Юридична клінічна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання та сформувати компетентності, необхідні для практичної юридичної діяльності у різних сферах правозастосування.

Здобувачі освіти набудуть практичних навиків тлумачення та застосування правових норм, надання правової оцінки різних ситуацій, навиків юридичного консультування у сфері публічного та приватного права.

Практичний курс «Юридична клінічна практика» є нормативною частиною практики здобувачів другого (магістерського) рівня освіти, який викладається в третьому семестрі в обсязі 7,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

 

Курс «Юридична клінічна практика» передбачає відвідування здобувачами освіти виключно практичних занять у форматі тренінгів в малокомплектних групах з метою набуття практичних навичок щодо здійснення різних видів юридичної діяльності, виконання практичних завдань з різних галузей права, складення процесуальних та інших документів, набуття навиків юридичного консультування з різних питань.

В ході відвідування курсу студенти розглядатимуть реальні практичні ситуації, здійснюватимуть їх правовий аналіз та формуватимуть можливі шляхи вирішення різних юридичних ситуацій.

Практичний курс містить теми з основних галузей права: конституційного, адміністративного права та  процесу, цивільного та цивільно-процесуального, трудового права, права інтелектуальної власності, кримінального та кримінально-процесуального права, європейського права.

Матеріали

Для денної форми навчання!

Тема 1 Прикладні питання укладення та зміни умов трудового договору

Тема 2 Правові аспекти припинення трудових правовідносин

Тема 3 Прикладні питання оплати праці в Україні

Для заочної форми навчання!

Тема 1 Прикладні питання укладення та зміни умов трудового договору 2022

Тема 2 Правові аспекти припинення трудових правовідносин 2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус