», 2011. – 332 s. (u spivavtorstvi Kobyletskym M.M., Yasinskoiu L.E.).  
 125. Boiko I.Y. Istoriia rozvytku sudu i prokuratury u Halychyni: tekst lektsii dlia studentiv yurydychnykh spetsialnostei // Lviv: yuryd. fak-t Lvivskoho natsionalnoho un-tu imeni Ivana Franka, 2011. – 64 s. (u spivavtorstvi Tyshchyk B.Y.).  
 126. Boiko I.Y. Volodymyr Semenovych Kulchytskyi – vydanyi ukrainskyi vchenyi-pravoznavets u haluzi istorii, derzhavy ta prava (1919 – 2009): dovidkovo-bibliohrafichne vydannia // Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2011. – 67 s. (u spivavtorstvi Tyshchyk B.Y.).  
 127. Boiko I.Y. Tyshchyk Borys Yosypovych – vyznachnyi ukrainskyi vchenyi-pravoznavets (do 75-richchia vid Dnia narodzhennia i 42-richchia vid pochatku naukovo-pedahohichnoi diialnosti. –  Lviv, 2011. – 38 s. (u spivavtorstvi Kobyletskyi M.M.).  
 128. Boiko I.Y. Metodolohichni aspekty doslidzhennia istorii derzhavno-pravovykh i samovriadnykh instytutiv u Halychyni v skladi Polskoho korolivstva (1387 – 1569 rr.) // Visnyk Lviv. un-tu. – Ser. yuryd. – 2011. – Vyp.52. – S.48–55.  
 129. Boiko I.Y. Stanovlennia ta rozvytok orhaniv sudochynstva u Halychyni (XXX st.) // Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriia yurydychna. – Lviv, 2011. – Vyp.52. – S.110–119. (u spivavtorstvi B. Tyshchyk).  
 130. Boiko I.Y. Deiaki dyskusiini pytannia formuvannia dzherel prava u Halychyni (XIV – persha polovyna XVI st.) // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini : materialy XVII rehionalnoi naukovo-prakt. konf. (3–4 liut. 2011 r.). – Lviv, 2011. – S.54 – 57.  
 131. Boiko I.Y. Zhyttievyi i tvorchyi shliakh profesora V. Kulchytskoho // Aspirantsko-studentska naukova konferentsiia «Profesor Volodymyr Semenovych Kulchytskyi – vydatnyi istoryk prava Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka» (prysvoiena pam’iati prof. V.S. Kulchytskoho). 22 hrudnia 2010 r. tezy dop. – L.: yuryd. f-t, Lviv. natsion. un-tu im. Ivana Franka. – 2011. – S. 5–9.  
 132. Boiko I.Y. Vikhy zhyttia i naukovo-pedahohichna diialnist vyznachnoho ukrainskoho istoryka prava V.S. Kulchytskoho (1919 – 2009) i suchasnist // Materialy XXIV Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii 28 kvitnia – 4 travnia 2011 r., m. Lviv / red.. kolehiia: A.M. Boiko (holova), I.B. Usenko (zastupnyk holovy), M.M. Bedrii, Ye.V. Rominskyi. – Lviv: Vydavn. Tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2011. – Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2011. – S.13–19. (u spivavtorstvi prof. Tyshchyk B. Y.).  
 133. Boiko I.Y. Deiaki dyskusiini pytannia formuvannia dzherel prava u Halychyni (XIV – persha polovyna XVI st.) // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XVII rehionalnoi naukovo-prakt. konf., (Lviv, 3–4 liutoho 2011 r.). – Lviv, 2011. – S.54 – 57.  
 134. Boiko I.Y. Orhanizatsiia i diialnist korolivskykh sudiv Polshchi (XV–XVI st.) // Sudova vlada v Ukraini i sviti: istoriia, suchasnist, perspektyvy rozvytku // Materialy XXV Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii 16–18 veresnia 2011 r., m. Saky / red. kolehiia: I.B. Usenko (holova), Ye.V. Rominskyi (vidpovid. sekretar), L.P. Harcheva, V.Ye. Kyrychenko, I.V. Muzyka, L.M. Podkorystova, O.M. Redkina, O.N. Yarmysh. – Kyiv; Simferopol: SMD, 2011. – Ch.1. – S.105 – 112.  
 135. Boiko I.Y. Zhyttievyi i tvorchyi shliakh profesora V.S. Kulchytskoho (1919 – 2009 rr.) // Visnyk Lviv. un-tu. Seriia yuryd. – 2011. – Vyp.53. – S.45–49.  
 136. Boiko I.Y. Vikhy zhyttia i naukovo-pedahohichnoi diialnosti vyznachnoho ukrainskoho istoryka prava V.S. Kulchytskoho // Volodymyr Semenovych Kulchytskyi – vydatnyi ukrainskyi uchenyi-pravoznavets u haluzi istorii derzhavy i prava / Kulchytskyi V.S. (1919–2009): dovidkovo-bibliohrafichne vydannia. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2011. – S.13–19.  
 137. Boiko I.Y. Tyshchyk Borys – vydatnyi ukrainskyi uchenyi-pravoznavets u haluzi istorii derzhavy i prava // Pravo Ukrainy. – 2011. – № 9. (u spivavtorstvi Boiko A., Kobyletskyi M.).  
 138. Boiko I.Y. Nove gruntovne naukove doslidzhennia v istorii derzhavy i prava Ukrainy // Visnyk Lviv. un-tu. Seriia yuryd. – 2011. – Vyp.52. – S.394–396. (u spivavtorstvi Tyshchyk B.).  
 139. Boiko I.Y. Z istorii prokuratury u Halychyni: na shliakhu formuvannia prokurorskoi tradytsii // Prokuratura Lvivshchyny: istoriia ta suchasnist / Za red. V.V. Kovbasiuka. – Lviv: Ukrainska akademiia drukarstva, 2011. – S. 13 – 30. (u spivavtorstvi Tyshchyk B.Y.).  
 140. Boiko I.Y. Vikhy zhyttia i naukovo-pedahohichnoi diialnosti vyznachnoho ukrainskoho istoryka prava B.Y.Tyshchyka // Tyshchyk Borys Yosypovych – vyznachnyi ukrainskyi vchenyi-pravoznavets (do 75-richchia vid Dnia narodzhennia i 52-richchia vid pochatku naukovo-pedahohichnoi diialnosti. – Lviv, 2011. – S.5–11.  
 141. Boiko I.Y. Istoryko-pravovi aspekty rozvytku Halychyny yak skladovoi chastyny Ukrainy // Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – 2012. – Vyp. 55. – S. 46 – 54.  
 142. Boiko I.Y., Tyshchyk B.Y. Gruntovne doslidzhennia ukrainskykh sudiv, sudochynstvo Lytovsko-Ruskoi doby // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – 2012. Vyp. 55. – S. 339 – 341.  
 143. Boiko I.Y. Poniattia ta vydy zlochyniv za zakonodavstvom Polskoho korolivstva ta yikh zastosuvannia v Halychyni (XIV – XVI st.) // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. – Seriia: Pravo. – Vyp. 20. Ch. II. T.3. – Uzhhorod, 2012. – S. 12 – 15.  
 144. Boiko I.Y. Dzherela prava na ukrainskykh zemliakh u skladi Rechi Pospolytoi (1569–1795 rr.) // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materily XVIII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (26 – 27 sichnia 2012 r.) – Lviv, 2012. – S.73–75.  
 145. Boiko I.Y. Uchast profesora Osvalda Baltsera u vyrishenni mizhnarodnoho sporu pro «Morske Oko» 1902 r. // Istoryko-pravova realnist u hlobalnomu i rehionalnomu vymirakh: materialy XXVII Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii 21–23 veresnia 2012 r., m. Yevpatoriia / Red. kolehiia: I.B. Usenko (holova O.O. Malyshev (vidp. sekr.), O.A. Havrylenko, A.Yu. Ivanova, N.A. I.A. Isaiev, V.Ye. Kyrychenko, N.M. Krestovska, O.M. Redkina, Ye.V.  Rominskyi O.N. Yarmysh. – Kyiv. – Chastyna I. «Dolia», 2012. – S.152–157.  
 146. Boiko I.Y. Pravove rehuliuvannia tsyvilnykh vidnosyn v Ukraini u period vidrodzhennia natsionalnoi derzhavnosti (1917–1920 rr.) // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini: XIX zvitna naukovo-praktychna konferentsiia. 7–8 liutoho 2013 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2013. – S.32–35.  
 147. Boiko I.Y. Pravove rehuliuvannia tsyvilnykh vidnosyn v Ukraini (IXXX st.): [navch. posib. dlia stud. vyshch. zakladiv]. I.Y. Boiko. – K.: Atika, 2013. – 348 s.  
 148. Boiko I.Y. Kryminalni pokarannia v Ukraini (IXXX st.): [navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakladiv]. I.Y. Boiko. – Lviv: Vydavnychyi tsentr Lvivskoho natsionalnoho universytetu. – 2013. – 408 s. 
 149. Retsenziia: Havrylenko O.A Nove vydannia z istorii kryminalnoho pokarannia v Ukraini // Chasopys Kyivskoho universytetu prava,- 2013/1,- S402-403.  
 150. Boiko I.Y. Diialnist profesora Osvalda Baltsera na posadi dyrektora arkhivu Aktiv hrodskykh i zemskykh u Lvovi (1887–1933) // Aktualni problemy nauky istorii derzhavy i prava // materialy pam’iati prof. A.Y. Rohozhyna (Kharkiv, 5 zhovtnia 2913 r.) / Za red.. V.D. Honcharenka; nats. un-t «Iuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho»; Nats. akad. prav. nauk Ukrainy. – Kh.: Pravo, 2013. – S. 17–21.  
 151. Boiko I.Y. Rozvytok tsyvilno-pravovoho rehuliuvannia mainovykh vidnosyn u Halytsko-Volynskii derzhavi (1199 – 1349 rr.) // Universytetski naukovi zapysky. Chasopys Khmelnytskoho universytetu Upravlinnia ta prava. – Vyp. 1/2013. Pravo-Ekonomika-Upravlinnia. – Khmelnytskyi, 2013. – S.15–22. (fakhove vydannia). 
 152. Boiko I.Y. Pravove rehuliuvannia mainovykh vidnosyn u Kyivskii Rusi (IXXII st.) // Mytna sprava. Naukovo-analitychnyi zhurnal. № 2 (86). – Ch.2. Kn.1, 2013 – S.20–25.  
 153. Boiko I.Y. Istoryko-pravovi aspekty vyznachennia poniattia i vydiv zlochyniv u Kyivskii Rusi (IXXII st.) // Mytna sprava. Naukovo-analitychnyi zhurnal. №3 (87). Ch.2. Kn.1. – 2013. – S.100–105.  
 154. Boiko I.Y. Osoblyvosti stanovlennia mety i systemy pokaran u Kyivskii Rusi (IXXII st.) // Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats. – Ivano-Frankivsk. 2013. – Vyp. 32. – S.26–35.  
 155. Boiko I.Y. Pravove rehuliuvannia tsyvilnykh vidnosyn na ukrainskykh zemliakh u skladi Avstrii ta Avstro-Uhorshchyny (1772 – 1918 rr.) // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. Vyp. 57. – Lviv, 2013. – S.88–96.  
 156. Boiko I.Y. Rehuliuvannia tsyvilnykh vidnosyn na ukrainskykh zemliakh za ukrainskym zvychaievym pravom (XIV – XVI st.) // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 58. – Lviv, 2013. – S.41–48.  
 157. Boiko I.Y. Vplyv rymskoho pryvatnoho prava na rozvytok pravovoho rehuliuvannia tsyvilnykh vidnosyn v Ukraini // Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. – Seriia yurydychna. – Vyp.2 – Lviv, 2013 – S.87–96.  
 158. Boiko I.Y. Halytsko-Volynska derzhava (1199 – 1349 rr.): vid kniazivstva do korolivstva// Pravo Ukrainy. – 2013. – № 10. – S.265-274.  
 159. Boiko I.Y. Pokarannia na ukrainskykh zemliakh za kryminalnym zakonodavstvom Avstrii ta Avstro-Uhorshchyny (1772 – 1918 rr.) / Visnyk Lviv. universytetu. – Seriia yuryd. Vyp. 59. – Lviv, 2014. – S. 71 – 79.  
 160. Boiko I. Tyshchyk Borys Yosypovych / I. Boiko // Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka : v 2 t. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2014. – T. II: L–Ia. – S. 523.  
 161. Boiko I. Yasinska Liliana Eduardivna / I. Boiko // Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka : v 2 t. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2014. – T. II: L–Ia. – S. 727.  
 162. Boiko I. Riaboshapko Leonid Ivanovych / I. Boiko // Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka : v 2 t. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2014. – T. II: L–Ia. – S. 391.  
 163. Boiko I. Riaboshapko Halyna Kharytonivna / I. Boiko // Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka : v 2 t. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2014. – T. II: L–Ia. – S. 391.  
 164. Boiko I. Istoriia derzhavy, prava ta polityko-pravovykh vchen. Kafedra / B. Tyshchyk, I. Boiko // Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka : v 2 t. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2014. – T. I: A–K. – S. 563.  
 165. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy v systemi yurydychnykh nauk ta yii rol u pravovomu ta patriotychnomu vykhovanni studentiv-pravnykiv // Derzhavnyi suverenitet, natsionalna bezpeka i svitovyi pravoporiadok v istoryko-pravovomu vymiri: materialy XXXI Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii 27 – 30 lystopada 2014 r., m. Berehove / red. kolehiia: I.B. Usenko (holova), Ya.V. Lazur (zast. holovy), A.V. Makarchuk (vidp. sekr.), K.A. Hubar, O.O. Malyshev, Ye.V. Rominskyi, V. Ye. Kyrychenko, N.M. Krestovska, I.V. Muzyka, O.N. Yarmysh. – Kyiv – Uzhhorod: Vydavnytstvo «Hoverla», 2014. S. 140 – 149.  
 166. Boiko I.Y. Konstytutsiia Ukrainy i natsionalni vytoky narodovladdia // Konstytutsiia i derzhavotvorennia: natsionalni tradytsii ta svitovyi dosvid: materialy XXX Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii 4 – 6 lypnia 2014 r., m. Chernihiv. / red. kolehiia: I.B. Usenko (holova), O.O. Malyshev (vidp. sekr.), O.F. Andriiko, O.A. Havrylenko, L.O. Zaitsev, A.Yu. Ivanova, V.Ye. Kyrychenko, I.V. Muzyka, O.O. Redkina, Ye.V. Rominskyi, O.O. Samoilenko, O.N. Yarmysh – Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2014. S. 132 – 138.  
 167. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy v systemi yurydychnykh nauk ta yii metodolohichni zasady. // Aktualni problemy istoryko-pravovoi nauky ta yii rol u pravovomu ta patriotychnomu vykhovanni studentiv-iurystiv [tekst]: Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii na bazi kafedry teorii ta istorii derzhavy i prava Yurydychnoho instytutu Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka (7 – 8 lystopada 2014 roku, m. Ivano-Frankivsk) / Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka. – Ivano-Frankivsk, 2014. – S. 8 – 14.  
 168. Boiko I.Y. Zvychaieve pravo yak dzherelo ukrainskoho prava // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materily XIX zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (m. Lviv, 6 – 7 liutoho 2014 r.) – Lviv, 2014. – S.61–65.  
 169. Boiko I.Y. Istoriia pravovoho rehuliuvannia tsyvilnykh, kryminalnykh ta protsesualnykh vidnosyn v Ukraini (IXXX st.) [navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakladiv]– Lviv: Vydavnychyi tsentr Lvivskoho natsionalnoho universytetu. – 2014 – 904 s. Retsenziia: Kindiuk B.V. Aktualna pratsia z istorii ukrainskoho prava // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2014/4,- S347-348.  
 170. Boiko I.Y. Sudova vlada v Ukraini: istorychni vytoky, zakonomirnosti, osoblyvosti rozvytku : monohrafiia / I.Y. Boiko, O.A. Havrylenko ta in. ; za red. I.B. Usenka – K. : Naukova dumka, 2014. – 502 s. (osobystyi vnesok: pidrozdily 4.2 (s. 97–104), 8.1–8.3 (s. 253–283) (2 druk. ark.).  
 171. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy: prohrama kursu dlia studentiv yurydychnoho fakultetu /I.Y.Boiko, M.M.Kobyletskyi, L.E.Shevchuk. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2015r. – 20s.  
 172. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy: metodychni rekomendatsii ta plany seminarskykh zaniat dlia studentiv yurydychnoho fakultetu // I.Y.Boiko, M.M.Kobyletskyi, L.E.Shevchuk. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2015r. – 40s.  
 173. Boiko I. Rol u pravovomu ta patriotychnomu vykhovanni studentiv-iurystiv kursu «Istoriia derzhavy i prava Ukrainy» // Pravo Ukrainy. – 2015. – № 1. – C.152–170 (0,5 druk. ark.).  
 174. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy: akademichnyi kurs : pidruchnyk / B.Y. Tyshchyk, I.Y. Boiko. – K. : in Yure, 2015. – 808 s. (osobysto 16 druk. ark.) .  
 175. Boiko I. Osoblyvosti vplyvu rymskoho pryvatnoho prava na rozvytok tsyvilnoho zakonodavstva v Ukrainy // Pro ukrainske pravo. Retseptsiia rymskoho prava / za red. prof. I. Bezkluboho. – K., 2015. – Ch. IKh. – S. 28–36 (0,5 druk. ark.).  
 176. Boiko I.Y. Avstriiskyi tsyvilnyi kodeks 1797r. ta yoho zastosuvannia u Skhidnii Halychyni// Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2015/3.- S. 8-11  
 177. Boiko I., Kakhnych V. Stanovlennia ta rozvytok istoryko-pravovoi shkoly na yurydychnomu fakulteti Lvivskoho universytetu // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – 2015.- Vyp.61.- S. 87-108  
 178. Boiko I.Y. Osoblyvosti vplyvu rymskoho pryvatnoho prava na rozvytok tsyvilnoho zakonodavstva v Ukraini. // Retseptsiia rymskoho prava. Tezy dopovidei kruhloho stolu prysviachenoho pam’iati profesora Opanasa Andronovycha Pidopryhory. – K., 2015. – S. 9 – 10.  
 179. Boiko I.Y. Periodyzatsiia istorii derzhavy i prava Ukrainy: dyskusiini problemy // Materialy XXI zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini ( 12-13 liutoho 2015 r.). – Lviv, 2015. – Ch.1.- S.-79-82.  
 180. Boiko I.Y. Sotsialni i politychni aspekty zanepadu Ukrainskoi kozatskoi derzhavy ta pryiednannia yii terytorii do skladu inozemnykh derzhav // Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Malynovski chytannia» (m. Ostroh, 13-14 lystopada 2015r.). – Ostroh, 2015.- S. 21-28  
 181. Boiko. I.Y. Prychyny porazky natsionalno-vyzvolnoi borotby ukrainskoho narodu za svoiu derzhavnu nezalezhnist (1917-1923 rr.) // Prava liudyny ta osnovopolozhni svobody: istoriia ta perspektyvy rozvytku (do 800- richchia Velykoi Khartii Volnostei): materialy XXXIII Mizhnarodnoi istoryko-pravovovoi konferentsiia 17-20 chervnia 2015 roku, s. Koblevo. Redaktsiina kolehiia I.B. Usenko (holova), Ye.V. Rominskyi (vchenyi sekretar) ta in. – Kherson, FOP Hrin D.S. 2015 – S. 97-104.  
 182. Boiko I. Y. Prychyny porazky natsionalno-vyzvolnoi borotby ukrainskoho narodu za svoiu derzhavnu nezalezhnist (1917 – 1923 rr.) «Prava liudyny ta osnovopolozhni svobody: istoriia ta napriamky rozvytku (do 800-richchia Velykoi Khartii Volnostei): materialy XXXIII mizhnarodnoi istoryko – pravovoi konferentsii 17-ho veresnia 2015 r. s. Koblevo / Red. koleh. I.B. Usenko (holova), Ye. V. Rominskyi (vyd sekr.). – Kyiv – Kherson: FOP Hrin D. S., 2015. – S.97 – 104.  
 183. Boiko I. Y. Konstytutsiia derzhavy u pratsiakh Ye. V. Spektorskoho ta Konstytutsiia UNR 1918 r. // Yurydychnyi fakultet Universytetu sviatoho Volodymyra v naukovykh yoho vykladachiv i vchen: zbirnyk materialiv : Mizhnarodnoi naukovo – praktychnoi konferentsii, m. Kyiv 27 lystopada 2015 r. / Red. kol. I. S. Hrytsenko ta in.. – K.: Talkon», 2015. – S.35 – 42.  
 184. Boiko Y. Zasnuvannia Ostrozkoi akademii i Lvivskoho universytetu ta yikh vplyv na poshyrennia yurydychnoi osvity v Ukraini / I. Y. Boiko // Materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Malynovski chytannia» (m. Ostroh, 30.09-01.10.2016 r.). – Ostroh : Vyd-vo NaUOA, 2016. – S. 4-6. (0,2 druk. ark.).  
 185. Boiko I. Natsionalni vytoky narodovladdia v Ukraini: istoriia i suchasnist / I. Y. Boiko // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materily XXII zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (m. Lviv, 4 – 5 liutoho 2016 r.). – Ch. 1 – Lviv, 2016. – S.47–53. (0,4 druk. ark.)  
 186. Boiko I.Y. Rol Ukrainskoi hreko-katolytskoi tserkvy u vidrodzhenni Ukrainskoi derzhavnosti / I.Y. Boiko // Relihiinyi chynnyk v istorii prava, derzhavy ta yurydychnoi dumky : Materialy XXXIV mizhnarodnoi istoryko – pravovoi konferentsii 27-29 travnia 2016 r. m. Tysmynytsia / Red. koleh. I. B. Usenko (holova), A. Yu.Ivanova (vidp. sekr.), V. Ye.Kyrychenko ta in. – Kyiv ; Kherson: FOP Hrin D. S., 2016. – S.76 – 87. (0,6 druk. ark.).  
 187. Boiko I. Borotba ukrainskoho narodu za svoiu derzhavnu nezalezhnist (1917-1921 rr.) ta yii uroky dlia suchasnoi Ukrainy / I. Y. Boiko // Pravo Ukrainy. – 2016.- №1. – S.112-118. (0,3 druk. ark.)  
 188. Boiko I. Naidavnisha pravnycha shkola v Ukraini: do 355-richchia vid zasnuvannia yurydychnoho fakultetu Lvivskoho universytetu / I. Y. Boiko // Pravo Ukrainy. – 2016. – №5. – S.164-176. (0,7 druk. ark.)  
 189. Boiko I. Y. Profesor Borys Tyshchyk – vyznachnyi predstavnyk istoryko-pravovoi shkoly Lvivskoho universytetu / I. Y. Boiko // Tyshchyk Borys Yosypovych – vyznachnyi ukrainskyi vchenyi-pravoznavets (do 80-richchia vid dnia narodzhennia i 57-richchia vid pochatku naukovo-pedahohichnoi diialnosti). – Lviv, 2016. – S.6- 14. (0,3 druk. ark.)  
 190. Boiko I. Y. Avstriiskyi tsyvilnyi kodeks 1797 r. ta yoho aprobatsiia u Skhidnii Halychyni // Chasopys tsyvilistyky. – Naukovo – praktychnyi zhurnal. – Odesa, 2016. – Vyp. 20. – S. 231 – 236  
 191. Boiko I. Y. Peredumovy zasnuvannia Lvivskoho universytetu ta stanovlennia yoho yurydychnoho fakultetu (do 355-richchia z chasu stvorennia) // Chasopys Kyivskoho universytetu prava – Ukrainskyi naukovo – teoretychnyi zhurnal – 2016 / 1. – S. 17 – 24.  
 192. Boiko I.Y. Yuvilei vyznachnoho vchenoho u haluzi vitchyznianoi istoryko-pravovoi nauky, profesora Borysa Yosypovycha Tyshchyka (do 80-richchia vid Dnia narodzhennia) // Pravo Ukrainy. – 2016. – № 9 – S. 179-183 ( u spivavtorstvi z V.M. Burdinym).  
 193. Boiko I.Y. Avstriiske Zahalne tsyvilne ulozhennia 1811 r. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 7-12.  
 194. Boiko I.Y. Avstriiskyi kryminalnyi kodeks 1852 r. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 13-15.  
 195. Boiko I.Y. Avstriiskyi Kryminalno-protsesualnyi kodeks 1873 r.//Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.;Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 15 − 22.  
 196. Boiko I.Y. Avstriiskyi tsyvilnyi protsesualnyi kodeks 1895 r. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 22−27.  
 197. Boiko I.Y. Akt vidnovlennia Ukrainskoi derzhavy. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 38 − 40.  
 198. Boiko I.Y. Vyshcha derzhavna prokuratura u Lvovi 1855 – 1918 rr. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 119 − 123.  
 199. Boiko I.Y. Vyshchyi Kraiovyi sud u Lvovi 1855 – 1918 rr. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 123− 127.  
 200. Boiko I.Y. Halytskyi kraiovyi seim. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 175− 177.  
 201. Boiko I.Y. Halytskyi stanovyi seim. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 177−179. 
 202. Boiko I.Y. Halytsko-Volynska derzhava. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 179 – 185.  
 203. Boiko I.Y. Halychyna. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 185 – 190.  
 204. Boiko I.Y. Hutsulska Respublika. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 238 – 239.  
 205. Boiko I.Y., Tyshchyk B.Y. Zakhidnoukrainska Narodna Respublika. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 318 – 325.  
 206. Boiko I.Y. Yosyf II. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 344 – 350.  
 207. Boiko I.Y. Kulchytskyi Volodymyr Semenovych. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 440.  
 208. Boiko I.Y. Lev Danylovych. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 453 – 456.  
 209. Boiko I.Y. Mariia – Tereziia. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 479 – 485.  
 210. Tyshchyk B.Y., Boiko I.Y. «Polska pravda», Elblonzka knyha (KsiegaElblaska), Pravo poliakiv. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 584 – 589.  
 211. Boiko I.Y. Sudovyi ustrii Halychyny ta Bukovyny u skladi Avstrii. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 716 – 721.  
 212. Boiko I.Y. Terezianskyi Kryminalnyi kodeks 1768 r. // Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. – Kh.: Pravo, 2016. – T. 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / redkol.: V.D. Honcharenko (holova) ta in.; Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy; Istoriia derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. – C. 727 – 730.  
 213. Boiko I. Y. Hural P. F. Stanovlennia ta rozvytok kafedry konstytutsiinoho prava na yurydychnomu fakulteti Lvivskoho universyteti // Istoryko-pravovyi chasopys: naukovyi zhurnal / uporiadnyk O. Krykunov – 2016 – № 2 (8). – S. 10 – 16.  
 214. Boiko I. Y. Profesor Borys Tyshchyk – vyznachnyi ukrainskyi uchenyi – pravoznavets u haluzi Istorii derzhavy i prava (do 80-richchia vid dnia narodzhennia i 50-richchia vid pochatku naukovo-pedahohichnoi diialnosti) // Istoryko-pravovyi chasopys: naukovyi zhurnal – uporiadnyk O. Krykunov. – Lutsk: Skhidnoukrainskyi natsionalnyi universytet im. Lesi Ukrainky, 2016 – № 2 (8) – S. 231 – 234.  
 215. Boiko I.Y., Kossak V.M. Stanovlennia ta rozvytok kafedry tsyvilnoho prava ta protsesu yurydychnoho fakultetu Lvivskoho universytetu // Vrotslavsko-Lvivskyi yurydychnyi zbirnyk. – Vrotslav, 2016. – S. 37 – 56.  
 216. Boiko I.Y., Kachmar V.M. Utvorennia ta rozvytok Lvivskoho universytetu – odnoho z naidavnishykh oseredkiv vyshchoi osvity v Ukraini ta Skhidnii Yevropi // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.33-53.  
 217. Boiko I.Y. (u spivavtorstvi z Huralem P.F., Kobyletskym M.M., Andrusiakom T.H., Kolbenkom A.V., Tyshchykom B.Y., Kmetem V.F., Kakhnychem V.S.) Stanovlennia yurydychnoho fakultetu u Lvivskomu universyteti v skladi Rechi Pospolytoi (1661-1772) // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.54-56.  
 218. Boiko I.Y., Kakhnych V.S.Utvorennia yurydychnoho fakultetu u Lvivskomu universyteti v skladi Avstrii ta Avstro-Uhorshchyny (1784 – 1918) // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.57-91.  
 219. Boiko I.Y., Kakhnych V.S. Yurydychnyi fakultet u Lvivskomu universyteti v skladi Polshchi (1919–1939) ) // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.92-96.  
 220. Boiko I.Y. (u spivavtorstvi z Kulchytskyi V.S., Nor V.T., Rabinovych P.M., Hural P.F.). Yurydychnyi fakultet Lvivskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka v skladi URSR (1939-1991) // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.97-110.  
 221. Boiko I.Y. Rozvytok yurydychnoho fakultetu v umovakh derzhavnoi nezalezhnosti // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.111-116.  
 222. Boiko I.Y. (u spivavtorstvi Tyshchykom B.Y., Kakhnychem V.S.) Kafedra istorii derzhavy, prava ta polityko-pravovykh uchen // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.118-150.  
 223. Boiko I.Y. (u spivavtorstvi Rabinovychem P.M., Luts L.A.) Kafedra teorii ta filosofii prava // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.150-162.  
 224. Boiko I.Y., Hural P.F. Kafedra konstytutsiinoho prava // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.163-174.  
 225. Boiko I.Y., Kossak V.M. Kafedra tsyvilnoho prava ta protsesu // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.201-223.  
 226. Boiko I.Y., Kiselychnyk V.P., Bedrii M.M. Kafedra osnov prava Ukrainy // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.256-258.  
 227. Boiko I., Kakhnych V.S. Kafedra mizhnarodnoho prava (1784-1992) // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.259-265.  
 228. Boiko I.Y. Sohodennia yurydychnoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka ) // Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – S.266-273.  
 229. Tyshchyk Borys Yosypovych – vyznachnyi ukrainskyi vchenyi-pravoznavets (do 80-richchia vid dnia narodzhennia i 57-richchia vid pochatku naukovo-pedahohichnoi diialnosti) / Uporiadnyky Boiko I.Y., Novosiadlo I.Yu. – Lviv, 2016. – 89 s. (osobysto 3 druk. ark.).  
 230. Boiko I.Y. (u spivavtorstvi). Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661-2016) : monohrafiia / za zah. red. profesoriv V.M. Burdina, V.T. Nora ta I.Y. Boika. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2016. – 288 s. (osobysto 12 druk. ark.).  
 231. Boiko I. Y.(u spivavtorstvi). Metodolohiia v pravi: monohrafiia / [I. Bezklubyi, I. Hrytsenko, M. Koziubra ta in.]. Za zahalnoiu redaktsiieiu I. Bezkluboho. – K.: Hramota, 2017. – (658 s.). Boiko I. Y. Metodolohiia i metody doslidzhennia istorii derzhavy i prava Ukrainy. Rozdil I, hl. 1,2.3. – S. 66 – 73. (samostiino).  
 232. Boiko I. Y. Halychyna u derzhavno-pravovii systemi Avstrii ta Avstro-Uhorshchyny (1772 – 1918): navchalnyi posibnyk – / I. Y. Boiko. – Lviv: LNU im. Ivana Franka 2017. – 312 s. Retsenziia: Yefremova N. Tsikave istoryko-pravove doslidzhennia // Yurydychnyi visnyk, 2017/1. – S.282-284.  
 233. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy: prohrama kursu dlia studentiv yurydychnoho fakultetu / I. Y. Boiko, M. M. Kobyletskyi, L. E. Shevchuk, Kh.M. Moriak-Protopopova. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2017 r. – 20 s.  
 234. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy: metodychni rekomendatsii ta plany seminarskykh zaniat dlia studentiv yurydychnoho fakultetu / I. Y. Boiko, M. M. Kobyletskyi, L.E. Shevchuk, Kh.M. Moriak-Protopopova. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2017 r. – 40 s.  
 235. Boiko I. Y. Prychyny porazky Ukrainskoi Narodnoi Respubliky za Tsentralni Rady ta yii uroky dlia suchasnoi Ukrainy (do 100-richchia utvorennia Tsentralnoi Rady) // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XXIII zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Ch. 1. 7 – 8 liutoho 2017 r. – Lviv, 2017 – S. 39 – 44.  
 236. Boiko I.Y. Istorychni uroky vtraty natsionalnoi derzhavnosti v period Ukrainskoi revoliutsii (1917-1921) // Pravozastosuvannia: teoriia, metodolohiia ta praktyka: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi yurydychnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Aktualna yurysprudentsiia», m. Kyiv, 13 kvitnia 2017 roku. Tezy naukovykh dopovidei. – Kyiv-Ternopil: VPTs «Ekonomichna dumka», 2017. – S.160-164.  
 237. Boiko I.Y. Deiaki dyskusiini pytannia vykladannia istorii Ukrainskoi derzhavy i prava v systemi vyshchoi yurydychnoi osvity // Problemy formuvannia natsionalnoi pravovoi systemy Ukrainy ta yii adaptatsiia do yevropeiskoho prava. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 5-6 travnia 2017 r. – Ivano-Frankivsk, 2017. – S.31-37.  
 238. Boiko I. Y. Mistse i znachennia derzhavnytskykh zmahan Ukrainskoi Tsentralnoi Rady v istorii vitchyznianoho derzhavotvorennia // Evoliutsiini i revoliutsiini protsesy v istorii prava, derzhavy i yurydychnoi dumky: do 100-richchia Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rr. Materialy XXXI Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii. 1-4 chervnia 2017 r. m. Dnipro. – Kyiv, 2017. – S.27-35.  
 239. Boiko I.Y. Metodolohiia i metody vyvchennia istoryko-pravovykh yavyshch // Materialy kruhloho stolu. «Metodolohiia v pravi». 19 travnia 2017. – K., 2017. S.14-15.  
 240. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy: osnovni tendentsii rozvytku v umovakh yevrointehratsii // Aktualni problemy sotsialnoho prava. Vypusk 5. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ukrainska pravnycha nauka: osnovni tendentsii rozvytku v umovakh yevrointehratsii» 10 lystopada 2017 roku. – Lviv, «HALYCh-PRES», 2017. – S.7-13.  
 241. Boiko I.Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy yak odna z fundamentalnykh yurydychnykh navchalnykh dystsyplin // Aktualni problemy vykladannia istoryko-pravovykh dystsyplin v systemi vyshchoi yurydychnoi osvity Ukrainy i zarubizhnykh krain : materialy Vseukrainskoi nauk. konf. (m. Lviv, 19 zhovtnia 2017 r.) / I. Y. Boiko (holova redkolehii), A. V. Kolbenko (vidp. sekr.). – Lviv, 2017. – Vyp. 1. – S. 7-14.  
 242. Boiko I.Y. Peredmova // Aktualni problemy vykladannia istoryko-pravovykh dystsyplin v systemi vyshchoi yurydychnoi osvity Ukrainy i zarubizhnykh krain : materialy Vseukrainskoi nauk. konf. (m. Lviv, 19 zhovtnia 2017 r.) / I. Y. Boiko (holova redkolehii), A. V. Kolbenko (vidp. sekr.). – Lviv, 2017. – Vyp. 1. – S. 3-6.  
 243. Boiko I.Y. Istorychne znachennia ta uroky borotby Ukrainskoho narodu za vidnovlennia derzhavnoi nezalezhnosti u 1917-1921 rr. // Istoriia derzhavotvorchykh protsesiv v Ukraini ta zarubizhnykh krainakh (do 100-richchia utvorennia Ukrainskoi Narodnoi Respubliky) : zb. nauk. st. ta tez povidom. mizhnar. nauk. konf. (m. Kharkiv, 23 lystop. 2017 r.) / redkol.: A. P. Hetman (holova), V. D. Honcharenko, V. M. Yermolaiev. – Kharkiv : Pravo, 2017. – S.41-52.  
 244. Boiko I. Y. Istoryko-pravovi aspekty obgruntuvannia daty zasnuvannia ukrainskoi derzhavy // Pam’iatky prava yak vidobrazhennia istorychnykh protsesiv i kultury suspilstva: do 500-richchia Reformatsii: materialy XXXVII Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii, 14-17 veresnia 2017 r., s. Kolochava / red. kolehiia: I. B. Usenko (holova), O. O. Malyshev (vidp. sekr.), A. Yu. Ivanova, V. Ye. Kyrychenko, N. M. Krestovska, I. V. Muzyka, Ye. V. Rominskyi, O. N. Yarmysh. – Kyiv – Kherson: FOP Hrin D. S. – 2017. – 300 s.  
 245. Boiko I.Y., Tyshchyk B.Y. Peredumovy utvorennia ta derzhavotvorcha diialnist Ukrainskoi Tsentralnoi Rady // Ukrainske pravo y zakonodavstvo za doby Ukrainskoi revoliutsii (1917-1921 rr.): zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kyiv, 30 lystopada 2017 roku / red. kol. I.S. Hrytsenko, M.I. Miroshnychenko, P.P. Zakharchenko, I.A. Matseliukh ta in. – K., 2018. – S.15-26.  
 246. Boiko I. Istorychne znachennia vidrodzhennia Ukrainskoi derzhavnosti u period vyzvolnykh zmahan 1917-1921 rr. // Pravo Ukrainy. – 2017. – №3. – S. 87-95.  
 247. Boiko I., Kossak V., Kakhnych V. Mistse i rol kafedry tsyvilnoho prava ta protsesu u strukturi yurydychnoho fakultetu Lvivskoho universytetu: istoriia i suchasnist // Istoryko-pravovyi chasopys: naukovyi zhurnal – uporiadnyk O. Krykunov. – Lutsk: Skhidnoukrainskyi natsionalnyi universytet im. Lesi Ukrainky. – №1(9). – 2017. – S. 3-16.  
 248. Boiko I. Chas zasnuvannia Ukrainskoi derzhavy // Uchast u aktualnii temi: «Utvorennia Ukrainskoi Narodnoi Respubliky yak znakova podiia u tysiacholitnii istorii natsionalnoho derzhavotvorennia» // Pravo Ukrainy. – 2017. – № 11. – S.18-23.  
 249. Boiko I. Pravove rehuliuvannia suspilnykh vidnosyn v Ukrainskii Narodnii Respublitsi // Pravo Ukrainy. – 2017. № 11. – S.87-100.  
 250. Boiko I. Do pytannia pro chas zasnuvannia Ukrainskoi derzhavy // Visnyk NTSh, chyslo 58. – 2017. – S.37-40.  
 251. Boiko I. Nove fundamentalne istoryko-pravove doslidzhennia // Pravo Ukrainy. – 2017. – № 5. – S.87-100. 
 252. Boiko I.Y. Mistse i rol Halychyny u derzhavno-pravovii systemi Avstrii ta Avstro-Uhorshchyny 1772-1918 rr. // ALMANAKh PRAVA. Liudynotsentryzm u pravi: teoretyko-prykladni zasady. – Vypusk 8. – K.: In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2017. – S.41-48.  
 253. Boiko I. Do pytannia pro neobkhidnist vstanovlennia chasu zasnuvannia Ukrainskoi derzhavy: istoryko-pravovyi analiz // Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia yurydychna. – 2017. – Vypusk. 65. – S.13-21.  
 254. Boiko I. Y. Vstanovlennia daty zasnuvannia Ukrainskoi derzhavy: istoryko-pravovi aspekty // Journal «Science Riese: Juvidical Science. – 2017 №1 (1) – S. 19-31.  
 255. Boiko I. Mistse i rol Konstytutsii Ukrainskoi Narodnoi Respubliky 1918 r. v istorii natsionalnoho konstytutsionalizmu // Ukrainskyi chasopys konstytutsiinoho prava. 3/2017 (4.). S.67-76.  
 256. Boiko I. Y. Vplyv derzhavnoi polityky Avstriiskoi monarkhii na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok u Halychyni (druha polovyna XVIII-XIX stolit) // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna – 2018. – Vyp. 66. S. 42-57.  
 257. Boiko I. Chas zasnuvannia Ukrainskoi derzhavy / Uchast v obhovorenni aktualnoi temy «Ukrainskii derzhavnosti 1180 rokiv» // Holos Ukrainy. Hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 24 (6779). – 6 liutoho 2018. – S.5.  
 258. Boiko I. Y. Hryhorii Yakhymovych – vydatnyi ukrainskyi hromadskyi i politychnyi diiach: vikhy zhyttia ta rol u natsionalnomu vidrodzhenni Halychyny v pershii polovyni XIX stolittia // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna – 2018. -Vyp. 66. S. 215-226.  
 259. Boiko I. Y. Utvorennia Zakhidnoukrainskoi Narodnoi Respubliky yak znakova podiia u tysiacholitnii istorii natsionalnoho derzhavotvorennia // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna – 2018. – Vyp. 67. S. 14-25.  
 260. Boiko Ihor. Zakhidnoukrainska Narodna Respublika ta yii mistse v istorii natsionalnoho derzhavotvorennia (do 100-richchia proholoshennia) // Pravo Ukrainy. – 2018. – №10. – S.165-184.  
 261. Boiko I. Y. Zdobutky i uroky Zakhidnoukrainskoi Narodnoi Respubliky // Tendentsii i perspektyvy rozvytku instytutiv prava ta derzhavy: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi yurydychnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Aktualna yurysprudentsiia», m. Kyiv, 19 kvitnia 2018 roku. Materialy I Vseukrainskykh naukovykh chytan pam’iati akademika S. Dnistrianskoho, m. Ternopil, 13-14 kvitnia 2018 roku. Tezy naukovykh dopovidei. Kyiv-Ternopil: VPTs «Ekonomichna dumka», 2018. 297 s.  
 262. Boiko I. Y. Istorychne znachennia Zakhidno-Ukrainskoi Narodnoi Respubliky u bahatovikovii istorii natsionalnoho derzhavotvorennia // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu pravi liudyny v Ukraini: materialy XXIV zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (7-8 liutoho 2018 r.): u 2-okh ch. Ch. 1. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2018. – S.33-39.  
 263. Boiko I. Y. Data zasnuvannia Ukrainskoi derzhavy – vazhlyva skladova yii suverenitetu // Ukraina v umovakh reformuvannia pravovoi systemy: suchasni realii ta mizhnarodnyi dosvid: (Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Ternopil, Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, 20-21 kvitnia 2018 r.). – Ternopil: Ekonomichna dumka. 2018 – 408 s.  
 264. Boiko I.Y. Znachennia Konstytutsii Ukrainskoi Narodnoi Respubliky 1918 r. v istorii natsionalnoho derzhavotvorennia. // Materialy XI Vseukrainskoi naukovoi konferentsii «Teoriia ta praktyka suchasnoi yurysprudentsii». Materialy kruhloho stolu «Istoriia konstytutsionalizmu v Ukraini ta zarubizhnykh krainakh Do 100-richchia Konstytutsii UNR 1918 r.). Asotsiatsiia vypusknykiv Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho : u 2-kh t. T.1. – Kh.:FOP Brovin O.V., 2018. – S.137-142.  
 265. Boiko I.Y. Vstupne slovo // «Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika ta yii mistse v istorii ukrainskoho derzhavotvorennia (do 100-richchia proholoshennia)»: zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovoi konferentsii (m. Lviv, 1 lystopada 2018 r.) / I. Y. Boiko (holova redkolehii), A. V. Kolbenko (vidp. sekr.). – Lviv, 2018. – Vyp. 2. – S.7-12.  
 266. Boiko I.Y. Utvorennia Zakhidnoukrainskoi Narodnoi Respubliky yak vazhlyvyi etap na shliakhu do derzhavnoi nezalezhnosti Ukrainy // «Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika ta yii mistse v istorii ukrainskoho derzhavotvorennia (do 100-richchia proholoshennia)»: zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovoi konferentsii (m. Lviv, 1 lystopada 2018 r.) / I. Y. Boiko (holova redkolehii), A. V. Kolbenko (vidp. sekr.). – Lviv, 2018. – Vyp. 2. – S.13-23.  
 267. Boiko I.Y. Stanovlennia ukrainskoi pravovoi tradytsii v period Kyivskoi Rusi ta Halytsko-Volynskoi derzhavy: skhidni y zakhidni vplyvy // Zakhidni i skhidni tradytsii ta vplyvy v istorii prava, derzhavy i yurydychnoi dumky: materialy XXXVIII Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii, 1-9 chervnia 2018 r., m. Vinnytsia / red. kolehiia: I. B. Usenko (holova), Ye.V. Rominskyi (vidp. sekr.), A. Yu. Ivanova, V. Ye. Kyrychenko, N. M. Krestovska, O.O. Malyshev, I. V. Muzyka, O. N. Yarmysh. Kyiv – Kherson: Oldi-plius, 2018. – S.69-76.  
 268. Boiko I.Y. Povnovazhennia ta diialnist orhaniv mistsevoi vlady v Zakhidnoukrainskii Narodnii Respublitsi // Mistseve upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia v istorii prava, derzhavy i yurydychnoi dumky : materialy XXXIX Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii, 2-3 lystopada 2018 r., m. Lviv / red. kolehiia: I. B. Usenko (holova), Ye.V. Rominskyi (vidp. sekr.), I.Y., Boiko,  A. Yu. Ivanova, V. Ye. Kyrychenko, N. M. Krestovska, O.O. Malyshev, I. V. Muzyka, O. N. Yarmysh. Kyiv – Kherson: Oldi-plius, 2018. – S.35-43.  
 269. Boiko Y. Vplyv zvychaievoho prava na stanovlennia i rozvytok pravovoi systemy Ukrainy // Ukraina v umovakh reformuvannia pravovoi systemy: suchasni realii ta mizhnarodnyi dosvid: materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Ternopil, Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, 5-6 kvitnia 2019 r. Ternopil: Ekonomichna dumka. 2019. T. 1. 200 s. – S. 15-20.  
 270. Boiko I.Y., Tyshchyk B.Y. Mistse i rol Karpatskoi Ukrainy v bahatovikovii istorii natsionalnoho derzhavotvorennia // Materialy kruhloho stolu «Derzhavotvorchi protsesy v Ukraini ta zarubizhnykh krainakh: istorychnyi aspekt» (Do 80-richchia nezalezhnosti Karpatskoi Ukrainy). Asotsiatsiia vypusknykiv Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. – Kh.: FOP Brovin O.V., 2019. S.13-17.  
 271. Boiko I.Y. Stanovlennia ukrainskoi natsionalnoi idei v period natsionalnoho vidrodzhennia u Halychyni (2 pol. XIII – poch. XIX st.) // Dukhovna kultura Ukrainy pered vyklykamy chasu: tezy dop. uchasnykiv II Vseukr. Nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 16 kvit. 2019 r.) / [redkol.: A. P. Hetman (holova), V. O.Lozovyi, O. A. Stasevska, O. V. Umanets]. – Kharkiv: Pravo, 2019. S.5-12.  
 272. Boiko I.Y. Ob’iednannia Yaroslavom Mudrym davnikh ukrainskykh zemel v yedynu derzhavu Rus ta yoho istorychne znachennia. // Materialy kruhloho stolu «Derzhavotvorchi protsesy v Ukraini ta zarubizhnykh krainakh: istorychnyi aspekt» (do 1000-richchia z pochatku pravlinnia Yaroslava Mudroho). Asotsiatsiia vypusknykiv Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. – Kh.: FOP Brovin O.V., 2019. – S.17-22.  
 273. Boiko I.Y. Perednie slovo // Yuvileinyi zbirnyk naukovykh prats na poshanu profesora Volodymyra Semenovycha Kulchytskoho z nahody 100 richchia vid Dnia narodzhennia / Redkolehiia: I. Y. Boiko (holova), B. Y. Tyshchyk, M. M. Kobyletskyi, A. V. Kolbenko, H. M. Fedushchak-Paslavska, L. E. Shevchuk; za redaktsiieiu doktora yurydychnykh nauk, profesora I. Y. Boika. – Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2019. – S.7-11.  
 274. Boiko I.Y. Profesor Volodymyr Semenovych  Kulchytskyi – koryfei ukrainskoi istoryko-pravovoi nauky  // Yuvileinyi zbirnyk naukovykh prats na poshanu profesora Volodymyra Semenovycha Kulchytskoho z nahody 100 richchia vid Dnia narodzhennia / Redkolehiia: I. Y. Boiko (holova), B. Y. Tyshchyk, M. M. Kobyletskyi, A. V. Kolbenko, H. M. Fedushchak-Paslavska, L. E. Shevchuk; za redaktsiieiu doktora yurydychnykh nauk, profesora I. Y. Boika. – Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2019. – S.24-37.  
 275. Boiko I. Mistse i rol Kyievo-Ruskoi derzhavy v bahatovikovii istorii ukrainskoho derzhavotvorennia  // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna – 2019. – Vyp. 68. S. 74-87.  
 276. Boiko I.Y. Istoryko-pravova otsinka inkorporatsii zakhidnoukrainskykh zemel do skladu Avstriiskoi imperii u druhii polovyni XIII stolittia // Problemy zakonnosti: zb. naukovykh prats / vid. red. V.Ya. Tatsii. – Kharkiv: Nats. yuryd. u-t imeni Yaroslava Mudroho, 2019. – Vyp.145. S.8-22.  
 277. Boiko I. Vytoky, stanovlennia ta rozvytok instytutu narodovladdia v Ukraini. // Pravo Ukrainy. 2019. – №11. S.165-182.  
 278. Boiko I. Istoryko-pravova shkola Lvivskoho universytetu imeni Ivana Franka – odna z naidavnishykh naukovykh shkil v Ukraini (235-richchia vid chasu zasnuvannia) // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna – 2019. -Vyp. 69. S. 23-34.  
 279. Boiko I. Profesor Volodymyr Kulchytskyi – vydatnyi ukrainskyi pravnyk XX stolittia (do 100-richchia vid Dnia narodzhennia) ) // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna – 2019. -Vyp. 69. S. 173-182.  
 280. Boiko I. Gruntovnyi analiz roli pravovoi osvity ta nauky u derzhavno-pravovykh protsesakh v Ukraini na zlami XIXXX st. // Publichne pravo. Naukovo-praktychnyi zhurnal. №2(34) /2019. – S.165-167.  
 281. Boiko I.Y. Stanovlennia ta derzhavno-pravovyi rozvytok Kyivskoi Rusi // Pravnycho-politolohichni ta istorychni  studii  problem  Ukrainskoho derzhavotvorennia / red. kom. : V. P, Andrushchenko, Yu.S. Shemshuchenko, O.O. Rafalskyi ta in. –K. : Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2019. S. 85-88.  
 282. Boiko I.Y. Z nahody yuvileiu B.I. Andrusyshyna // Bohdan  Ivanovych  Andrusyshyn :  bibliohrafichnyi pokazhchyk  do  60‐richchia  vid  dnia  narodzhennia  i  45‐richchia pedahohichnoi  i  naukovoi  diialnosti  / M‐vo  osvity  i  nauky Ukrainy ;  Nats.  ped.  un‐t  imeni  M. P. Drahomanova, Fakultet  politolohii  ta  prava ;  uporiad.  N. I. Tarasova, T. M. Halenko. – 2‐e  vydannia,  dopovnene. –  Kyiv :  Vyd‐vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2019. – 241 s., portrety.  − (Seriia: “Vcheni NPU imeni M. P. Drahomanova”). S.50-53.  
 283. Boiko I. Vstupne slovo do Aktualnoi temy nomera «Istoryko-pravova doktryna Ukrainskoi derzhavnosti» // Pravo Ukrainy. 2020. – №1. S.11-16.  
 284. Boiko I., Sviatotskyi O. Vytoky, etapy stanovlennia ta rozvytok Ukrainskoi derzhavnosti  // Pravo Ukrainy. 2020. – №1. S.17-40.  
 285. Boiko I. Rozvytok prava yak vazhlyvoi oznaky Halytsko-Volynskoi derzhavy (1199-1349 roky) // Pravo Ukrainy. 2020. – №1. S.97-115.  
 286. Boiko I. Vysnovky i rekomendatsii z Aktualnoi temy nomera «Istoryko-pravova doktryna Ukrainskoi derzhavnosti» // Pravo Ukrainy. 2020. – №1. S.270-281.  
 287. Boiko I. Vybrana bibliohrafiia z Aktualnoi temy nomera «Istoryko-pravova doktryna Ukrainskoi derzhavnosti» // Pravo Ukrainy. 2020. – №1. S.282-285.  
 288. Boiko I. Stanovlennia politolohii yak vazhlyvoi navchalnoi dystsypliny na yurydychnomu fakulteti Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna – 2020. – Vyp. 70. S. 75-87.  
 289. Boiko I. Akademik Oleksandr Sviatotskyi – yaskravyi predstavnyk Lvivskoi istoryko-pravovoi shkoly Frankovoho universytetu // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna – 2020. – Vypusk 70. S. 236-243.  
 290. Boiko I.Y Konstytutsiia Ukrainy 1710 r. ta yii mistse v bahatovikovii istorii natsionalnoho derzhavotvorennia //  Chasopys Kyivskoho universytetu prava. Ukrainskyi naukovo-teoretychnyi chasopys. – 2020. – № 4. – S.16–25.  
 291. Boiko I. Rol ukrainskoho zvychaievoho prava u zberezhenni derzhavnoi tradytsii Ukrainy // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XXVI zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Ch. 1. 6 – 7 liutoho 2020 r. – Lviv, 2020. – S. 28 – 34.  
 292. Boiko I.Y. Mistse i rol instytutu narodovladdia v istorii ukrainskoho konstytutsionalizmu (do 25-richchia Konstytutsii Ukrainy) // Pravova nauka i derzhavotvorennia v Ukraini u svitli suchasnykh hlobalizatsiinykh vyklykiv: istoriia, teoriia, praktyka (do 25-i richnytsi Konstytutsii Ukrainy): materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Mariupol – m. Kryvyi Rih, 11 chervnia 2021 roku). Mariupol : Don DUVS, 2021. S.36-46.  
 293. Boiko I.Y. Zaporizka Sich – osnova vidnovlennia Ukrainskoi derzhavnosti v druhii polovyni XII st.: osoblyvosti formuvannia pravovoi systemy. // Materialy Chetvertoi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Vytoky ta stanovlennia kozatskoho rukhu na etnichnykh zemliakh Ukrainy» (do 400-richchia Khotynskoi bytvy 1621 r.). Lviv, 22 zhovtnia 2021 r. S.63-77.  
 294. Boiko I.Y. Mistse i rol Konstytutsii Ukrainy 1710 r. v bahatovikovii istorii natsionalnoho derzhavotvorennia. // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy KhXVII zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (5–6 liutoho 2021 r.): u 2-okh ch. Ch. 1. Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2021. S.39-46.  
 295. Boiko I.Y. Yevropeiska sotsialna khartiia: istoriia pryiniattia ta znachennia dlia Ukrainy // Aktualni problemy Sotsialnoho prava. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ievropeiska sotsialna khartiia ta problemy realizatsii sotsialnykh prav v umovakh hlobalizatsii» (do 25-richchia Yevropeiskoi sotsialnoi khartii (perehlianutoi). 23 kvitnia 2021. Vypusk 10. Lviv, 2021. S.13-21.  
 296. Usenko I.B., Boiko I.Y.  Profesor V. H. Sokurenko: pravoznavets i pedahoh u dzerkali chasu // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. Ukrainskyi naukovo-teoretychnyi chasopys. 2021/1. S.16-21.  
 297. Burdin V., Boiko I. Vytoky Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (do 360-littia vid chasu zasnuvannia). // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 72. Lviv, 2021. S.14-26.  
 298. Boiko I. Zhyttievyi shliakh, naukovo-pedahohichna ta hromadska diialnist Volodymyra Havrylovycha Sokurenka (do 100-richchia vid Dnia narodzhennia). Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 72. Lviv, 2021. S.158-166.  
 299. Boiko I. Aktualnyi ta svoiechasnyi pidruchnyk z istorii derzhavy i prava Ukrainy. // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 72. Lviv, 2021. S.155-157.  
 300. Boiko I. (u spivavtorstvi z Sviatotskym O., Barandii M.). Ukrainska derzhavnist: vytoky, etapy stanovlennia ta rozvytok // Ukrainska derzhavnist: istoryko-pravnychi narysy. Naukovo-populiarne vydannia. Kyiv, 2021. S.52-63.  
 301. Boiko I. Naukovyi vysnovok pro dotsilnist zaprovadzhennia sviata v Ukraini – Den Ukrainskoi derzhavnosti. // Ukrainska derzhavnist: istoryko-pravnychi narysy. Naukovo-populiarne vydannia. Kyiv, 2021. S.820-834. 
 302. Boiko Ihor (Zvarych Roman, Havretska Maryna, Andrukhiv Oleh, Kaleniuk Oksana), 2021. Legal basis for ethical behavior of civil servants in Ukraine: some problematic issues. Questiones Politicas,Vol. 39, Num. 68.  
 303. Boiko I. Stanovlennia politolohii yak navchalnoi dystsypliny na yurydychnomu fakulteti LNU imeni Ivana Franka. // Vstup do pravovoi politolohii : navch. posibnyk / I. Boiko, V. Burdin, M. Bryzitskyi ta in.; za red. d-ra yuryd. nauk, prof. V.M. Burdina, d-ra yuryd. nauk, prof. V.M. Kosovycha, d-ra yuryd. nauk, prof. P.M. Rabinovycha, kand. yuryd. nauk V.O. Semkiva. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2021.  S.70-81.  
 304. Boiko I. Stanovlennia derzhavnosti ta prava na terytorii suchasnoi Ukrainy v pradavniu dobu // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 73. Lviv, 2021. S.14-27.  
 305. Boiko I.Y. Istorychnyi dosvid rehuliuvannia intelektualnoi vlasnosti v Halychyni u skladi Avstrii ta Avstro-Uhorshchyny (1772-1918 rr.). // Pravovyi chasopys Donbasu. Zbirnyk naukovykh prats Donetskoho yurydychnoho instytutu MVS Ukrainy, vkliuchenyi do Pereliku naukovykh fakhovykh vydan Ukrainy yak drukovane periodychne vydannia katehorii «B» u haluzi yurydychnykh nauk (081 – Pravo). №4 (77). – Mariupol, 2021. – S.23-29.  
 306. Boiko, I., Yavorska, O., Kosovych, V., Tarasenko, L. & Shpuhanych, I. (2021). The current state of copyright and  intellectual property in the IT field. Cuestiones Políticas, 39 (71), 660–681. (Suchasnyi stan avtorskykh prav ta intelektualnoi vlasnosti v IT sferi / O. S. Yavorska, V.M. Kosovych, I.Y. Boiko, L.L. Tarasenko, I.I. Shpuhanych // Cuestiones Políticas. – 2021. – T. 39, № 71. – S. 660–681.).  
 307. Boiko I.Y., Kobyletskyi M.M., Shevchuk L.E. Moriak-Protopopova Kh.M. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy. Metodychni rekomendatsii ta plany seminarskykh zaniat dlia  studentiv pershoho kursu yurydychnoho fakultetu. Lviv: yurydychnyi fakultet LNU imeni Ivana Franka, 2021 r. – 89 s.  
 308. Boiko I. Y. Profesor Borys Tyshchyk – vyznachnyi predstavnyk istoryko-pravovoi shkoly Lvivskoho universytetu / I. Y. Boiko // Tyshchyk Borys Yosypovych – vyznachnyi ukrainskyi vchenyi-pravoznavets (do 85-richchia vid dnia narodzhennia i 62-richchia vid pochatku naukovo-pedahohichnoi diialnosti). – Lviv, 2021. – S.6-14.   
 309. Boiko I.Y., Kolbenko A.V., Novosiadlo I.Yu. Tyshchyk Borys Yosypovych – vyznachnyi ukrainskyi vchenyi-pravoznavets (do 85-richchia vid dnia narodzhennia i 62-richchia vid pochatku naukovo-pedahohichnoi diialnosti). – Lviv, 2021. – 87 s.  
 310. Boiko, I., Kobyletskyi, M. Formation of legal traditions in Ukraine and European states with a Federal System (the Vyh century BC – the XVIIth century): A new view // East European historical bulletin. – 2021. – Issue 21. – P. 244–250. Review of the monograph: Tsvietkova Yu. V. Legal tradition of religious tolerance in European states with a Federal System  (the Vth century BC – the XVIIth century). Kyiv: Talcom, 2020. 512 p. (Boiko I., Kobyletskyi M. Stanovlennia pravovykh tradytsii v Ukraini ta derzhavakh Yevropy  z federatyvnym ustroiem (V st. do n. e. – XVII st.): Novyi pohliad // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk. 2021. №21. S. 244-250.   
 311. Boiko I.Y. Tendentsii rozvytku prava intelektualnoi vlasnosti Ukrainy v konteksti Uhody pro Asotsiatsiiu. // Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. Vypusk 5(40), 2021. S.22-25.  
 312. Boiko I. Akt vidnovlennia Ukrainskoi derzhavy 30 chervnia 1941  r. ta yoho mistse istorii natsionalnoho derzhavotvorennia // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XXVIII zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (3–4 liutoho 2022 r.): u 2-okh ch. Ch. 1. Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2022. S.37-42.  
 313. Boiko I.Y., Tyshchyk B.Y. Konsolidatsiia ukrainskoi natsii yak osnova vidnovlennia natsionalnoi derzhavnosti u roky Druhoi svitovoi viiny // Konstytutsiini zasady konsolidatsii ta rozvytku ukrainskoi natsii, yii istorychnoi svidomosti, tradytsii ta kultury (do 25-richchia Osnovnoho zakonu Ukrainy) : materialy zahalno-ukrainskoi nauk. konf., Kyiv-Lviv 18 chervnia 2021 r. / [uporiad.: d-r yuryd. Nauk, prof. P. Hural, d-r prava, suddia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u vidstavtsi P. Stetsiuk]. – Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2022.  – S.118-134. 

Biography

Ihor Boiko was born on January 17, 1973 in the village of Princesses of Rohatyn district of Ivano-Frankivsk region. 

In 1991-1996 he studied at the Faculty of Law (full-time) of Ivan Franko State University of Lviv, graduating with honors. During his student years he was the chairman of the student scientific society. Under the guidance of Professor Kulchytsky VS published his first popular science works, including 10 newspaper articles and 3 brochures. 

From 1996 to 1999 he studied in full-time postgraduate studies at the Department of Theory and History of State and Law. During his postgraduate studies he was the Chairman of the Board of Postgraduate Students. 

In May 1999 he successfully defended his dissertation for the degree of Candidate of Law on the topic: “Civil Law of the Hetmanate under the Code of 1743.” The scientific supervisor was Doctor of Law, Professor VS Kulchytsky. 

By the decision of the Certification Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine of June 16, 2005 he was awarded the academic title of Associate Professor of Theory and History of State and Law. 

In March 2011 successfully defended his dissertation for the degree of Doctor of Laws on the topic: “Formation and functioning of state and legal and self-governing institutions in Galicia as part of the Kingdom of Poland (1387-1569).” The scientific consultant was Doctor of Law, Professor Kulchytsky VS 

By the decision of the Certification Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine of February 14, 2014, he was awarded the academic title of Professor of the Department of History of State, Law and Political and Legal Studies. 

In June 1917, the Academic Council of the Ivan Franko National University of Lviv elected him head of the Department of State History, Law and Political and Legal Students of the Faculty of Law. 

Under the leadership of Boyko I.Y. 4 graduate students defended their dissertations. 

Ihor Boiko is the author and co-author of more than 250 scientific papers, including 6 monographs, 17 textbooks, 1 textbook, more than 150 articles, 65 abstracts, 17 methodological materials. 

He is a member of the editorial board of such leading legal journals as the Historical and Legal Journal of the Lesia Ukrainka Eastern European National University; international Czech-Ukrainian scientific-theoretical publication “Auspices”, “Bulletin of the University of Lviv. Legal Series “, All-Ukrainian Law Journal” Law of Ukraine “, and is also a member of the Specialized Academic Council for the Defense of Doctoral Dissertations D.35.051.03. at the Ivan Franko National University of Lviv. 

He was awarded the Diploma of the Rector of Ivan Franko National University of Lviv on October 14, 2014 for the second place in the textbook “History of legal regulation of civil, criminal and procedural relations in Ukraine (IX-XX centuries.)” In the competition “Best textbook in the humanities 2013- 2014 academic year “. 

The gratitude of the Rector of Lviv National University named after Ivan Franko for many years of conscientious work and significant achievements in scientific and pedagogical activities was announced. Rector’s order of 20.09. 2017 № 3355. 

Ihor Boiko was awarded the Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine for services to the Ukrainian people on October 31, 2017. Order of the Chairman of the Verkhovna Rada № 733-k of October 31, 2017 

 

Projects

Current issues in the history of Ukrainian statehood and law 

History of the state and law of Ukraine 

Public speaking 

 

Awards

Ihor Boiko was awarded the Diploma of the Rector of Ivan Franko National University of Lviv on October 14, 2014 for the second place in the textbook “History of legal regulation of civil, criminal and procedural relations in Ukraine (IX-XX centuries.)” In the competition “Best textbook in the humanities 2013- 2014 academic year “. 

The gratitude of the Rector of Lviv National University named after Ivan Franko for many years of conscientious work and significant achievements in scientific and pedagogical activities was announced. Rector’s order of 20.09. 2017 № 3355. 

Ihor Boiko was awarded the Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine for services to the Ukrainian people on October 31, 2017. Order of the Chairman of the Verkhovna Rada № 733-k of October 31, 2017 

Schedule

Page with teachers schedule not found!