Юридичні інновації

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Хлібороб Н. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Курс розроблено за підтримки Програми USAID “Нове правосуддя”. Спрямований на набуття необхідних знань у сфері цифрових інновацій у публічному праві, обов’язкові для того, щоб успішно працювати у напрямі Legal Tech та юридичної інженерії, електронних адміністративних послуг.
У курсі представлено огляд ключових сучасних проектів у сфері юридичних інновацій та електронного урядування; процесів та інструментів, які потрібні для застосування цифрових інновацій та технологій в професійній діяльності юристів, зокрема у сфері надання адміністративних послуг, відкритих даних, публічних реєстрів.

Метою вивчення вибіркової дисципліни:
• формування знань про цифровізацію у сфері діяльності публічної адміністрації;
• підвищення рівня цифрової грамотності студентів юристів;
• набуття практичних навичок застосування цифрових інновацій та технологій в професійній діяльності юристів, зокрема у сфері надання адміністративних послуг, відкритих даних, публічних реєстрів.
Завдання:
• розуміти сутність цифрових технологій та їх застосування у сфері діяльності публічної адміністрації та публічному праві;
• вміти структурувати адміністративні процедури, визначати етапи процедури та потенційні можливості для їх цифровізації;
• виявляти юридичні процеси, придатні до автоматизації;
• розуміти сутність та перспективи сучасних цифрових технологій зокрема, блокчейну (Blockchain) та його можливості для захисту публічних реєстрів;
• володіти навичками ефективного пошуку інформації у відкритих джерелах даних та аналізу отриманої інформації;
• вміти практично використовувати Відкриті дані, користуватися публічними реєстрами;
• набути практичні навики отримання електронних адміністративних послуг;
• ідентифікувати та аналізувати ризики, що виникають при використанні цифрових технологій у праві, розуміти етичні аспекти їх впровадження;
• вміти використовувати методику дизайн-мислення в юридичній діяльності.

Рекомендована література

Основна література:
1. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р
2. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 1: Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії / [В.Я. Малиновський, Н.В. Грицяк, А.І. Семенченко]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 70 с.
3. Digital Government Conference [Електронний ресурс]. – Режим доступу:/ https://eu2019.fi/en/events/2019-10-22/digital-government-conference
4. «Електронне урядування в Україні — ефективна влада для мешканців». — Київ: ПРООН/ МПВСР, 2011. — ХХ с. Електронну версію цієї книги можна знайти на веб-сторінці http://msdp.undp.org.ua
5. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій. Дзюба С.В., Жиляєв І.Б., Полумієнко С.К, Рубан І.А., Семенченко А.І. За ред. А.І. Семенченка. – Київ, 2012.
6. Кудь А. Цифрові активи та їх правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн: монографія / Александр Кудь, Микола Кучерявенко, Євген Смичок. – Харків: Право, 2019. – 216 с.
Інтернет-джерела:
1. Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія” https://diia.gov.ua/
2. Єдиний державний портал адміністративних послуг https://my.gov.ua/
3. Електронні сервіси Міністерства юстиції України https://kap.minjust.gov.ua
4. ОН-Лайн Будинок Юстиції https://online.minjust.gov.ua/
5. Онлайн -курс з тематики Відкритих даних https://tapas.learndata.info/#/
6. «Закодований» закон: все, чого ви не знали про обчислювальне право” [Електронний ресурс]. Режим доступу: (https://legalhub.online/analityka/zakodovanyj-zakon-vse-chogo-vy-ne-znaly-pro-obchyslyuvalne-pravo)
7. Computational law. Вычислительное право: состояние, задачи, проблемы. [Електронний ресурс]. Режим доступу: (https://www.facebook.com/yehor.churilov/posts/2236487146574714)
8. Алгоритм дій щодо ліквідації юрособи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.medoc.ua/uk/blog/algoritm-dij-shhodo-likvidaci-jurosobi
9. Віктор Мороз. Час боту. Журнал сучасного правника “Український юрист” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jurist.ua/?article/1786
10. Юрій Заремба. Автоматизація юридичних документів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/actual/avtomatizaciya-yuridichnih-dokumentiv.html

Силабус:

Завантажити силабус