Вісьтак Марія Ярославівна

Посада: асистент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): 032-239-4797

Наукові інтереси

Науковими інтересами є проблеми імплементації міжнародно-правових стандартів у національне трудове та екологічне законодавство.

Курси

Публікації

Основні опубліковані праці:

Вісьтак М.Я. Заборона примусової праці в контексті Конвенції про захист прав людини та її основоположних свобод / М.Я. Вісьтак // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників II Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 8-9 жовтня 2010р. / за ред. к.ю.н., доц. В.В. Жернакова. – Харків: Кроссроуд, 2010. – С. 300-303

Вісьтак М.Я. Проблеми офіційного перекладу міжнародно-правових актів про працю / М.Я. Вісьтак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010.- С. 243-245

Біографія

Народилась у 1985 році. У 2006 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство» Працює над кандидатською дисертацією на тему «Міжнародно-правові акти, в системі джерел трудового права України».

З 2009 року працює на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка асистентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права. У науковій діяльності займається в основному проблемами імплементації міжнародно-правових актів про працю в національне законодавство України.

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!