Марін Олександр Костянтинович

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-82

Електронна пошта: oleksandr.marin@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Кримінальне право України, Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг

Курси

Вибрані публікації

1. Марін О.К. Спірні питання кваліфікації при конкуренції норм про деякі посадові злочини і заподіяння тяжкого тілесного ушкодження // Вісник Львівського інститут внутрішніх справ. – Львів, 2000. – № 2. – С.190-195.
2. Марін О.К. Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових норм // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2001. – Вип. 36. – С. 454-460.
3. Марін О.К. Вирішення питання конкуренції кримінально-правових норм про злочини у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 10. – С.67-70.
4. Марін О.К. Конкуренція кримінально-правових норм та способи її вирішення: результати соціологічного дослідження // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 10. – С.67-70.
5. Марін О.К. Проблеми кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм // Проблеми державотворення і захисту прав людини: Матеріали науково-практичної конференції. – Львів, 2001. – С.203-205.
6. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – К.: Атіка, 2003. – 224 с.
7. Марін О.К. Визначення «вартості» ознак, які кваліфікують злочини // Кримінальний кодекс України 2001 р.: Проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення: Матеріали науково-практичної конференції. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003. – С.102-104.
8. Марін О.К. Зміни у податковому законодавстві та їх вплив на дію Кримінального кодексу України // Життя і право. – 2004. – № 2. – С.69-74.
9. Марін О.К. Зміст структурних частин статей Особливої частини КК України: постановка проблеми // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності: Матеріали науково-теоретичного семінару. – Івано-Франківськ, 2004. – С.135-137.
10. Марін О.К. Структура статей Особливої частини КК та проблеми коментування їх змісту // Вісники ЛЮІ. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України, 2004. – № 2(2). – С.297-303.
11. Марін О.К. Проблеми подолання конкуренції кримінально-правових норм при застосуванні КК України 2001 року // Інтернет видання Юриспруденція он-лайн, 2004 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua /?w=r&i=13&d=440.http://www.lawyer.org.ua /?w=r&i=13&d=440.
12. Марін О.К. Розвиток розуміння системності кримінального закону у кримінально-правовій науці // Актуальні питання реформування правової системи України: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Луцьк, 2005. – С.112-116.
13. Марін О.К. та ін. Об’єкт складу злочину за кримінальним правом України. Завдання студентам для практичних занять і матеріали підготовки до них: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 56 с. (у співавторстві).
14. Марін О.К. та ін. Об’єктивна сторона складу злочину за кримінальним правом України. Завдання студентам для практичних занять та матеріали до них: Навчальний посібник. – К.Атіка, 2006. – 144 с. (у співавторстві).
15. Марін О.К. та ін. Об’єкт складу злочину за кримінальним правом України: Методичні матеріали. – Львів: ЛьвДУВС, 2006. – 28 с. (у співавторстві).                                                                                                              16. Марін О.К. та ін. Об’єктивна сторона складу злочину за кримінальним правом України: Методичні матеріали. – Львів: ЛьвДУВС, 2006. – 30 с. (у співавторстві);
17. Марін О.К. Окремі теоретичні основи аналізу системи ознак, що кваліфікують злочин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. – Львів, 2006. – С. 366-369.
18. Марін О.К. та ін. Кримінальне право України. Загальна частина: тести.: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 420 с. (у співавторстві).
19. Марін О.К. Про систематику кримінального закону // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2007. – С. 476-478.
20. Марін О.К. Теоретичні основи виділення системоутворюючих зв’язків норм кримінального права // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування та перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах. – Львів, 2007. – Ч.1. – С.212-216.
21. Марін О.К. та ін. Основи держави і права України: Підручник. – К.:Знання, 2008. – 583 с. (у співавторстві).
22. Марін О.К. та ін. Прогалини у кримінальному законодавстві: постановка проблеми // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування та перспективи удосконалення. Прогалини у кримінальному законодавстві. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 3-6. (у співавторстві).
23. Марін О.К. та ін. Кримінальне право України. Особлива частина: тести: Навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 283 с. (у співавторстві) 24. Марін О.К. та ін. Диференціація та уніфікація – два основні вектори розвитку кримінального законодавства // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування та перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної відповідальності. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – С.3-5. (у співавторстві).
25. Марін О.К. Підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ до дій у нестандартних ситуаціях за допомогою методу моделювання //Підготовка працівників міліції (поліції): державні та міжнародні стандарти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2011. – С.146-148.
26. Марін О.К. Запобігання терористичним загрозам в Україні в контексті забезпечення безпеки громадян під час проведення Євро-2012 // Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки під час проведення матчів Чемпіонату Європи 2012 року з футболу: Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції. – Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2011. –С. 51-53.
27. Марін О.К. та ін. Тероризм: теоретико-прикладні аспекти: Навчальний посібник / кол. авторів; за заг. ред. проф. В.К. Грищука. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 328 с. (у співавторстві).
28. Марін О.К. Окремі думки щодо змісту системності в кримінальному праві // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Луганськ: ЛДУВС, 2012. – С.299-303.        29. Марін О.К. Кримінально-правові проблеми нового КПК України // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування та перспективи удосконалення: тези доповідей і повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 21-22 вересня 2012 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С.140-144
30. Марін О.К. Конструктивні аномалії кваліфікованих складів злочинів // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 жовтня 2012. – Х.: Право, 2012 – С.160-163.
31. Марін О. К. Основний склад злочину: міркування щодо визначення поняття / О.К. Марін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – №4. – С.252-264
32. Marin O. Zbieg przepisow w prawie karnym Ukrainy / O. Marin, V.Navrotskyy, T. Maritchak, I. Streltsov // Annales universitatis Mariae Curie-Skladovska [Sectio G IUS]. – 2013. – Vol.LX, 2. – S. 211-226.
33. Марін О. Основний склад злочину: недиференційована відповідальність // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 318-(428 с.)
34. Марін О. Потенційні проблеми застосування норм про злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг / Марін О.К. // Матеріали Міжнародного симпозіуму «Забезпечення єдності судової практики у кримінальних справах у контексті подій 2013-2014 років в Україні». – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – С. 112-116
35. Марін О. Система кримінально-правової охорони трудових прав в Україні / О. Марін, Г. Луцик // Legalność zatrudnienia cudzoziemców, pod red. nauk. Krzysztofa Wątorka. – Kielce. – 2015. – S. 299-322
36. Марін О. К. Загальний склад «зловживання» у кримінальному праві та його характеристика / О. Марін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського
національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 143-149.
37. Марін О. Конституційні засади кримінального права / О. Марін //Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи. Збірка тез першого Львівського форуму з кримінальної юстиції. – К.:ВАІТЕ, 2015. – С. 116-126.
38. Марін О. Антикорупційні новели кримінального законодавства / О.Марін // Громадський портал Львова [Електронний ресурс] Режим доступу: http: //www.gromada.lviv.ua/analytic/936
39. Марін О. Ще раз про конкуренцію кримінально-правових норм / О.Марін // Теорія кримінально-правової кваліфікації як феномен української кримінально-правової доктрини: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції, 16 січня 2016 р., м. Львів. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. – С.86-91.
40. Марін О. Кримінально-правові перешкоди протидії корупції в Україні /О. Марін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні:матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2016р.). Ч.2 – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 122-125.
41. Марін О. Дидактичні проблеми кримінального права / О. Марін //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.). Ч.2 – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка, 2017. – С. 151-154.
42. Marin O. Legal construction “the same act” in criminal law of Ukraine / O.Marin, I. Sen // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. –Випуск 65. –С. 101-114.
43. Марін О. Поняття криміноутворюючої ознаки / О. Марін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2018 р.). Ч.2 – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 151-155.
44. Марін О. Зміст поняття «подібні правовідносини» в контексті забезпечення єдності застосування кримінального закону / О. Марін //Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 3. – С. 123-128.
45. Марін О. Кримінально-правова охорона журналістів в Україні: рефлексія підходу // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Випуск 66. – С.198-207.
46. Марін О. Роль Верховного Суду в Україні в забезпеченні однакового застосування норм кримінального права // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи: матеріали загальнонаціонального юридичного форму (м.Сєверодонецьк, 25 травня 2018). – К.: Ваіте, 2018. – С.241 -246.
47. Марін О. Можливі напрями гуманізації кримінальної відповідальності // Гуманізація кримінальної відповідальності: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму. – Івано-Франківськ. 16-17 листопада 2018 р.– С.155-159.
48. Марін О. Ще раз про зворотну дію кримінального закону у часі в аспекті опосередкованої криміналізації // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Випуск 67. – С.205-212.
49. Oleksandr Marin, Iryna Sen Liability for economic crimes under the criminal code of Ukraine in the context of eurointegration processes. Teka Kom. Praw. – OL PAN, t. XI, 2018, 251-263.
50. Марін О. Кримінальний проступок: вплив на кримінально-правову систематику / О. Марін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2019 р.). Ч.2 – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С. 129-134.
51. Aleksander Marin, Mikołaj Seńko Odpowiedzialność karna za naruszenie miru domowego według prawa karnego Ukrainy // Naruszenie miru domowego. Redakcja Marek Mozgawa. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019. S.387-411.
52. Марін О. Правознавство (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / І.Д. Васильків, В.М. Кравчук, В.Я. Бурак, О.К. Марін, Г.А. Волошкевич, Н.О. Попова,  Л.М. Хлипавка, В.Я. Іващенко. – Тернопіль: Астон, 2019. – 312 с.
53. Марін О. Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у протидії злочинності): підручник / В.А. Гринчак, І.В. Земан, І.І. Когутич, О.К. Марін. – Х.: Право, 2019. – 440 с.
54. Марін О. Джерела кримінального права у контексті правової реформи в Україні / О. Марін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХV звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.). Ч.2 – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 137-139.
55. Марін О. Сучасні тенденції розвитку кримінального законодавства України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХVІІ звітної науково-практичної конференції (5-6 лютого 2021 р.). Ч.2 – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С.152-155.
56. Марін О. Родовий об’єкт та система кримінальних правопорушень проти правосуддя у результаті конституційної реформи. Підприємництво, господарство і право. 2021. №1. С.220-226.
57. Марін О. «Новітні» форми зловживання можливостями спеціального статусу в розділі XVII Особливої частини кримінального кодексу України. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 239-242.
58. Марін О. Систематика складів кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Право і суспільство. 2021. № 1. С.186-192.
59. Марін О. Кримінальна відповідальність за насильницьке зникнення. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 72. С.122-130.
60. Марін О. Родовий об’єкт кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Актуальні проблеми держави і права. 2021. Випуск 90. С.104-112.
61. Марін О. Поняття та правова природа зловживання можливостями спеціального статусу за кримінальним правом України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2021. Випуск 65.С.272-277.                        62. Марін О. Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг: Навчальний посібник. Київ: Дакор, 2021. 272 с.
63. Марін О. «Корупційне кримінальне правопорушення» як засіб диференціації кримінальної відповідальності. Проблеми удосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, припинення та превенції корупційних проявів: матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (м. Львів, 28 травня 2021 року) / упорядник Ю.А. Хатнюк. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. С.52-57
64. Марін О. Підстави класифікації кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Класифікація як проблема епістемології у кримінально-правових науках: матеріали наукового семінару, присвяченого 90-річчю від дня народження проф. Л.М. Кривоченко. м. Харків, 20 квітня 2021 року. Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2021. С.70-75.
65. Marin O.K., Hazdayka-Vasylyshyn I. B., Gapchich V. O., Romantsova S.V., Sozanskyi T. I. Deprication of the criminal ban. Journal of Hunan University(Natural Sciences). Vol. 48 # 10 October 2021. S.518-529 (Scopus)
66. Марін О.К. «Істотна шкода» у складах кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Південноукраїнській правничий часопис. 2021. № 2. С.41-45.
67. Марін О.К. Особа, яка надає публічні послуги, як спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення. Держава та регіони. Серія: Право. 2021. №3(73). С.83-88.
68. Марін О.К., Сень І.З. Корупційні зв’язки між лікарем та фармацевтом: проблеми кримінально-правової протидії. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії: матеріали V Медико-правового форуму (м. Харків, 9-10 грудня 2021 р.): електронне наукове видання. Харків: Право, 2021. С. 17-19.

Біографія

Після закінчення середньої школи у 1993 році вступив на юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою  у 1998 році. Цього ж року вступив у аспірантуру на кафедру кримінального права та процесу, яку успішно завершив 2001 року. у 2002 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему “Конкуренція кримінально-правових норм”. у 2005 році одержав вчене звання доцент кафедри кримінального права та кримінології.

З 2019 р. залучений, як співвиконавець проєкту “Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights (Project acronym: CRIMHUM)”

Стажування

з 01.10.2020 по 23.01.2021 року завершив навчання но програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» (6 кредитів) (сертифікат СВ №02070987/000067-21)
з 25 липня по 07 серпня 2022 року завершив курс“ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ”(базовий рівень).
з 08 по 14 серпня 2022 року курс “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ” (середній рівень).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!