Трепак Віктор Миколайович

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Наукові інтереси

Питання протидії корупції в Україні

Публікації

 1. Трепак В. Деякі проблеми застосування окремих норм антикорупційного законодавства [Електронний ресурс] / В. Трепак // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4. – С. 84-89. 
 2. Трепак В. М. Проблеми застосування антикорупційного законодавства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. М. Трепак // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 262-266. 
 3. Трепак В. М. Міжнародний досвід запровадження системи заходів антикорупційної спрямованості [Електронний ресурс] / В. М. Трепак // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . – 2015. – № 2. – С. 233-246. 
 4. Трепак В. М. Система заходів антикорупційної діяльності у розвинутих країнах світу [Електронний ресурс] / В. М. Трепак // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 193-201. 
 5. Трепак В. М. Особливості дефініції поняття “корупція” [Електронний ресурс] / В. М. Трепак // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 4. – С. 181-196. –
 6. Трепак В. М. Міжнародний досвід та проблеми очищення влади в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Трепак // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 2. – С. 236-249. – 
 7. Трепак В. М. Поняття корупції: від різнотлумачення до єдиного розуміння [Електронний ресурс] / В. М. Трепак // Юридична наука. – 2016. – № 8. – С. 12-24. 
 8. Трепак В. М. Застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб як спосіб протидії корупції: проблемні аспекти [Електронний ресурс] / В. М. Трепак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – С. 83-89. 
 9. Трепак В. Законодавче визначення поняття “корупційне правопорушення” як потенційне джерело колізій: проблемні питання теорії та практики [Електронний ресурс] / В. Трепак // Юридична Україна. – 2016. – № 3-4. – С. 50-57.
 10. Трепак В. М. Ідентифікуючі ознаки корупції: визначення й характеристика [Електронний ресурс] / В. М. Трепак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2015. – Вип. 35(2.3). – С. 109-112.  
 11. Трепак В. М. Статистичний метод у кримінологічних дослідженнях корупції: проблеми застосування [Електронний ресурс] / В. М. Трепак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2016. – Вип. 41(2). – С. 139-145. 
 12. Трепак В. М. Корупція в українській освіті як пріоритетний об’єкт протидії [Електронний ресурс] / В. М. Трепак // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – Вип. 4. – С. 111-116.  
 13. Трепак В. М. Явище олігархії як чинник політичної корупції в Україні: кримінологічні аспекти [Електронний ресурс] / В. М. Трепак // Право і суспільство. – 2016. – № 6(2). – С. 172-178. 
 14. Трепак В. М. Протидія корупції в Україні: теоретико-прикладні проблеми : монографія : монографія / В. М. Трепак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2020. – 442 с.
 15. Трепак В. М. Деякі аспекти протидії корупції юридичними особами приватного права: кримінологічний аналіз / Трепак В. М. // Порівняльно-аналітичне право. – 2019 р. – № 6. – С. 522 – 525
 16. Трепак В. М. Система протидії корупції в Україні: теоретичний та прикладний аспекти / Трепак В. М. // Вісник Запорізького національного університету.Юридичні науки. – 2020. – № 3. – С. 54 – 62
 17. Трепак В. М. Інститути громадянського суспільства як суб’єкти протидії корупції в Україні / Трепак В. М. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. – 2020. – Том 31 (70) № 4. – С. 204 – 211
 18. Трепак В. М. Корупція в правоохоронній та судовій системі : особливості проявів та протидії // Трепак В. М. // Наука і правоохорона. – 2020. – № 2 (48). – С. 214 – 225.
 19. Трепак В. М. Спеціалізована антикорупційна юстиція в Україні: подальші перспективи впровадження / Трепак В. М. // Наукові записки. Серія: Право. – 2019. – № 7. – С. 83 – 89
 20. Трепак В. М. Оцінка стану протидії корупції в Україні. Забезпечення правопорядку в умовах коронокризи / Трепак В. М. // Матеріали панельної дискусії IV Харків. міжнар. юрид. форуму; м. Харків, 23-24 верес. 2020 р. / редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, Б.М. Головкін. – Харків : Право, 2020. – С. 208 – 214 (0,25 друк. арк.).

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!