Захист прав та інтересів в приватному праві (Наскрізна дисципліна)

Тип: Нормативний

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Паєнок А. О.
1016Паєнок А. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032Суханов М. О.
Паєнок А. О.
Кметик-Подубінська Х. І.

Опис курсу

Лекційний курс (денна – 16 год)

 

з/п

Назва теми Кількість

годин

(денна)

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 2
2 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2
3 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 2
4 ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2
5 ЗАХИСТ ПРАВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 2
6 ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 2
7 ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ СТОРІН ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 2
8 ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН 2
Разом 16

 

Практичні  заняття (денна – 32 год.)

 

з/п

Назва теми Кількість

годин

(денна)

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 4
2 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 4
3 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 4
4 ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 4
5 ЗАХИСТ ПРАВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 2
6 ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 4
7 ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ СТОРІН ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 6
8 ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН 4
Разом 32

 

Самостійна робота (денна – 87 год.)

 

з/п

Назва теми Кількість

годин

(денна)

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 10
2 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 10
3 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 9
4 ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 10
5 ЗАХИСТ ПРАВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 10
6 ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 9
7 ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ СТОРІН ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 14
8 ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН 15
Разом 87

Рекомендована література

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

Практичне заняття №1 та №2 – ПРАКТИЧНЕ заняття №1 – 2 ЗАХИСТ У ІНТ СФЕРІ (1)

Практичне заняття №3 – Наскрізна_Захист прав в інформаційній сфері

Практичне заняття №4 та №5 Наскрізна_Захист корпоративних прав_НАСКРІЗНА_на 2 заняття

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму