Захист трудових прав працівників

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Стрепко В. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432доцент Стрепко В. Л.
Фурик І. Я.

Опис курсу

Актуальний в сучасних умовах спецкурс «Захист трудових прав працівників» передбачає вивчення студентами широкого кола питань, зумовлених укладенням, зміною чи припиненням трудового договору із роботодавцем. Передусім йдеться про захист працівників у стосунках із роботодавцем, гарантії їх трудових прав щодо робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, а також можливості виконання роботи для іншого роботодавця.

Особлива увага буде приділена з’ясуванню гарантій та захисту трудових прав працівників у разі конфлікту із роботодавцем, зокрема у разі незаконного звільнення, переведення, притягнення працівника до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності.

Вивчатимуться також основні форми захисту працівниками порушених трудових прав, як і внутрішньо-корпоративні так шляхом звернення до суду.

Матеріали

Задача для дискусії студентам ВНД Захист трудових прав працівників

Завдання для дискусії студентам ВНД Захист трудових прав. Практичне №2

Задача для дискусії студентам ВНД Захист трудових прав. Практичне №3