Захист прав людини Судом Європейського Союзу

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Добрянський С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024

Опис курсу

Мета: вивчення загальних закономірностей, особливостей, а також проблем у юридичному гарантуванні  основоположних прав та свобод у ЄС задля з’ясування шляхів більш ефективного наближення правової системи України до правової системи ЄС.

Предмет: загальні закономірності формування та розвитку інституту основоположних прав людини у Європейському Союзі, зокрема, дослідження ролі Суду Європейського Союзу у процесі інституціоналізаціїї та змістовного розвитку сучасних прогресивних європейських стандартів прав та свобод людини.

Зміст: сучасні європейські стандарти прав та свобод людини; роль Суду Європейського Союзу у формуванні принципу захисту прав людини у правовій системі цього міжнародного формування; значення практики Суду Європейського Союзу у змістовному наповненні окремих категорій прав та свобод людини у правопорядку ЄС; порівняльна характеристика Хартії основоположних прав ЄС та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; адаптація законодавства України до стандартів прав та свобод людини Європейського Союзу.

 

У результаті вивчення дисципліни «Захист прав людини Судом Європейського Союзу» здобувач вищої освіти повинен:

 знати:

  • основні фактори, які сприяли правовій інституціоналізації прав та свобод людини у Європейському Союзі;
  • роль Суду Європейського Союзу у формуванні принципу захисту прав та свобод людини у правовій системі ЄС;
  • поняття та різновиди правових стандартів Європейського Союзу, зокрема, у сфері прав та свобод людини;
  • засади взаємодії Європейського суду з прав людини та Суду Європейського Союзу.

вміти:

  • розмежовувати стандарти прав та свобод людини, сформульовані у практиці Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини;
  • надавати консультації та інформаційні довідки про зміст європейських стандартів прав та свобод людини;
  • надавати консультації та експертні висновки про відповідність чинних законів України та їх проектів «праволюдинній» практиці Суду Європейського Союзу;
  • обґрунтовувати та розробляти пропозиції щодо адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу у сфері прав та свобод людини.