Сенько Микола Миколайович

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Кримінальне право України, міжнародне кримінальне право

Курси

Біографія

Народився 10 лютого 1975 року в м. Самборі Львівської області, юрист, кандидат юридичних наук (Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби — 2005 рік). Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1997 рік).

З 1997 по 2005 роки працював в органах військової прокуратури, а також в Генеральній прокуратурі України.

З 2005 по 2014 роки працював у Львівському державному університеті внутрішніх справ на посадах доцента та завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін.

З 2014 року — доцент кафедри кримінального права та кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Стипендіат Програми обмінів імені Лейна Кіркланда (2007-2008 роки) та Програми наукових обмінів Фулбрайта (2009-2010 роки). Проходив стажування у Верховному суді Республіки Польщі (2008 рік), а також в Школі права Брукліна, Нью Йорк (2009-2010 роки).

Автор понад 30 наукових праць опублікованих в Україні, Республіці Польща та Російській Федерації, зокрема:

Грищук В.К., Сенько М.М. Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби: Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2007. – 308 с.

Сенько Н.Н. Гармонизация уголовного права Украины с уголовным правом Европейского Союза // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: Материалы VІ Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 26 – 27 мая 2011 г. – М.: Проспект, 2011. – С. 748-751.

Сенько М.М. Організація військового судочинства в Республіці Польща // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 2 (102). – С. 45-48.

Wiaczesław Nawrocki, Mikołaj Seńko. Przestępstwa okołoprostytucyjne w ukraińskim prawie karnym: (w) Prostytucja, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014, s. 176-193.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!