Ведення справи у Європейському суді з прав людини

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Гудима Д. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета: вивчення процедур діяльності Європейського суду з прав людини для успішного ведення у ньому справи, а також вироблення навиків, необхідних для змагального письмового процесу у Європейському суді з прав людини.

Предмет: процедури діяльності Європейського суду з прав людини

Зміст: прийняття доручення клієнта на ведення справи в Європейському суді з прав людини; черговість, стадії та процедури розгляду справи у Суді; заходи індивідуального та загального характеру на виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні

 

У результаті вивчення дисципліни «Ведення справи у Європейському суді з прав людини» здобувач вищої освіти повинен:

 знати:

  • особливості прийняття доручення клієнта на ведення справи в Європейському суді з прав людини та формування адвокатського досьє, правила використання мов у Суді, критерії прийнятності індивідуальних звернень в їх тлумаченні Судом;
  • процесуальні засади діяльності з представництва інтересів сторін у Суді, деталі заповнення формуляру звернення до Суду та застосування правила 47 Регламенту Суду, специфіку оформлення групових звернень до Суду, правила оформлення заяви про вжиття Судом тимчасових заходів (правило 39 Регламенту Суду), правила оформлення змагальних документів для Суду й обміну ними з Судом;
  • черговість, стадії та процедури розгляду справи у Суді, порядок звільнення Судом заявників від оплати судових витрат на представництво їхніх інтересів, особливості участі адвоката у процедурі дружнього врегулювання, основні стандарти присудження Судом компенсації заявникам, що підлягають застосуванню у справах проти України, особливості оформлення заяви про перегляд рішення палати у Великій Палаті Суду;
  • специфіку вжиття заходів індивідуального та загального характеру на виконання рішень Суду в Україні;

вміти:

  • оцінювати допущені на національному рівні порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на предмет перспективності їх оскарження у Суді, належним чином вичерпувати національні засоби правового захисту, щоби у разі звернення до цього Суду, воно було визнане прийнятним;
  • встановлювати відповідність індивідуальних звернень критеріям прийнятності, оформляти відносини з клієнтом для отримання гонорару за виконану роботу з представництва у Суді, а також формувати та вести адвокатське досьє, заповнювати формуляр звернення до Суду та вести переписку з Судом, оформляти клопотання про вжиття Судом тимчасових заходів,
  • представляти інтереси клієнтів у Суді, готувати меморандум на заперечення держави, визначати орієнтовну суму справедливої сатисфакції для її присудження Судом у конкретних обставинах, формулювати вимоги щодо присудження Судом справедливої сатисфакції;
  • забезпечити юридичний супровід виконання рішення Суду в Україні.