Трудове право Європейського союзу

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Рим О. М.
916Ласько І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Рим О. М., Ласько І. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Трудове право Європейського Союзу» є здобуття знань про формування та становлення трудового права Європейського Союзу, поняття трудового права ЄС та його основних засад, структури та джерел; про способи та засоби охорони трудових прав у Європейському Союзі з метою визначення можливості використання їх у національній правовій практиці; ознайомлення із сучасними підходами до розуміння європейської стратегії зайнятості.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Трудове право Європейського Союзу» є ознайомлення студентів із джерелами трудового права Європейського Союзу з метою напрацювання шляхів удосконалення правового регулювання суспільних відносин найманої праці в Україні; аналіз навчальної та монографічної літератури, опанування фундаментальних понять навчальної дисципліни, поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки, сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни, виховання високого рівня правосвідомості.

Рекомендована література

Література

Законодавство

1.     Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної          енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони ВІД 27.06.2014;

 1. Директива Ради № 91/533/ЄЕС від 14.10.1991 про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди;
 2. Директива Ради 1999/70/ЄС від 28.06.1999 про рамкову угоду про роботу на визначений термін, укладеної ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок], СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи] та ЄЦРП [Європейський центрроботодавців і підприємств];
 3. Директива Ради № 97/81/ЄС від 15.12.1997 про рамкову угоду про неповну зайнятість, укладеної СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи], ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і підприємств] та ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок] – Додаток: Рамкова угода про неповну зайнятість;
 4. Директива Ради № 91/383/ЄЕС від 25.06.1991 про доповнення заходів із заохочення покращення безпеки та здоров’я на роботі працівників з фіксованим терміном працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням;
 5. Директива Ради № 98/59/ЄС від 20.07.1998 про наближення законодавств держав-членів щодо колективного звільнення;
 6. Директива Ради № 2001/23/ЄС від 12.03.2001 про наближення законодавств держав- членів, що стосуються охорони прав працівників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових структур;
 7. Директива № 2002/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.03.2002 про встановлення загальної структури інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства – Спільна декларація Європейського парламенту, Ради та Комісії про представництво працівників;
 8. Директива Ради № 2000/43/ЄС від 29.06.2000 про реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від расового чи етнічного походження;
 9. Директива Ради № 2000/78/ЄС від 27.11.2000, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності;
 10. Директива Ради № 2004/113/ЄС від 13.12.2004 про реалізацію принципів рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг;
 11. Директива Ради № 96/34/ЄС від 3.06.1996 про рамкову угоду щодо батьківської відпустки, укладену СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи], ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і підприємств] та ЄКПС [Європейська
  конфедерація профспілок];
 12. Директива Ради № 92/85/ЄЕС від 19.10.1992 про встановлення заходів із заохочення поліпшення безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи годувальниць (десята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 13. Директива Ради № 79/7/ЄЕС від 19.12.1978 про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення;
 14. Директива № 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 про встановлення заходів із заохочення поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці працівників;
 15. Директива Ради № 89/654/ЄЕС від 30.11.1989 року про мінімальні вимоги стосовно безпеки і охорони здоров’я на робочому місці (перша окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 16. Директива Ради № 89/655/ЄЕС від 30.11.1989 року про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я при застосуванні працівниками знарядь праці під час роботи (друга окрема директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 17. Директива № 2001/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27.06.2001, що вносить зміни та доповнення до Директиви Ради № 89/655/ЄЕС про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я при застосуванні працівниками знарядь праці під час роботи (друга окрема директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 18. Директива Ради № 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 року про мінімальні вимоги для поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників у видобувних галузях, що використовують буріння (одинадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 19. Директива Ради № 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування (дванадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 20. Директива Ради № 89/656/ЄЕС від 30.11.1989 про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (третя окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 21. Директива Ради № 92/57/ЄЕС від 24.06.1992 про виконання мінімальних вимог щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або таких, що змінюють своє місце, будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 22. Директива Ради № 83/477/ЄЕС від 19.09.1983 про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту на роботі (друга окрема Директива на основі статті 8 Директиви № 80/1107/ЄЕС);
 23. Директива Ради № 91/382/ЄЕС від 25.06.1991, що вносить зміни та доповнення до Директиви № 83/477/ЄЕС про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту на роботі (друга окрема Директива на основі статті 8 Директиви № 80/1107/ЄЕС);
 24. Директива № 2003/18/ЄС, Європейського Парламенту та Ради від 27.03.2003, що вносить зміни та доповнення до Директиви Ради № 83/477/ЄЕС про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту на роботі;
 25. Директива № 2004/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист працівників від ризиків, пов’язаних зі впливом канцерогенів або мутагенів на роботі (шоста окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС – кодифікація Директиви № 90/394/ЄЕС);
 26. Директива № 2000/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18.09.2000 про захист працівників від ризиків, пов’язаних зі впливом біологічних речовин на роботі (сьома окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС) – кодифікація Директиви № 90/679/ЄЕС;
 27. Директива Ради № 90/270/ЄЕС від 29.05.1990 про мінімальні вимоги безпеки та здоров’я при роботі з екранними пристроями (п’ята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 28. Директива Ради № 92/58/ЄЕС від 24.06.1992 про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або гігієни на роботі (дев’ята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 29. Директива Ради № 98/24/ЄС від 7.04.1998 про захист здоров’я і безпеку працівників від ризиків, пов’язаних з хімічними речовинами на роботі (чотирнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 30. Директива № 1999/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.12.1999 про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників, що піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середовищах (п’ятнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 31. Директива № 2002/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.06.2002 про мінімальні вимоги здоров’я і безпеки працівників, що піддаються впливу небезпечних фізичних факторів (вібрація) (шістнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 32. Директива № 2003/10/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6.02.2003 про мінімальні вимоги щодо здоров’я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці впливу фізичних факторів (шум) (сімнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 33. Директива № 2004/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про мінімальні вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці впливу фізичних факторів (електромагнітні поля) (вісімнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 34. Директива № 2006/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.04.2006 про мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці впливу фізичних факторів (штучне оптичне опромінювання) (дев’ятнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 35. Директива Ради № 93/103/ЄС від 23.11.1993 про мінімальні вимоги безпеки і здоров’я під час робіт на борту риболовних суден (тринадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 36. Директива Ради № 92/29/ЄЕС від 31.03.1992 про мінімальні вимоги безпеки і здоров’я для поліпшеного медичного обслуговування на борту суден;
 37. Директива Ради № 90/269/ЄЕС від 29.05.1990 про мінімальні вимоги здоров’я і безпеки до ручної обробки вантажів, коли існує ризик, зокрема, травми хребта працівників (четверта окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви № 89/391/ЄЕС);
 38. Директива Комісії № 91/322/ЄЕС від 29.05.1991 про встановлення індикативного обмеження гранично допустимих концентрацій шляхом виконання Директиви Ради № 80/1107/ЄЕС про захист робітників від ризику впливу хімічних, фізичних та біологічних речовин на роботі;
 39. Директива Комісії № 2000/39/ЄС, що засновує перший перелік гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у рамках впровадження Директиви Ради № 98/24/ЄС щодо захисту здоров’я і безпеки працівників від ризиків, пов’язаних з хімічними речовинами на роботі;
 40. Директива Комісії № 2006/15/ЄС, що засновує другий перелік гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у рамках впровадження Директиви Ради № 98/24/ЄС, та вносить зміни і доповнення до Директив № 91/322/ЄЕС і № 2000/39/ЄС;
 41. Директива № 2003/88/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4.11.2003 про деякі аспекти організації робочого часу;
 42. Директива № 2006/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.07.2006 про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості (зі змінами).

Підручники, навчальні посібники

 1. Борута І. Трудове право ЄС: Навчальний посібник / І. Борута, Г. І. Чанишева – О.: Юридична література, 2004. – 91 с.
 2. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Энтин. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2005. – 960 с.
 3. Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., Четвериков А.О. Введение в право Европейского Союза. Учебник. 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Изд-во Эксмо, 2008. – 384 с.
 4. Кашкин С. Ю. Европейский Союз / С. Ю. Кашкин // Глобалистика: Энциклопедия – М., 2003. – С. 324-325.
 5. Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского Союзa: учебное пособие/ Юрий Сергеевич Кашкин. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 304 с.
 6. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 448 с.
 7. Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу: Підручник. – К.: Видавничо- поліграфічниц центр “Київський університет”, 2007. – 401 с.
 8. Петров Р.А. (відп. ред.) Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / Петров Р.А. — К. : Істина, 2013. — 384 с.
 9. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник. — М.: Юристъ, 2001. — 456 с.

     

Спеціальна література

 1. Бломайер В. Европейское трудовое право / В. Бломайер // Отдельные проблемы хозяйственного права Германии и Австрии : сб. докладов на семинаре, проведенном в рамках Темпус-проекта в г. Минске 28 августа. – 3 сентября 2000 г. – Минск, 2001. – С. 433–459.
 2. Бонвичини Р. Социальное партнерство и трудовые отношения в Европе. Приемлемы ли для России европейские модели? – М.: Права человека, 2005. – 196 с.
 3. Венедіктов В.С. та ін. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) /В.С.Венедіктов, В.П.Грохольський, М.І.Іншин, М.М.Клемпарський, К.Ю.Мельник, О.М. Музичук, І.М. Шопіна /За ред. д-ра юрид. наук, проф. В.С.Венедіктова/ Державний департамент з питань адаптації законодавства. Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків-Київ, 2006.- 680 с.: іл.; табл.
 4. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: Монографія / Н. М. Хуторян, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана, Л. П, Гаращенко, І. П. Лаврінчук, О. В. Макогон, М.П. Стадник, Г. І. Чанишева; Відп. ред. Н. М. Хуторян. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. — 304 с.
 5. Дарморіс О. М. Поняття та основні принципи трудового права Європейського Союзу / О. М. Дарморіс // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 45. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – С. 375-381.
 6. Дарморіс О.М. Становлення та розвиток трудового права Європейського Союзу: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05/ О.М. Дарморіс – Одеса, 2010. – 226 с.
 7. Егорова К.Н. Основы трудового права Европейского Союза [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.dslib.net/pravo-evropy/osnovy-trudovogo-prava-evropejskogo-sojuza.html Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління: Звіт підготовлений у рамках проекту «Економічний компонент Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: професійний аналіз та публічна дискусія», що був реалізований ІЕД за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Київ, 2014 // [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files//Projects/2013/EU_Ukraine/Economic_red.pdf
 8. Калиниченко П. А. Трудовое и социальное право ЕС / П. А. Калиниченко, С. Ю. Кашкин – М.: Права человека, 2005. – 50 с.
 9. Кашкин С. Ю. Основные этапы развития трудового права ЕС / С. Ю. Кашкин // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2008. – Вып. 2. – С. 140-142.
 10. Клаувэрт С. Влияние социальных партнеров Европейского Союза на разработку трудового права Европейского Союза / С. Клаувэрт; пер. А. В. Плих // Правоведение. – 2002. – № 1 (240). – С. 98-116.
 11. Коротаева, А. М. Трудовое право Европейского Союза: анализ с позицийроссийской и западной юридических доктрин: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.05 – трудовое право ;право социального обеспечения /А. М. Коротаева ; Науч. рук. Л. Ю. Бугров. – Пермь,2011. -30 с.
 12. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Гендер в законе. Монография Електронний ресурс] // Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=TD64DAAAQBAJ&pg=PT573&lpg=PT573&dq=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0:+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&source=bl&ots=JN66VTNjiM&sig=vEoZYL38r4YKRnzQOv6yKxz4q5o&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwjd5puvjOTOAhXjA5oKHSOzDTUQ6AEIODAE#v=onepage&q&f=false
 13. Лютов Н.Л. Права работников и предпринимателей в ЕС: сопоставление с российским законодательством // Журнал “Трудовое право” N1 2009 год [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.top-personal.ru/lawissue.html?1658
 14. Лютов Н.Л. Возможности использования опыта Европейского союза для гармонизации трудового законодательства Европейско-Азиатского региона (“Трудовое право в России и за рубежом”, 2012, N 3) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.center-bereg.ru/n642.html
 15. Микіевич М.М Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2001. – 200 с.
 16. Омельченко О.Л. Адаптація трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05/ О.Л. Омельченко – К., 2010. – 185 с.
 17. Посельский В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002. – 168 с.
 18. Постовалова Т.А. Трудовое право Европейского союза: теория и практика [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=t6B8BwAAQBAJ&pg=PT7&lpg=PT7&dq=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0:+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&source=bl&ots=pLjY_7fEjS&sig=-3hfQBMFCy7MHtaM3vds7bJeI9s&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwjd5puvjOTOAhXjA5oKHSOzDTUQ6AEIQjAG#v=onepage&q=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%3A%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&f=false
 19. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота: Учеб. пособ. / Под ред. В.В. Безбаха, А.Я. Капустина, В.К. Пучинского. — М.: ЗЕРЦАЛО, 1999. — 400 с.
 20. Ризаєва Афаг Рамиз кызы Правовые основы социальной политики и регулирования трудовых отношений в Европейском Союзе [Електронний ресурс] // Режим доступу:
  https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlqPOekeTOAhUGOJoKHSRlBDQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fold.mgimo.ru%2Ffiles%2F71621%2Favtoref_rizaeva.doc&usg=AFQjCNGnscGTrwOYdCLfybBEon0sk972Ww&sig2=WQA8btFKJ6lX4BN2mHHwqg&bvm=bv.131286987,d.bGg
 21. Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и материалы. – М.: «Права человека», 2005. – 98 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.trudsud.ru/upload/iblock/137/1379c278f8d7b1574c22e7262fa0adaa.pdf
 22. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціально-трудовий вимір.
  Книга перша: збірник актів законодавства України та acquis communautaire
  [упорядник З. Я. Козак] . — Львів: Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство
  і довкілля», 2015. — 1144 с.
 23. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціально-трудовий вимір.
  Книга друга: Збірник актів законодавства України та acquis communautaire
  [упорядник З. Я. Козак]. — Львів: Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство
  і довкілля», 2015. — 1392 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму