Полянський Тарас Тарасович

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: taras.polianskyi@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

податкове право

Курси

Публікації

1) Полянський Т. Зловживання правом: загальнотеоретичне дослідження. – Львів, Київ : АОК, 2012. – 340 с.

2) Податкове право України: у схемах і таблицях. – Львів, 2015. – 186 с.

3)Полянський Т. Т. Соціально-філософські інтерпретації явища зла у контексті дослідження зловживання правом [Електронний ресурс] / Т. Т. Полянський // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2012. – № 6. – С. 146-153

4)Полянський Т. Природно-правові критерії оцінки дотримання заборони зловживання правом: їх зміст та взаємодія [Електронний ресурс] / Т. Полянський // Юридична Україна. – 2013. – № 8. – С. 14-21.

5)Полянський Т. Позитивістсько-правові критерії оцінки дотримання заборони зловживання правом [Електронний ресурс] / Т. Полянський // Юридична Україна. – 2013. – № 9. – С. 16-21. 

Біографія

Народився 24 травня 1985 року.

2002-2007 – навчання на бакалавраті та в магістратурі юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

2007-2010 – навчання в аспірантурі цього ж навчального закладу.

У травні 2011 року успішний захист кандидатської дисертації на тему: «Зловживання правом: загальнотеоретична характеристика».

2010-дотепер – асистент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Автор понад 60-ти та співавтор і редактор більше 50-ти перекладів рішень Європейського суду з прав людини, опублікованих протягом 2008-2011 рр. у газетах «Юридичний вісник України», «Юридична газета», журналах «Право України», «Юридична Україна» та «Працях» Львівської лабораторії прав людини і громадянина.

Координатор: Центру американського права та Школи міжнародного податкового права.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!