Лутчин Володимир Ігорович

Наукові інтереси

Наукові інтереси: класифікація кримінальним правопорушень за кримінальним правом України і Республіки Польща.

Курси

Публікації

Наукові статті:
1. Лутчин В.І. Поняття, зміст, та обсяг класифікації кримінальних правопорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща. / В.І. Лутчин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2018. – №38. – Том 2. – С. 56-68.
2. Лутчин В.І. Об’єкт класифікації кримінальних правопорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща. / В.І. Лутчин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2018. – Вип. 5. – С. 78-82.
3. Лутчин В.І. Критерії класифікації кримінальних правопорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща. / В.І. Лутчин // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. – 2018. – Том 29(68). – № 6. – С. 112-118.
4. Лутчин В.І. Класифікація кримінальних правопорушень в кримінальному праві України та Республіки Польща за ознаками об’єктивної сторони кримінального правопорушення. / В.І. Лутчин // Visegrad Journal on Human Rights.– 2019. – №2. – С. 52-57.
5. Лутчин В.І. Класифікація кримінальних правопорушень у кримінальному праві України та Республіки Польща за ознаками суб’єкта кримінального правопорушення. / В.І. Лутчин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Випуск 69. – С. 144–152.
6. Лутчин В.І. Критерії класифікації кримінальних правопорушень на злочини і кримінальні проступки у кримінальному праві України та Республіки Польща. / В.І. Лутчин // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – №2. – С. 292-299.
Тези доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій:
1. Лутчин В. І. Сутність та поняття кримінального проступку / Лутчин В.І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXIV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018 р.): у Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка, 2018. – С. 144-146.

2. Лутчин В.І. Поняття кримінального правопорушення / Лутчин В.І. // Одеські юридичні читання: Наукові конференції Одеської школи права: 9 листопада 2018 року / Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. – С. 115-117.
3. Лутчин В.І. Класифікація насильницьких кримінальних правопорушень за кримінальним правом Республіки Польща та України. / Лутчин В.І. // International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc:
Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. – С. 315-318.
4. Лутчин В.І. Класифікація цілеспрямованих кримінальних правопорушень за кримінальним правом Республіки Польща та України. / Лутчин В.І. // International scientific and practical conference «Systematisation of Ukrainian and European legislation in the realities of the modern world» Arad, Romania, December 27–28, 2019 / Faculty of juridical sciences, Vasile Goldis western university of  Arad, 2019. – С. 78-82.
5. Лутчин В. І. Класифікація кримінальних правопорушень за кримінальним правом Республіки Польща в залежності від шкоди чи небезпеки яка завдається правовому благу/ Лутчин В.І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 134-136.
6. Лутчин В.І. Класифікація кримінальних правопорушень за ознаками безпосереднього об’єкта кримінального правопорушення у кримінальному праві України та Республіки Польща. / Лутчин В.І. // П’яті таврійські юридичні наукові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: 15-16 травня 2020 року / ТНУ імені В.І. Вернадського, 2020. С. – 154-157.

7.Лутчин В. І. Класифікація кримінальних правопорушень у кримінальному праві України та Республіки Польща в залежності від форми кримінального провадження. / Лутчин В. І. // Сучасне право в епоху соціальних змін: матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 лютого 2021 р.). – Київ , 2021. – С. 317- 319

Біографія

Закінчив у 2015 році юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію «Бакалавр права».
У 2017 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію «Магістр права» (публічно-правова наукова спеціалізація).
З 2017 року і донині – аспірант кафедри кримінального права і кримінології, а з 2021 року – асистент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!