Паєнок Ана Олександрівна

Посада: асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: Ana.payenok@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

інтелектуальна власність

договірне право

корпоративне право

інформаційне право

Курси

Публікації

 1. Паєнок А. О. Поняття та класифікація договорів роздрібної купівлі-продажу товарів // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Одеса, 2015. Вип. 75. С. 405–411.
 2. Паєнок А. О. Особливості й недоліки правового регулювання договору роздрібної купівлі-продажу товарів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Херсон, 2015. Вип. 1, т. 1. С. 189–192.
 3. Паєнок А. Характеристика особливостей предмета договору роздрібної купівлі-продажу як однієї із його істотних умов // Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 40–44.
 4. Паєнок А. Особливості визначення моменту виконання сторонами договору роздрібної купівлі-продажу обов’язків щодо оплати, передачі та прийняття товару // Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 48– 51.
 5. Паєнок А. О. Підстави стягнення неустойки за порушення сторонами договору роздрібної купівлі-продажу товарів // Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. праць. Київ, 2017. Вип. 2. С. 63–67.
 6. Паєнок А. О. Правова характеристика порядку укладення договору роздрібної купівлі-продажу товарів // Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. праць. Київ, 2017. Вип. 5. т. 1. С. 102–107.
 7. Payenok A. Characteristics of a buyer as a part of an agreement of retail sale and purchase of goods // Visegrad Journal on Human Rights. Slovak Republic. 2016. № 2, part. 1. Р. 108–113.
 8. Паєнок А. О. «Споживач» і «покупець» у договорі роздрібної купівлі-продажу товарів // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20–21 лютого 2015 р.). Харків: Асоціація аспірантів-юристів, 2015. С. 67–69.
 9. Паєнок А. О. Розмежування дистанційного способу продажу товару та продажу товару за зразками у договорі роздрібної купівлі-продажу // Právna veda a prax v treťom tisicroči: zbornik príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27–28 februar 2015, Košiče / Univerzita Pavla Jožefa Šafarika v Košiciach «Právnicka fakulta». Košiče, 2015. S. 70–72.
 10. Паєнок А. О. Реклама та оферта при укладенні договорів роздрібної купівлі-продажу товарів // Právna veda a prax: Výzvy moderných európskych integračnych procesov: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27–28 novembra 2015, Bratislava / Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva. Bratislava, 2015. S. 236–239.
 11. Паєнок А. О. Про деякі недоліки правового захисту покупця при купівлі ним товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу // Нові завдання та напрямки розвитку юридичної науки у XXI столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 20–21 січня 2017 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. С. 96–100.
 12. Паєнок А. О. До питання про гарантійні строки у договорі роздрібної купівлі-продажу товарів // Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 3–4 лютого 2017 р.). Харків: Східноукраїнська юридична організація, 2017. С. 33–135.

Біографія

2012 р. – закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права.
2018 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Договір роздрібної купівлі-продажу товарів за законодавством України» на здобуття науковогоступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільнеправо і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
з лютого 2019 р. – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Керівник Центру ліцензування та акредитації Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!