Слюсарчук Христина Ростиславівна

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: khrystyna.slyusarchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

кримінальний процес (формування концепції стандартів доказування у кримінальному провадженні, а також удосконалення їх правової регламентації), процес прийняття рішень у кримінальному провадженні

Курси

Публікації

Автор понад 30 наукових праць, серед яких:

 1. Слюсарчук Х. Р.Павлишин А. А. Стандарти доказування у кримінальному провадженні. Львів: ТОВ «Колір ПРО», 2018. 292 с.
 2. Слюсарчук Х.Р. Стандарт доказування в кримінальному провадженні: яка його ідея? Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 3. С. 219–223. URL: http://www.pap.in.ua/3_2015/65.pdf
 3. Слюсарчук Х.Р. Співвідношення термінів «стандарти доказування» та «стандарти переконання». Право і суспільство. 2016. № 1. Ч. 2. С. 164–170.
 4. Павлишин А., Слюсарчук Х. Стандарти доказування та формування знання у кримінальному провадженні. Вісник Львівського університету: Серія юридична. 2016. Вип. 62. С. 199–209.
 5. Слюсарчук Х. Реалізація стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні України. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 2. Ч. 2. С. 148–153.
 6. Слюсарчук Х.Р. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» у кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія право. 2017. Вип. 42. С. 238–241.
 7. Слюсарчук Х.Павлишин А. Стандарт доказування «достатня підстава»: тлумачення Верховного суду США та національна практика застосування. Правова позиція. 2018. № 1 (20). С. 103 – 110.
 8. Слюсарчук Х. Оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні: contra spemspero. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 314 – 322.
 9. Слюсарчук Х., Нор В. Заявник – суб’єкт доказування? Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. № 72. С. 147 – 154.
 10. Слюсарчук Х. Р., Мазур М. Р. Стандарт доказування у кримінальному провадженні: «змінний» чи «ступеневий»? Науковий вісник ужгородського університету. Серія право. 2021. № 63. С. 298 – 301.
 11. Слюсарчук Х.Р. До питання про сутність поняття «стандарти доказування» // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної науково-практичної конференції (12 – 13 лютого 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. С. 258–261.
 12. Слюсарчук Х.Р. Мета запровадження стандартів доказування у кримінальному провадженні // XIV Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (24 – 25 квітня 2015 р.). Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. С. 169–172.
 13. Слюсарчук Х.Р. Змінний стандарт доказування у кримінальному провадженні // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (29 – 30 січня 2016 р.). Запоріжжя : ЗНУ, 2016. С. 142–145.
 14. Слюсарчук Х.Р. Види стандартів доказування у кримінальному провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIІ звітної науково-практичної конференції (4 – 5 лютого 2016 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. С. 233–237.
 15. Слюсарчук Х.Р. Історія зародження стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні // Роль права та закону в громадянському суспільстві: Міжнародна науково практична конференція (12 – 13 лютого 2016 р.). Київ : Центр правових наукових досліджень, 2016. С. 84–88.
 16. Слюсарчук Х.Р. Ознаки системи стандартів доказування у кримінальному провадженні // XV Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (15 – 16 квітня 2016 р.). Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. С. 157–159.
 17. Слюсарчук Х.Р. Стандарт доказування «поза розумним сумнівом» як «об’єктивний» критерій прийняття рішення у кримінальному провадженні // Особливості нормативних процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського союзу : матеріали міжнародної науково – практичної конференції (3 – 4 червня 2016 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 235–238.
 18. Слюсарчук Х.Р. Співвідношення реалізації стандарту доказування «поза розумним сумнівом» та вимоги про тлумачення сумнівів щодо доведеності вини особи на її користь у кримінальному провадженні // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції (20 – 21 січня 2017 р.). Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. С. 76–79.
 19. Слюсарчук Х.Р. «Обґрунтованість» сумніву як ознака «розумності» сумніву у концепції стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIІІ звітної науково-практичної конференції (7 – 8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. С. 241– 247.
 20. Слюсарчук Х.Р. Стандарти доказування «переконання за більшою вірогідністю» та «вагоме переконання» у кримінальному провадженні: сфера застосування // Закарпатські правові читання: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (20 – 22 квітня 2017 р.): Т. 1. Ужгород : Юридичний факультет Ужгородського національного університету, 2017. С. 475–480.
 21. Слюсарчук Х.Р. Стандарт доказування «достатня підстава» у кримінальному провадженні України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції (Львів, 7–8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. – Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 251– 254.
 22. Слюсарчук Х.Р. Процесуальний статус цивільного позивача та потерпілого, який подав цивільний позов у кримінальному провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (Львів, 5–6 лютого 2021 р.) : у 2 ч. – Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 202–205.
 23. Слюсарчук Х.Р. До питання про визначення місця ухвал слідчого судді у системі судових рішень у кримінальному провадженні України. International scientific and practical conference “Legal sciences: research and European innovations” (Czestochowa, Republic of Poland. April 23-24, 2021). P. 265 – 268.

Біографія

Народилась 30 березня 1990 року у м. Львові.

У 2013 роцізакінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство» та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр права».

З 2014 – 2017 рр. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, з відривом від виробництва (денна форма), яку закінчила достроково у зв’язку із достроковим захистом дисертаційного дослідження. 26 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Стандарти доказування у кримінальному провадженні».

З вересня 2017 рокупо червень 2021 рокупрацювала на посаді асистента кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

У липня 2021 року обрана на посаду доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, на якій працює по цей час.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!