Кафедра основ права України

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра основ права України – структурний підрозділ університету, який було утворено у 1980 році. З моменту утворення називався кафедрою радянського права і охорони праці. На кафедрі читались курси «Радянське право» та «Охорона праці». Після проголошення незалежності у 1991 році кафедра отримала назву «Основ права України».

 

Завідувачі кафедрою:

1980-1985 рр. – доц. Настюк М. І.;

1985-1996 рр. – проф. Пушкар Є. Г.;

1996-2003 рр. – доц. Бойко А. М.;

2003-2007 рр. – доц. Семків В. О.;

2007-2014 рр. – проф. Кобилецький М. М.;

2014-2016 рр. – доц. Семків В. О.;

2016-даний час – проф. Кіселичник В. П.

 

Наукові публікації кафедри

За час існування кафедри її співробітниками особисто та у співавторстві видано 10 навчальних посібників, 6 підручників, 11 монографій, а також понад 900 наукових статей.

Зокрема, протягом останніх років вийшли у світ такі праці:

 • Гончаров В.В. Динамічне тлумачення юридичних норм / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України / Редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія І. Дослідження та реферати. – Вип. 27. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 252 с.
 • Кахнич В. С. Міста-держави та міське право в середньовічній Європі: історико-правове дослідження: монографія. – Львів: Галицький друкар, 2014. – 140 с.
 • Бедрій М. М. Копні суди на українських землях у XIV-XVIII ст.: історико-правове дослідження: монографія. – Львів: Галицький друкар, 2014. – 264 с.
 • Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 2015. – 280 с.
 • Мочульська М. Є. Правова доктрина в континентальній правовій системі: монографія / М. Є Мочульська, В. О. Семків. – Львів: Світ, 2015. – 432 с.
 • Кахнич В. С. Юридична наука і освіта у Львівському університеті (1661-1939): монографія / Володимир Кахнич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 320 с. + вкл.
 • Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość / pod. redakcją Sławomira Kamosińskiego, Jołanty Laskowskiej. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 326 s. (Podrozdział 1.6. Prawo własności intelektualnej wzoru przemysłowego w ustawodawstwie Ukrainy i Polski: aspekt prawnoporównawczy / Tadeusz Branecki, Vitaliy Semkiv, Roman Shandra, S. 104-126).
 • Теоретичні основи адміністративного права: навч. посібн. для студентів неюридичних факультетів / М. М. Бедрій, М. В. Сирко ; [Відп. ред. В. П. Кіселичник]. – Львів : Сполом, 2018. – 120 с.
 • Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy / red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki. – Zamość, 2018. (особистий внесок В. Семків 1 друк. арк.).
 • Правниче ЗНО 2020: навч. посібн. / Верес І. Я., Жолнович І. В., Лисик В. М.. Мостовий А. С., Ничка Ю. В., Чорненький В. І., Шандра Р. С. ; за заг. ред. Бурдіна В. М. – К. : Конві Прінт, 2020. – 528 с.

Участь у науково-дослідній тематиці

В межах робочого часу викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі по темі: «Історико-правові і порівняльно-правові аспекти реалізації принципу верховенства права» (державна реєстрація №0117U001391 ). Термін виконання: 01.2017-12.2019 рр., керівник теми д-р юрид. наук, професор Кіселичник В.П.

Наукові дослідження

Два викладачі кафедри працюють над докторськими дисертаціями:

 • Гончаров В. В. – “Правова визначеність як складова верховенства права: загальнотеоретичне дослідження”;
 • Ригіна О. М. – “Права дитини в США: історико-правове дослідження”.

Навчальні дисципліни

Викладачі кафедри викладають на юридичному факультеті навчальні дисципліни “Права людини та їхній захист в Україні”, “Міграційне право”, “Захист від дискримінації в Україні”, “Критичне юридичне мислення”, а на інших факультетах університету: “Основи права України”, “Основи конституційного права”, “Адміністративне право”, “Трудове право”, “Основи права ЄС”, “Інтелектуальна власність” та ін. Також кафедра забезпечує викладання загальноуніверської вибіркової дисципліни – “Юридичний самозахист”.

Спільні бакалаврські програми

Кафедра забезпечує функціонування спільної інноваційної бакалаврської спеціальності “Економіка та правове регулювання у бізнесі”, що створена на базі економічного факультету. Партнером у цьому проекті виступає кафедра статистики Економічного факультету. Метою проекту є підготовка універсальних фахівців як у сфері економіки так і у сфері права, здатних до незалежної, самодостатньої, професійної і креативної діяльності щодо створення, розвитку і юридичного супроводження бізнесу.

 

кафедра

 

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Навчально-методичні праці:

Інтелектуальна власність, Практикум

Інтелектуальна власність.Підручник

Робочі навчальні програми:

Антимонопольне право;

Господарське право;

Захист від дискримінації в Україні;

Інтелектуальна_власність._Біологічний_ф-т;

Інтелектуальна_власність. Ф-т_культури і мистецтв;

Конституційне право ЕКЮ;

Критичне юридичне мислення. Юридичний ф-т;

Міграційне право;

Митне право;

Основи теорії права і держави. Екю;

Права людини та їх захист в Україні. Юридичний_ф-т;

Правознавство (ЕКЕ);

Правознавство (ЕКМ);

Правознавство. ЕКФ;

Правознавство.Економ.ф-т.;

Фінансове право;

Цивільне право. ЕКЮ;

Юридичний самозахист (загальноуніверситетська н-на д-на).

 

Завдання на іспити:

Правознавство

Трудове право (економічний факультет)

Типові тестові завдання:

Правознавство. Типові тестові завдання

Інтелектуальна власність. Типові тестові завдання

 

 

Стратегія

До уваги студентів третього курсу денної форми навчання, які обрали вибіркову навчальну дисципліну «Юридичний самозахист»

05.09.2021 | 14:49

Леційні заняття в понеділок 06.09.2021 та у четвер 09.09.2021 відбудутьсяу форматі онлайн на платформі MicrosoftTeams. Посилання на заняття опубліковано в групі у Facebook.
Також можна скористатися наступними посиланнями:
Посилання на лекцію, що відбудеться в понеділок 06.09.2021 о 13:30-14:50.
Посилання на лекцію, що відбудеться у четвер 09.09.2021 о 11:50-13:10.

Читати »

Вітаємо Бедрія Мар’яна Мироновича з присудженням вченого звання доцента!!!

06.07.2021 | 17:36

Викладачу кафедри основ права України Бедрію Мар’яну Мироновичу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29 червня 2021 року присуджено вчене звання доцента.
Колектив кафедри щиро вітає колегу з присудженням вченого звання! Бажаємо наснаги, натхнення та нових здобутків в науковій роботі.

Читати »

Щодо проведення зняття з дисципліни “Критичне юридичне мислення” 19.02.2021

16.02.2021 | 13:37

Шановні студенти!
Цього тижня ми розпочинаємо вивчення навчальної дисципліни “Критичне юридичне мислення” і вже у цю п’ятницю у нас відбудуться перші лекційні заняття.
Усі деталі що стосуються навчальної дисципліни, такі як списки груп, їх розподіл між викладачами, форма навчання, онлайн-платформи тощо, ви зможете знайти на сторінці навчальної дисципліни перейшовши за цим посиланням.
Окрім цього, для оперативного отримання та обміну інформацією в умовах дистанційного навчання створено спеціальну групу у Facebook. Приєднуйтесь до цієї групи та запрошуйте до неї своїх колег, які обрали навчальну дисципліну...

Читати »

Теми магістерських робіт Кафедри основ права України

01.05.2020 | 13:31

Шановні студенти!
 
Запрошуємо Вас ознайомитися з тематикою магістерських робіт на 2020 р. для студентів денної форми навчання.
 
За кафедрою закріплено чотири магістерські роботи, по одній з кожної спеціалізації:

Адвокатура;
Господарське судочинство;
Нотаріат;
Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів.

 
Заяви про вибір теми магістерської роботи просимо підписати, відсканувати у форматі pdf  та надіслати на електронну адресу кафедри основ права України: fslu.dep.law@lnu.edu.ua
 
 

Перелік тем магістерських робіт для студентів денної форми навчання

Спеціалізація

Тема

Керівник теми

Адвокатура
1. Становлення та розвиток адвокатури на українських землях у часи Австрії та Австро-Угорщини (1784-1918).
2. Відомі випускники-правники Львівського університету...

Читати »

Навчання з дисципліни “Правові аспекти створення та захисту приватного бізнесу” на базі платформи дистанційного навчання Moodle

01.04.2020 | 14:22

Шановні студенти!
У зв’язку з карантином навчання з дисципліни «Правові аспекти створення та захисту приватного бізнесу» переводиться на платформу дистанційного навчання Moodle. За допомогою платформи Ви отримаєте доступ до навчальних матеріалів, зможете отримати он-лайн оцінку по темах навчальної дисципліни.
Студенти, які пропустили перше практичне заняття або не отримали за нього оцінку зможуть це зробити дистанційно.
Доступ до он-лайн завдань буде відкриватися поступово.
Виконати потрібно усі завдання відкриті на курсі. У разі невиконання завдання, воно оцінюється у «0» балів та впливає на середній бал.
Як зареєструватися...

Читати »

Оголошення

 

Щодо дистанційного навчання

У зв’язку з впровадженням карантину колектив кафедри основ права України переходить на дистанційну форму навчання. Матеріали для дистанційного навчання можна завантажити на сторінці відповідної навчальної дисципліни або безпосередньо у лектора.

Для цього на сторінці кафедри у розділі “курси” потрібно обрати відповідну навчальну дисципліну та перейти на її сторінку за посиланням. Матеріали для дистанційного навчання розміщуються у розділі “Матеріали”.

По усіх питаннях пов’язаних з дистанційним навчанням просимо звертатися безпосередньо до лекторів за допомогою електронної пошти.

 

З повагою,

колектив кафедри основ права України