Федоренко Маркіян Сергійович

Публікації

  1. Федоренко М. С. Концептуальні підходи до формування методики розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів. Питання боротьби зі злочинністю. Харків : Право, 2018. Вип. 35. С. 208-220.
  2. Федоренко М. С. Особа співробітника правоохоронних органів в структурі криміналістичної характеристики перевищення влади або службових повноважень. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки: зб.наук. пр.Львів, 2018. Вип. 6. С. 141-156.
  3. Федоренко М. С. Форми і способи перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів: криміналістичний аналіз. Теорія та практикасудової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько, та ін. Харків. Право, 2018. Вип. 18. С. 122-134.
  4. Fedorenko M. S.OpeningofCriminalProceedingsandBeginninganInvestigationofExcessofPowerorPersonalAuthority by LawEnforcementOffictrs. JournaloftheNationalAcademyofLegalSciencesofUkraine.Kharkiv, Pravo, 2018. Volume 25, Issue 4. P. 22-31. (IndexCopernicusInternational)
  5. Федоренко М. С. Протидія з боку зацікавлених осіб та засоби її подолання при розслідуванні перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка: наук.-теорет. журнал. Сєверодонецьк : ЛДУВС, 2019. Вип. 1(85). С. 275-286.

Біографія

Народився 01 вересня 1995 року у м. Львові.

У 2017 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка та отримав диплом магістра за спеціальністю «правознавство». У 2017 році вступив на аспірантуру за спеціальністю: Кримінальнийпроцес та криміналістика; судова експертиза;оперативно-розшукова діяльність.

У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі права, тема дисертації: «Методика розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів»

Трудова діяльність:

З 2020 р. – асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2017 но 2020 рр. – викладач, Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!