Клапатий Дмитро Йосифович

Посада: , асистент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: Dmytro.Klapatyi@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, договірне право, міжнародне приватне право, господарська діяльність у сфері охорони здоров’я.

Публікації

1. Клапатий Д. Й. Інвестиційні фонди договірного типу: історія та сучасний стан розвитку / Д. Й. Клапатий. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. – 2013. – №22. – С. 235 – 240.
2. Клапатий Д. Й. Поняття пайового інвестиційного фонду / Д.Й. Клапатий. // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – 2014. – №72. – С. 212 – 218.
3. Клапатий Д. Й. Пайовий інвестиційний фонд в структурі цивільного правовідношення / Д. Й. Клапатий. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. – 2014. – №5. – С. 192 – 198.
4. Клапатий Д. Й. Пайовий інвестиційний фонд як правова форма реалізації інвестицій / Д. Й. Клапатий. // Європейські перспективи. – 2014. – №10. – С. 153 – 160.
5. Клапатий Д. Й. Порядок укладення договору управління активами пайового інвестиційного фонду: порівняльний аналіз законодавства України та держав-членів Європейського Союзу / Дмитро Йосифович Клапатий. // Jurnalul Juridic National: Teorie si Practica. – 2015. – № 2. – С. 64 – 69.
6. Клапатий Д. Й. Форми інститутів спільного інвестування:світовий досвід. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: тези доповідей Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (26 – 28 квітня 2013 року) Львів. С. 54 – 56.
7. Клапатий Д. Й. Новели законодавчого забезпечення функціонування пайових інвестиційних фондів. Актуальні питання публічного та приватного права в контексті сучасних процесів реформування законодавства матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26 – 27 квітня 2013 року) Херсон. С. 100 – 102.
8. Клапатий Д. Й. Гармонізація законодавства України про пайові інвестиційні фонди із законодавством ЄС в контексті євроінтеграції. Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов: международная научно-практическая конференція. (7 – 8 ноября 2014 года). Республика Молдова. Кишинев. С. 241 – 246.
9. Клапатий Д. Й. Досягнення соціального ефекту як мета реалізації інвестицій у пайовому інвестиційному фонді. Верховенство права та правова держава: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (16 – 17 жовтня 2015 року) Ужгород. С. 90 – 93.
10. Klapatyi D. Y. Legal Nature of the Purchase and Sale Contract of the Share Investment’s Fund Certificates. Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie ludskych prav: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. (6 -7 maj 2016) Bratislava. P. 123 – 126.
11. Клапатий Д.Й. Запобіжний захід у вигляді поміщення особи до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку: окремі питання правореалізації [Текст]/ Д.Й. Клапатий// Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні: Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2016. – С. 64 – 65.
12. Клапатий Д.Й. Patient’s Right to Consent in Ukraine: Problems of Legal Realization. [Текст]/ Д.Й. Клапатий// Медико-правова конференція «Права людини в сфері охорони здоров’я) (Єреван, Вірменія, 7 – 9 листопада 2016 р.).
13. Клапатий Д. Й. Законодавче регулювання провадження господарської діяльності з медичної практики фізичними особами-підприємцями / Дмитро Йосифович Клапатий. // Медичне право. – 2017. – С. 41 – 48.

Біографія

Клапатий Дмитро Йосифович (04.11.1990 р. н., с. Попелі, Дрогобицький р-н, Львівська область). Закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (магістр права, цивільно-правова спеціалізація, 2012). Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного інвестування в Україні: цивільно-правовий аспект»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!