Ковна Уляна Степанівна

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: ulyana.kovna@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

кримінальний процес (ювенальна юстиція, відновне правосуддя), психологія неповнолітніх, діяльність прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей.

Курси

Публікації

Автор близько 35 наукових публікацій, серед яких:
1. Поняття малолітньої особи та її процесуальне становище в кримінальному судочинстві / У.С. Ковна // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – 2004. – Випуск 39. – С. 459-464.
2. Ювенальна юстиція: тенденції в світі і перспективи розвитку в Україні / У.С.Ковна // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів 16 квітня 2004р. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 2004. – С.119-124.
3. Вплив виду дієздатності неповнолітнього на представництво його інтересів в кримінальному судочинстві / У.С.Ковна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції 3-4 лютого 2005р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С.398-400.
4. Окремі питання представництва прав і законних інтересів малолітніх осіб у кримінальному процесі / У.С.Ковна // Проблеми забезпечення конституційних прав громадянина в кримінальному судочинстві: Матеріали науково-практичної конференції 26 жовтня 2007р. – Львів: Факультет підготовки слідчих Львівського державного університету внутрішніх справ, 2008 – С.151-157.
5. Проблеми кримінально-процесуальної дієздатності малолітніх осіб / У.С.Ковна // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи. Матеріали другої звітної наукової конференції 29 лютого 2008р. – Львів: Факультет економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, 2008. – С.304-310.
6. Деякі питання про провадження щодо застосування до малолітніх осіб примусових заходів виховного характеру / У.С.Ковна // Актуальні питання реформування правової системи України. Зб. наук. ст. за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції 30-31 травня 2008р.– Луцьк: Юридичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2008 – С. 328-332.
7. Основні засади ювенальної юстиції та кримінально-процесуальне законодавство / У.С. Ковна // Вісник Прокуратури №11 (89) листопад 2008. – С. 26-32.
8. Застосування примусових заходів виховного характеру щодо малолітніх: теорія, законодавче регулювання і судова практика / У.С. Ковна // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 49. – С. 257-267.
9. Процесуальні особливості допиту малолітніх осіб на стадії судового розгляду / У.С.Ковна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції 4-5 лютого 2009р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С.370-372.
10. Апеляційне оскарження судових рішень про застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх (малолітніх) осіб / У.С.Ковна // Приватні та публічні аспекти захисту прав громадян: Матеріали звітної наукової конференції 27 лютого 2009р. – Львів: Юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ, 2009 – С. 89-95.
11. Правове регулювання участі педагога та психолога у допиті малолітніх осіб / У.С.Ковна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVI регіональної науково-практичної конференції 8-9 лютого 2010р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С.384-386.
12. Вплив підліткової агресії на формування особи правопорушника / У. С. Ковна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІX звітної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2013 р., м. Львів. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 326–328.
13. Аналіз сучасного стану профілактики правопорушень неповнолітніх / У.С. Ковна // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку. Збірник матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 травня 2013 р., м. Суми. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 196 –199.
14. Сучасний стан та перспективи розвитку правового статусу людини з особливими потребами / У.С. Ковна // Права дітей із спектром аутистичних порушень: освітні, соціальні та медичні послуги: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 – 4 липня 2013 р., м. Львів. – Львів : Тріада плюс, 2013 – С.15 – 20
15. Правова підтримка дітей, що постраждали від насилля / У.С. Ковна // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 – 30 квітня 2014 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Галдрук, 2014 – С.115 – 121 .
16. Підліткова агресія в сучасних соціально-психологічних умовах розвитку країни./ Ковна У.// American Journal of Scientific and Educational Research, 2014, № 2.(5), (july-desember). Volume II «Columbia press». New York, 2014. – p. 529-537 (0.5 друк. арк.)
17. Шляхи вдосконалення правового статусу дитини, яка опинилась у конфлікті із законом / У.С. Ковна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXІ звітної науково-практичної конференції, частина 2, 12-13 лютого 2015р., м. Львів. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 212–215 (0,25 друк. арк.).
18. Застосування в кримінальному процесі України міжнародного законодавства про захист прав дитини / У.С.Ковна // Юридичний науковий електронний журнал, 2015, №3, С.168- 171 (0,65 друк. арк.)
19. Міжнародні правові акти захисту прав дітей та способи їх реалізації / У.С.Ковна // Розбудова системи комплексної підтримки українських трудових мігрантів та їх сімей: матеріали міжнародної конференції, 10-11 грудня 2015р., м. Львів. – Львів: «Тріада плюс», 2015. С. 16-19
20. Правовий статус дітей з особливими потребами в ювенальному законодавстві України / У.С.Ковна // Правові, освітні та соціальні аспекти інклюзії дітей з особливими потребами: матеріали науково-практичної конференції, 10–11 березня 2016 р., м. Львів
21. The system of legal means to preventing the unlawful behavior of minors / Kovna U// Evropský politický a právní diskurz , 2016, V.3, Iss. 2

Біографія

Народилася 1978 р. у м. Львові.

З 1995 по 2000 рр. – студентка юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 1998 по 2004 рр. – юрисконсульт ЛАСП №2 «Кемпінг» (за сумісництвом).

З 2000 року адвокат, член Ради адвокатів Львівської області, куратор стажування.

З 2001 року по теперішній час – асистент, доцент кафедри  кримінального процесу і криміналістики ЛНУ ім. І.Франка.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.09) по темі “Забезпечення прав і законних інтересів малолітніх осіб у кримінальному процесі України” (науковий керівник: професор, доктор юридичних наук В.Т.Нор).

З 2008 р. голова Правління Західноукраїнської громадської організації дітей з вадами слуху «Безмежний діалог».

Мама двох чудових діток (Дмитра 2002р.н., Ярини 2011 р.н.).

Розробила та читає лекційний курс з дисциплін «Прокурорське право в Україні» та спецкурс «Кримінальне провадження щодо неповнолітніх».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!