Сенько Микола Миколайович

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mykola.senko@gmail.com

Наукові інтереси

Кримінальне право України, міжнародне кримінальне право

Курси

Публікації

  1. Грищук В.К., Сенько М.М. Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби: Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2007. – 308 с.
  2. Сенько Н.Н. Гармонизация уголовного права Украины с уголовным правом Европейского Союза // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: Материалы VІ Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 26 – 27 мая 2011 г. – М.: Проспект, 2011. – С. 748-751.
  3. Сенько М.М. Організація військового судочинства в Республіці Польща // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 2 (102). – С. 45-48.
  4. Wiaczesław Nawrocki, Mikołaj Seńko. Przestępstwa okołoprostytucyjne w ukraińskim prawie karnym: (w) Prostytucja, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014, s. 176-193.
  5. Сенько М. М. Суб’єкт самовільного залишення військової частини або місця служби [Електронний ресурс] / М. М. Сенько // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 1. – С. 161-171. 
  6. Сенько М. М. Об’єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща / Сенько М. // Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – Lviv-Wrocław : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка. – 2016. – № 7. – S. 239-248 (С. 249-257)
  7. Сенько М. М. Особливості кримінальної відповідальності за втручання в діяльність суду за кримінальним правом Республіки Польща / Сенько М. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 171-173
  8. Alexander Marin, Mikołaj Seńko. Odpowiedzialność karna za naruszenie miru domowego według prawa karnego Ukrainy / Alexander Marin, Mikołaj Seńko // Naruszenie miru domowego. – Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business. –  2019. – S. 387-410.
  9. Volodymyr Burdin, Olga Denkovych, Seńko М. М. Odpowiedzialność za znęcanie się nad osobą w prawie karnym Ukrainy / Volodymyr Burdin, Olga Denkovych, Seńko Mikołaj // Znęcanie się. – Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2020. – S. 365 – 390

Біографія

Народився 10 лютого 1975 року в м. Самборі Львівської області, юрист, кандидат юридичних наук (Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби — 2005 рік). Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1997 рік).

З 1997 по 2005 роки працював в органах військової прокуратури, а також в Генеральній прокуратурі України.

З 2005 по 2014 роки працював у Львівському державному університеті внутрішніх справ на посадах доцента та завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін.

З 2014 року — доцент кафедри кримінального права та кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Стипендіат Програми обмінів імені Лейна Кіркланда (2007-2008 роки) та Програми наукових обмінів Фулбрайта (2009-2010 роки). Проходив стажування у Верховному суді Республіки Польщі (2008 рік), а також в Школі права Брукліна, Нью Йорк (2009-2010 роки).

Автор понад 30 наукових праць опублікованих в Україні, Республіці Польща та Російській Федерації.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!