Вступ до практики Європейського суду з прав людини

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Дудаш Т. І.
416доцент Гудима Д. А.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Дудаш Т. І., доцент Гудима Д. А.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: навчальний курс «Вступ до практики Європейського суду з прав людини» розрахований, насамперед, на тих студентів, які мають мету стати адвокатами чи юрисконсультами та будуть надавати різні види правової допомоги своїм клієнтам, зокрема під час провадження справ у національних судах. З огляду на те, що надання цієї допомоги може не призвести до досягнення бажаного для клієнта результату, адвокат повинен володіти знаннями та навичками, які дозволять йому вести справу на національному рівні, так би мовити, з прицілом на Суд. Без розуміння особливостей Конвенції та протоколів до неї, а також методів і принципів їх тлумачення Судом, такий «приціл» навряд чи буде влучним.

Цей навчальний курс корисний, насамперед, для студентів, які брали участь у роботі гуртка з теорії права та держави на І курсі, а також для тих, хто хоче розпочати свій шлях до Європейського суду з прав людини.

Результати навчання:

 • знати:

 • історію становлення європейських стандартів прав людини за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція);

 • етапи розвитку конвенційного механізму захисту прав людини

 • каталог конвенційних прав і свобод;

 • методи та принципи тлумачення Конвенції Європейським судом з прав людини (далі – Суд);

 • особливості обмеження конвенційних прав і свобод;

 • вміти:

 • відшуковувати релевантні до конкретної ситуації положення Конвенції та рішення Суду;

 • визначати держави, відповідальні за гарантування конвенційних прав і свобод на певній території;

 • відшукувати ratio decidendi у рішеннях Суду;

 • застосовувати тест Суду на відповідність обмежень прав і свобод Конвенції та Протоколам до неї.

Рекомендована література

 1. Case-law guides. – Strasbourg: European Court of Human Rights, 2010-2016. URL: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n14278064742986744502025_pointer (14.12.2016).

 2. Case-law research reports. – Strasbourg: European Court of Human Rights, 2010-2016. URL: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n1347459030234_pointer (14.12.2016).

 3. Factsheets. – Strasbourg: European Court of Human Rights, 2010-2016. URL: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets (14.12.2016).

 4. Leach Ph. Taking a Case to the European Court of Human Rights. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2011.

Матеріали

План практичного заняття № 1 “Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950: загальна характеристика”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму