Марін Олександр Костянтинович

Посада: заступник декана юридичного факультету , доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Кримінальне право України, механізм кримінально – правового регулювання

Курси

Біографія

Перший заступник декана
кандидат юридичних наук
доцент кафедри кримінального права і кримінології

 

1. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – К.: Атіка, 2003. – 224 с.

2. Марін О.К. Зміни у податковому законодавстві та їх вплив на дію Кримінального кодексу України // Життя і право. – 2004. – № 2. – С.69-74.

3. Марін О.К. Зміст структурних частин статей Особливої частини КК України: постановка проблеми // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності: Матеріали науково-теоретичного семінару. – Івано-Франківськ, 2004. – С.135-137.

4. Марін О.К. Розвиток розуміння системності кримінального закону у кримінально-правовій науці // Актуальні питання реформування правової системи України: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Луцьк, 2005. – С.112-116.

5. Марін О.К. та ін. Кримінальне право України. Загальна частина: тести.: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 420 с. (у співавторстві).

6. Марін О.К. Про систематику кримінального закону // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2007. – С. 476-478.

7. Марін О.К. та ін. Кримінальне право України. Особлива частина: тести: Навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 283 с. (у співавторстві)

8. Марін О.К. та ін. Тероризм: теоретико-прикладні аспекти: Навчальний посібник / кол. авторів; за заг. ред. проф. В.К. Грищука. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 328 с. (у співавторстві).

9. Марін О.К. Кримінально-правові проблеми нового КПК України // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування та перспективи удосконалення: тези доповідей і повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 21-22 вересня 2012 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С.140-144

10. Марін О.К. Конструктивні аномалії кваліфікованих складів злочинів // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 жовтня 2012. – Х.: Право, 2012 – С.160-163.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!