Паєнок Ана Олександрівна

Посада: асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: Ana.payenok@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

інтелектуальна власність

договірне право

корпоративне право

інформаційне право

Курси

Публікації

 1. Паєнок А. О. Поняття та класифікація договорів роздрібної купівлі-продажу товарів // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Одеса, 2015. Вип. 75. С. 405–411.
 2. Паєнок А. О. Особливості й недоліки правового регулювання договору роздрібної купівлі-продажу товарів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Херсон, 2015. Вип. 1, т. 1. С. 189–192.
 3. Паєнок А. Характеристика особливостей предмета договору роздрібної купівлі-продажу як однієї із його істотних умов // Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 40–44.
 4. Паєнок А. Особливості визначення моменту виконання сторонами договору роздрібної купівлі-продажу обов’язків щодо оплати, передачі та прийняття товару // Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 48– 51.
 5. Паєнок А. О. Підстави стягнення неустойки за порушення сторонами договору роздрібної купівлі-продажу товарів // Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. праць. Київ, 2017. Вип. 2. С. 63–67.
 6. Паєнок А. О. Правова характеристика порядку укладення договору роздрібної купівлі-продажу товарів // Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. праць. Київ, 2017. Вип. 5. т. 1. С. 102–107.
 7. Payenok A. Characteristics of a buyer as a part of an agreement of retail sale and purchase of goods // Visegrad Journal on Human Rights. Slovak Republic. 2016. № 2, part. 1. Р. 108–113.
 8. Паєнок А. О. «Споживач» і «покупець» у договорі роздрібної купівлі-продажу товарів // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20–21 лютого 2015 р.). Харків: Асоціація аспірантів-юристів, 2015. С. 67–69.
 9. Паєнок А. О. Розмежування дистанційного способу продажу товару та продажу товару за зразками у договорі роздрібної купівлі-продажу // Právna veda a prax v treťom tisicroči: zbornik príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27–28 februar 2015, Košiče / Univerzita Pavla Jožefa Šafarika v Košiciach «Právnicka fakulta». Košiče, 2015. S. 70–72.
 10. Паєнок А. О. Реклама та оферта при укладенні договорів роздрібної купівлі-продажу товарів // Právna veda a prax: Výzvy moderných európskych integračnych procesov: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27–28 novembra 2015, Bratislava / Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva. Bratislava, 2015. S. 236–239.
 11. Паєнок А. О. Про деякі недоліки правового захисту покупця при купівлі ним товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу // Нові завдання та напрямки розвитку юридичної науки у XXI столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 20–21 січня 2017 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. С. 96–100.
 12. Паєнок А. О. До питання про гарантійні строки у договорі роздрібної купівлі-продажу товарів // Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 3–4 лютого 2017 р.). Харків: Східноукраїнська юридична організація, 2017. С. 33–135.

Біографія

2012 р. – закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права.
2018 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Договір роздрібної купівлі-продажу товарів за законодавством України» на здобуття науковогоступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільнеправо і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
з лютого 2019 р. – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!