Юридична аргументація в правотворчості

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Луць Л. А.КПЗК-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924ЮРД-11
ЮРД-11професор Луць Л. А.

Опис курсу

«ЮРИДИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ В ПРАВОТВОРЧОСТІ»

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Юридична аргументація в правотворчості» є формування юридичного мислення необхідного для здійснення правотворчої діяльності на основі знань, вмінь та навичок з юридичного аргументування.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Юридична аргументація в правотворчості» є:

 • виявлення природи аргументації;
 • розкриття мети та завдань аргументації у правотворчості;
 • характеристика аргументів, зокрема доказів;
 • виявлення особливостей юридичної аргументації;
 • набуття вмінь та навичок застосування відповідних прийомів та засобів аргументування у правотворчій діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття, види, структуру аргументації;
 • поняття, види аргументів, зокрема доказів;
 • співвідношення аргументації та доказування;
 • поняття юридичної аргументації, її співвідношення з правовою аргументацією;
 • поняття та види юридичних аргументів, їх співвідношення з правовими аргументами;
 • особливості аргументації у правотворчій діяльності;
 • обґрунтування та забезпечення змістовних та формальних вимог до джерел права у процесі правотворення.

вміти:

 • здійснювати аргументування у ході правотворчої діяльності;
 • віднаходити необхідні засоби аргументації, зокрема юридичної;
 • застосовувати належні аргументи при здійсненні правотворчої діяльності; створенні відповідних джерел права;
 • виявляти помилки аргументування, що допускаються у правотворчій діяльності та її результатах;
 • пропонувати способи розв’язання проблем у правотворчості завдяки правильному використанню юридичної аргументації.

Рекомендована література

1

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму