Слюсарчук Христина Ростиславівна

Біографія

Наукові інтереси:

кримінальний процес (формування концепції стандартів доказування у кримінальному провадженні, а також удосконалення їх правової регламентації) та ін.

 

Курси:

Кримінально-процесуальне право України,

Прокурорський нагляд в Україні

 

Публікації:

Автор понад 15 наукових праць, серед яких:

 1. Слюсарчук Х.Р. Стандарт доказування в кримінальному провадженні: яка його ідея? // Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 3. С. 219–223. URL: http://www.pap.in.ua/3_2015/65.pdf
 2. Слюсарчук Х.Р. Співвідношення термінів «стандарти доказування» та «стандарти переконання» // Право і суспільство. 2016. № 1. Ч. 2. С. 164–170.
 3. Павлишин А., Слюсарчук Х. Стандарти доказування та формування знання у кримінальному провадженні // Вісник Львівського університету: Серія юридична. 2016. Вип. 62. С. 199–209.
 4. Слюсарчук Х. Реалізація стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні України // Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 2. Ч. 2. С. 148–153.
 5. Слюсарчук Х.Р. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» у кримінальному провадженні // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія право. 2017. Вип. 42. С. 238–241.
 6. Слюсарчук Х.Р. До питання про сутність поняття «стандарти доказування» // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної науково-практичної конференції (12 – 13 лютого 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. С. 258–261.
 7. Слюсарчук Х.Р. Мета запровадження стандартів доказування у кримінальному провадженні // XIV Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (24 – 25 квітня 2015 р.). Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. С. 169–172.
 8. Слюсарчук Х.Р. Змінний стандарт доказування у кримінальному провадженні // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (29 – 30 січня 2016 р.). Запоріжжя : ЗНУ, 2016. С. 142–145.
 9. Слюсарчук Х.Р. Види стандартів доказування у кримінальному провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIІ звітної науково-практичної конференції (4 – 5 лютого 2016 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. С. 233–237.
 10. Слюсарчук Х.Р. Історія зародження стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні // Роль права та закону в громадянському суспільстві: Міжнародна науково практична конференція (12 – 13 лютого 2016 р.). Київ : Центр правових наукових досліджень, 2016. С. 84–88.
 11. Слюсарчук Х.Р. Ознаки системи стандартів доказування у кримінальному провадженні // XV Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (15 – 16 квітня 2016 р.). Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. С. 157–159.
 12. Слюсарчук Х.Р. Стандарт доказування «поза розумним сумнівом» як «об’єктивний» критерій прийняття рішення у кримінальному провадженні // Особливості нормативних процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського союзу : матеріали міжнародної науково – практичної конференції (3 – 4 червня 2016 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 235–238.
 13. Слюсарчук Х.Р. Співвідношення реалізації стандарту доказування «поза розумним сумнівом» та вимоги про тлумачення сумнівів щодо доведеності вини особи на її користь у кримінальному провадженні // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції (20 – 21 січня 2017 р.). Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. С. 76–79.
 14. Слюсарчук Х.Р. «Обґрунтованість» сумніву як ознака «розумності» сумніву у концепції стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIІІ звітної науково-практичної конференції (7 – 8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. С. 241–247.
 15. Слюсарчук Х.Р. Стандарти доказування «переконання за більшою вірогідністю» та «вагоме переконання» у кримінальному провадженні: сфера застосування // Закарпатські правові читання: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (20 – 22 квітня 2017 р.): Т. 1. Ужгород : Юридичний факультет Ужгородського національного університету, 2017. С. 475–480.

 

Біографія:

Народилась у 1990 р. у м. Львові.

2008 – 2013 рр. – навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (Диплом «Магістр права»).

2013 – 2014 рр. – робота на посаді помічника адвоката.

2014 – 2017 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертаційного дослідження: «Стандарти доказування у кримінальному провадженні» (науковий керівник: доцент, кандидат юридичних наук А.А. Павлишин).

З вересня 2017 р. – асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!