Гайова Олена Володимирівна

Посада: асистент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: olena.haiova@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

1. Гайова О. Закон – основне джерело континентального права /О. Гайова // Матеріали ХIV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 6-8.
2. Гайова О. Закон у системі джерел континентального права: теоретичні та порівняльно-правові аспекти / О. Гайова // Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 3-5.
3. Гайова О. Тенденції розвитку законів у системі джерел континентального права / О. Гайова // Матеріали ХVI регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 6-7.
4. Гайова О.В. Закон у системі джерел права України / О.В. Гайова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор Б. В. Щур. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 3. – С. 50-56.
5. Гайова О.В. Поняття «закон»: загальнотеоретична характеристика / О.В. Гайова // Митна справа. – 2010. – № 4 (70). – Ч. 2. – С. 200-204.
6. Гайова О.В. Порівняльно-правова характеристика закону як основного джерела континентального права / О. В. Гайова // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю. С. Шемчушенка, І. С. Гриценка, М. Б. Бучка; упор. О. В. Кресін. – К.: Логос, 2010. – С. 107-109.
7. Гайова О. Закони в континентальному праві: подібні та відмінні ознаки / О. Гайова // Матеріали ХVII регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 8-10.
8. Гайова О.В. Місце законів у сучасній системі джерел континентального права / О.В. Гайова // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – Вип. 1. – С. 66-70.
9. Гайова О.В. Закон у сучасному континентальному праві: порівняльно-правові аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Гайова // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1 (10). – С. 1-6. –
Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11govppa.pdf
10.Гайова О. До розуміння поняття реалізація права // Вісник Львівського університету. Серія юридична.
10. Гайова О. Соціально-трудові права у практиці Європейського Суду з прав людини / О. Гайова // Матеріали ХХІ регіональної науково-практичної конференції. 12-13 лютого 2015 р. У 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 6-8

Біографія

Народилася 1983 року. У 2005 р. закінчила  юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2007 – асистент кафедри теорії та історії держави і права, з 2008 року – кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2011 році під керівництвом професора Луць Л. А. захистила кандидатську дисертацію на темуЗакон як джерело сучасного континентального права (загальнотеоретичні та порівняльно-правові аспекти).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!