Кафедра основ права України

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра основ права України – структурний підрозділ університету, який було утворено у 1980 році. З моменту утворення називався кафедрою радянського права і охорони праці. На кафедрі читались курси «Радянське право» та «Охорона праці». Після проголошення незалежності у 1991 році кафедра отримала назву «Основ права України».

 

Завідувачі кафедрою:

1980-1985 рр. – доц. Настюк М. І.;

1985-1996 рр. – проф. Пушкар Є. Г.;

1996-2003 рр. – доц. Бойко А. М.;

2003-2007 рр. – доц. Семків В. О.;

2007-2014 рр. – проф. Кобилецький М. М.;

2014-2016 рр. – доц. Семків В. О.;

2016-даний час – проф. Кіселичник В. П.

 

Наукові публікації кафедри

За час існування кафедри її співробітниками особисто та у співавторстві видано 10 навчальних посібників, 6 підручників, 11 монографій, а також понад 800 наукових статей.

Зокрема, протягом останніх років вийшли у світ такі праці:

 • Гончаров В.В. Динамічне тлумачення юридичних норм / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України / Редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія І. Дослідження та реферати. – Вип. 27. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 252 с.
 • Кахнич В. С. Міста-держави та міське право в середньовічній Європі: історико-правове дослідження: монографія. – Львів: Галицький друкар, 2014. – 140 с.
 • Бедрій М. М. Копні суди на українських землях у XIV-XVIII ст.: історико-правове дослідження: монографія. – Львів: Галицький друкар, 2014. – 264 с.
 • Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 2015. – 280 с.
 • Мочульська М. Є. Правова доктрина в континентальній правовій системі: монографія / М. Є Мочульська, В. О. Семків. – Львів: Світ, 2015. – 432 с.
 • Кахнич В. С. Юридична наука і освіта у Львівському університеті (1661-1939): монографія / Володимир Кахнич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 320 с. + вкл.
 • Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość / pod. redakcją Sławomira Kamosińskiego, Jołanty Laskowskiej. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 326 s. (Podrozdział 1.6. Prawo własności intelektualnej wzoru przemysłowego w ustawodawstwie Ukrainy i Polski: aspekt prawnoporównawczy / Tadeusz Branecki, Vitaliy Semkiv, Roman Shandra, S. 104-126).
 • Теоретичні основи адміністративного права: навч. посібн. для студентів неюридичних факультетів / М. М. Бедрій, М. В. Сирко ; [Відп. ред. В. П. Кіселичник]. – Львів : Сполом, 2018. – 120 с.
 • Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy / red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki. – Zamość, 2018. (особистий внесок В. Семків 1 друк. арк.).
 • Правниче ЗНО 2020: навч. посібн. / Верес І. Я., Жолнович І. В., Лисик В. М.. Мостовий А. С., Ничка Ю. В., Чорненький В. І., Шандра Р. С. ; за заг. ред. Бурдіна В. М. – К. : Конві Прінт, 2020. – 528 с.

 

Участь у науково-дослідній тематиці

В межах робочого часу викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі по темі: «Історико-правові і порівняльно-правові аспекти реалізації принципу верховенства права» (державна реєстрація №0117U001391 ). Термін виконання: 01.2017-12.2019 рр., керівник теми д-р юрид. наук, професор Кіселичник В.П.

 

Навчальні дисципліни

Викладачі кафедри викладають на юридичному факультеті навчальні дисципліни “Права людини та їхній захист в Україні”, “Міграційне право”, “Захист від дискримінації в Україні”, “Критичне юридичне мислення”, а на інших факультетах університету: “Основи права України”, “Основи конституційного права”, “Адміністративне право”, “Трудове право”, “Міжнародне приватне право”, “Інтелектуальна власність” та ін. Також кафедра забезпечує викладання двох загальноуніверситетських вибіркових дисциплін – “Юридичний самозахист” та “Правові аспекти створення та захисту приватного бізнесу”.

Спільні бакалаврські програми

Кафедра забезпечує функціонування спільної інноваційної бакалаврської спеціальності “Економіка та правове регулювання у бізнесі”, що створена на базі економічного факультету. Партнером у цьому проекті виступає кафедра статистики Економічного факультету. Метою проекту є підготовка універсальних фахівців як у сфері економіки так і у сфері права, здатних до незалежної, самодостатньої, професійної і креативної діяльності щодо створення, розвитку і юридичного супроводження бізнесу.

Електронне навчання

Кафедра забезпечує підтримку та впровадження електронного навчання з дисциплін “Інтелектуальна власність (для студентів неюридичних спеціальностей)” та “Міжнародне приватне право (для економістів)”,  “International Contract Law”, “Правові аспекти створення та захисту приватного бізнесу” на платформі moodle. Автором і викладачем курсів є доцент Шандра Р.С. Студенти університету можуть ознайомитись з анотаціями електронних курсів  за посиланням: http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php

 

кафедра

 

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Навчально-методичні праці:

Інтелектуальна власність, Практикум

Інтелектуальна власність.Підручник.2015

Робочі навчальні програми:

Адміністративне право_(філософський ф-т) ФФІ

Господарське право. Програма курсу. 16 год

Договірне забезпечення фінансової діяльності

Захист від дискримінації в Україні

Інтелектуальна_власність (091_біологія_101_екологія)_Біологічний_ф-т

Інтелектуальна_власність (026 «Сценічне мистецтво»)_Ф-т_культури і мистецтв

Конституційне_право_ФФК

Корпоративне право. Ф-т управління фінансами та бізнесом

Цивільне_філософський

Магдебурзьке право

Міграційне право

Міжнародне право.Географічний факультет

Основи правознавства_Педагогічний-факультет

Основи_права_(ф-т культури_і_мистецтв)

Основи теорії права і держави. Робоча програма курсу. Екю

Права-людини-та-їх-захист-в-Україні. Юридичний_факультет

Правознавство.ЕКМ 21,22 (0306_Менеджмент)

Правознавство. ЕКФ

Правознавство.Географ._ф-т.

Правознавство.Економ.ф-т.

Правознавство.Економ.ф-т.

Правова протидія шахрайству у фінансовій сфері

Фінансове право

 

Завдання на іспити:

Правознавство

Трудове право (економічний факультет)

Правове забезпечення публічного управління

Типові тестові завдання:

Правознавство. Типові тестові завдання

Інтелектуальна власність. Типові тестові завдання

 

 

Стратегія

Теми магістерських робіт Кафедри основ права України

01.05.2020 | 13:31

Шановні студенти!
 
Запрошуємо Вас ознайомитися з тематикою магістерських робіт на 2020 р. для студентів денної форми навчання.
 
За кафедрою закріплено чотири магістерські роботи, по одній з кожної спеціалізації:

Адвокатура;
Господарське судочинство;
Нотаріат;
Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів.

 
Заяви про вибір теми магістерської роботи просимо підписати, відсканувати у форматі pdf  та надіслати на електронну адресу кафедри основ права України: fslu.dep.law@lnu.edu.ua
 
 

Перелік тем магістерських робіт для студентів денної форми навчання

Спеціалізація

Тема

Керівник теми

Адвокатура
1. Становлення та розвиток адвокатури на українських землях у часи Австрії та Австро-Угорщини (1784-1918).
2. Відомі випускники-правники Львівського університету...

Читати »

Навчання з дисципліни “Правові аспекти створення та захисту приватного бізнесу” на базі платформи дистанційного навчання Moodle

01.04.2020 | 14:22

Шановні студенти!
У зв’язку з карантином навчання з дисципліни «Правові аспекти створення та захисту приватного бізнесу» переводиться на платформу дистанційного навчання Moodle. За допомогою платформи Ви отримаєте доступ до навчальних матеріалів, зможете отримати он-лайн оцінку по темах навчальної дисципліни.
Студенти, які пропустили перше практичне заняття або не отримали за нього оцінку зможуть це зробити дистанційно.
Доступ до он-лайн завдань буде відкриватися поступово.
Виконати потрібно усі завдання відкриті на курсі. У разі невиконання завдання, воно оцінюється у «0» балів та впливає на середній бал.
Як зареєструватися...

Читати »

Навчання з дисципліни “International Contract Law” на базі платформи дистанційного навчання Moodle

27.03.2020 | 14:00

Шановні студенти!!!
У зв’язку з карантином Ми починаємо навчання з дисципліни “International Contract Law”  на базі платформи дистанційного навчання Moodle. Ви вже зареєстровані на курс. Для того щоб розпочати навчання потрібно перейти за наступним посиланням: http://e-learning.lnu.edu.ua/ .
З повагою,
колектив кафедри основ права України 

Читати »

Навчання з дисципліни “Міжнародне приватне право” на базі платформи дистанційного навчання Moodle

25.03.2020 | 16:36

Шановні студенти!!!
У зв’язку з карантином Ми починаємо навчання з дисципліни “Міжнародне приватне право”  на базі платформи дистанційного навчання Moodle. Ви вже зареєстровані на курс. Для того щоб розпочати навчання потрібно перейти за наступним посиланням: http://e-learning.lnu.edu.ua/ .
З повагою,
колектив кафедри основ права України 

Читати »

Матеріали для дистанційного навчання з дисципліни “Правове забезпечення публічного управління”

23.03.2020 | 15:26

Шановні студенти!!!
Просимо Вас ознайомитись з матеріалами для дистанційного навчання на період карантину з дисципліни “Правове забезпечення  публічного управління”:
ТЕМА 4: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ;
Тема5: ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ .
З повагою,
колектив кафедри основ права України

Читати »

Оголошення

Щодо магістерських робіт

Перелік тем магістерських робіт для студентів денної форми навчання
Спеціалізація Тема Керівник теми
Адвокатура 1. Становлення та розвиток адвокатури на українських землях у часи Австрії та Австро-Угорщини (1784-1918).

2. Відомі випускники-правники Львівського університету та їх значний внесок у розвиток професії адвоката (1918-1939 рр.).

3. Правовий статус адвокатських об’єднань.

4. Адвокатська монополія: світовий та вітчизняний досвід.

5. Договір про надання правової (правничої) допомоги.

6. Історія становлення адвокатури в Україні.

7. Адвокатське самоврядування за законодавством України.

Увага! Вільних тем зі спеціалізації “адвокатура” немає!

 

Кахнич

Володимир Степанович

к.ю.н., доцент

 

Господарське судочинство 1. Розвиток господарського судочинства в Україні в умовах правової реформи.

2. Діяльність арбітражних судів в Україні у ХХ ст.

3. Зустрічне забезпечення позову у господарському процесі.

4. Правове регулювання державно-приватного партнерства в Україні

Увага! Вільних тем зі спеціалізації “господарське судочинство” немає!

Кахнич

Володимир Степанович

к.ю.н., доцент

 

Нотаріат Сучасні тенденції розвитку нотаріату в Україні

Увага! Вільних тем зі спеціалізації “нотаріат” немає!

Кіселичник

Василь Петрович

д.ю.н., професор

Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів Конституційна скарга як право та спосіб захисту порушених конституційних прав

Увага! Вільних тем зі спеціалізації “Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів” немає!

 

 

Щодо дистанційного навчання

У зв’язку з впровадженням карантину колектив кафедри основ права України переходить на дистанційну форму навчання. Матеріали для дистанційного навчання можна завантажити на сторінці відповідної навчальної дисципліни або безпосередньо у лектора.

Для цього на сторінці кафедри у розділі “курси” потрібно обрати відповідну навчальну дисципліну та перейти на її сторінку за посиланням. Матеріали для дистанційного навчання розміщуються у розділі “Матеріали”.

По усіх питаннях пов’язаних з дистанційним навчанням просимо звертатися безпосередньо до лекторів за допомогою електронної пошти.

Окремі матеріали для дистанційного навчання розміщені за наступними посиланнями:

Адміністративне право ;

Міжнародне приватне право ;

Правові аспекти створення та захисту приватного бізнесу ;

Правове забезпечення публічного управління ;

Цивільне право України ;

Ювенальне право ;

International Contract Law.

 

З повагою,

колектив кафедри основ права України