Гриниха Ірина Михайлівна

Наукові інтереси

проблеми співучасті та кримінальної відповідальності виконавця злочину

Курси

Біографія

Закінчила юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, здобувши кваліфікацію «Магістр права». З 2004 до 2007 року працювала на посаді асистента кафедри кримінального права та кримінології цього ж вузу. 2007 – 2010 р.р.  – навчання в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка, після чого продовжила роботу на кафедрі кримінального права та кримінології на посаді асистента.

Сфера наукових інтересів – проблеми співучасті та кримінальної відповідальності виконавця злочину.

Автор 16 наукових праць, зокрема:

Гриниха І. Виконавець та особа, що відповідає як виконавець, у злочинах, вчинених групою осіб за попередньою змовою / І. Гриниха // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. «Кримінальний кодекс України 2001 року: проблеми застосування і перспективи удосконалення». – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 7-8 квітня 2006 р. – С. 169-171.

Гриниха І. Пленум Верховного Суду України про поняття і кваліфікацію дій виконавця та співвиконавця злочину / І. Гриниха // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, «Норд Комп’ютер» 2009. – С. 137-140.

Гриниха І. М. Регламентація відповідальності виконавця та співвиконавця злочину в історії вітчизняного кримінального законодавства / І. Гриниха // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 218-228.

Гриниха І. М. Відповідальність виконавця та співвиконавця злочину за кримінальним законодавством зарубіжних держав [Електронний ресурс] / І. Гриниха // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 86-96. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09gimzzd.pdf

Гриниха И. Ошибка и ее влияние на уголовно-правовую оценку соучастия и опосредованного исполнения / Гриниха И. // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2010» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев, А.В. Андриянов. [Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

Гриниха І. Поняття співвиконавця злочину в кримінально-правовій доктрині / Гриниха І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 285-287.

Гриниха І. Проблема добровільної відмови від злочину співвиконавцем злочину / Гриниха І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 321-324.

Гриниха І. М. Окремі аспекти опосередкованого виконання злочину в теорії кримінального права / Гриниха І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 294-298.

Гриниха І. М. Вплив ознак суб’єктивної сторони складу злочину на вирішення питання про правову оцінку спільної участі у злочинному діянні декількох суб’єктів злочину / І. Гриниха // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 126-130.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!