Грищук Оксана Вікторівна

Посада: професор кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: oksana.hryshchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

філософія права, теорія держави і права

Публікації

  

Є автором понад 125 публікацій, з них 97 наукових та 11 навчально-методичного характеру, в тому числі 8 монографій, серед них:

  1. Грищук О.В., Рабінович П.М. Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти): [монографія]. / Грищук О.В., Рабінович П.М. – Львів, 2006. -197с.
  2. Грищук О.В. Людська гідність у праві: філософські проблеми: [монографія]. / Грищук О.В. – Київ: Атіка, 2007. – 432с.
  3. Грищук О.В., Романинець М.Р. Формування та розвиток ідеї відповідальності людини в праві: [монографія]. / Грищук О.В., Романинець М.Р. – Л.: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 268 с
  4. Грищук О.В., Гелеш А.І.Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві: [монографія]. / Грищук О.В., Гелеш А.І. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права  – 288 с.
  5. Грищук О.В., Добош З.А.Конвергенція справедливості і права: філософсько-правовий аспект: [монографія]. / Грищук О.В., Добош З.А. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 268 с.
  6. Грищук О.В.,Попов Д.І. Застосування природного права при здійсненні судового нагляду: філософсько-правові аспекти : монографія / Грищук О.В., Попов Д.І. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 320 с.
  7. Грищук О.В., Соломчак Х.Б. Детермінанти позитивної правової відповідальності людини: філософсько-правовий вимір. – Хмельницький, 2016. – 347 с.
  8. Грищук О.В., Заболотна Н.Я. Юридична техніка творення та тлумачення нормативно-правових договорів: теоретико-правовий вимір. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. – 214 с.

Біографія

ГРИЩУК Оксана Вікторівна (12.Х.1977, м. Львів) – юрист, канд. юрид. наук (Право людини на компенсацію моральної шкоди: загальнотеоретичні аспекти, 2002), доц. (2007), д-р юрид. наук (Людська гідність у праві: філософський аспект, 2008), проф. (2015). Закінчила з відзнакою юрид. ф-т Львів. ун-ту (1999), аспірантуру (2002). У 2002–05 асист., 2005–09 доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2010 проф. каф. теорії та філософії права Львів. ун-ту. Проходила наукові стажування: Віденський університет (2001 р.), Вроцлавський університет (2004 р.), Люблінський Католицький Університет  (2011 р.).

Під керівництвом Грищук О.В. захищено 12 кандидатських дисертацій. Здійснює наукове керівництво 5 аспірантами. Є членом редколегії журналу “Вісник Львівського університету. Серія юридична”, «Український часопис конституційного права». Є членом спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04 в Національному університеті «Одеська юридична академія» та Д 35.052.19 в Національному університеті «Львівська політехніка».

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!