Трепак Леся Михайлівна

Посада: асистент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Наукові інтереси

фінансове право; податкове право

Курси

Публікації

1. Трепак JI. M. Організація та діяльність окупаційних органів юстиції у Польському Генеральному губернаторстві (1939–1945 років). Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Вип. 64. С. 87–94.
2. Трепак Л. М. Організація та діяльність адвокатури і нотаріату в Польському генеральному Губернаторстві у роки Другої Світової війни (1939–1945 рр.). Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С 77–82.
3. Трепак Л. М. Утворення, структура та повноваження німецької окупаційної влади у дистрикті Галичини (1941–1944 роки). Вісник ЛНУ. Серія юридична. Вип. 68. 2019. С. 125–131. 17
4. Трепак JI. M. Утворення та структура німецьких спеціальних судів і прокуратури в Польському Генеральному губернаторстві у роки Другої Світової війни. Часопис Київського університету права. 2017. № 3. С. 67–72.
5. Трепак JI. M. Організація не німецького судочинства у Польському
Генеральному губернаторстві. Історико- правовий часопис. 2017.№ 2(10). С. 176–181.
6. Трепак Л. М. Утворення Польського генерального губернаторства на окупованих польських та українських землях у роки Другої Світової війни. Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя він дня народження.
Львів 2019. С. 334–346.
7. Трепак Л. М. Створення та функціонування системи окупаційного судочинства у Польському генерал- губернаторстві. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXII звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 4–5 лютого 2016 р.): у 2 ч. Ч. 1. Львів:
Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2016. С. 107.
8. Трепак Л. М. Створення органів юстиції у Польському Генеральному губернаторстві. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXII звітної науково – практичної конференції (м. Львів. 7–8 лютого 2017 р.): у 2 ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2016. С. 113–115.
9. Трепак Л. М. Військова юстиція ЗУНР. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. Львів. 2018. С. 234–240.
10. Трепак Л. М. Утворення і діяльність місцевих органів публічної влади ЗУНР. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.). Київ. 2018. С. 164–168.
11. Трепак Л. М. Створення німецьких окупаційних органів юстиції у Польському Генеральному губернаторстві. Міжнародна юридична науково- практична конференція «Актуальна юриспруденція» (м Київ,13 квітня 2017 р.). Київ. 2017. С. 286–290.
12. Трепак Л. М. Організація та діяльність німецьких окупаційних органів юстиції у Польському Генеральному губернаторстві. Збірник матеріалів наукового круглого столу, присвяченого пам’яті професора Олександра Шевченка. Київ. 2017. С. 171–174.
13. Трепак Л. М. Утворення та діяльність місцевих судів у Польському Генеральному губернаторстві у роки Другої Світової війни. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXIV звітної науково- практичної конференції (м. Львів, 7–8 лютого 2018 р.): у 2 ч.
Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 88–91. 18
14. Трепак Л. М. Організація німецької окупаційної влади у дистрикті Галичини у роки Другої Світової війни. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: збірник матеріалів XXV звітної науково-практичної конференції. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 77–80.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!