Сибаль Олег Богданович

Посада: асистент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Курси

Публікації

  1. Сибаль О. Б. Особливості кримінально-правової регламентації заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи під час зайняття спортом в іноземних державах [Електронний ресурс] / О. Б. Сибаль // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2012. – № 24. – С. 451-461. 
  2. Сибаль О. До питання про місце “зайняття спортом” у системі обставин, що виключають злочинність діяння [Електронний ресурс] / О. Сибаль // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2011. – Вип. 7. – С. 259-265. 
  3. Сибаль О. Б. Кримінально-правова природа правомірного заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи під час зайняття спортом [Електронний ресурс] / О. Б. Сибаль // Право і суспільство. – 2014. – № 6.2(3). – С. 187. 
  4. Сибаль О. Б. Соціально-історична обумовленість кримінально-правової регламентації заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи під час спортивних заходів [Електронний ресурс] / О. Б. Сибаль // Правничий вісник Університету “КРОК”. – 2012. – Вип. 12. – С. 101-107.
  5. Сибаль О. Б. До питання про кримінальну відповідальність за порушення спортивних правил, що спричинило заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи / О. Б. Сибаль // Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває у конфлікті зі законом крізь призму правових реформ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 року). – Київ: Ін-т крим.-викон. служби, ФОП Кандиба Т. П. – 2018. – С. 30–33
  6. Сибаль О. Б. Контроль за вчиненням злочину : кримінально-правовий аспект [Електронний ресурс] / Сибаль О. Б. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. – №3. – С. 337 – 342. – Режим доступу до журн. : http://www.lsej.org.ua/3_2020/83.pdf. – Назва з екрану

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!