Судова практика України щодо захисту пенсійних прав громадян

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Синчук С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932професор Синчук С. М.

Опис курсу

Мета – ознайомлення студентів-магістрів із міжнародною та національною судовою практикою щодо захисту пенсійних прав громадян;

Завдання – студент у процесі навчання повинен поглиблено вивчити та вміти застосовувати  міжнародні та внутрідержавні судові правові позиції у сфері захисту пенсійних прав громадян;

Рекомендована література

Література

СУДОВА ПРАКТИКА:

І. Рішення Європейського Суду з прав людини

 1. Рішення ЄСПЛ від 18.02.2018 року у справі «Цезар та інші проти України» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_b58
 2. Рішення ЄСПЛ від 12.07.2016 року у справі «Петриченко проти України» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_b58
 3. Рішення ЄСПЛ від 03.06.2014 року у справі «Великода проти України» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_b58
 4. Рішення ЄСПЛ від 11.11.2013 року у справі «Пічкур проти України» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_984
 5. Рішення ЄСПЛ від 15.06.2014 року по справі «Березовський проти України» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_984
 6. Рішення ЄСПЛ від 26.06.2014 року у справі «Суханов та Ільченко проти України» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_a16
 7. Рішення ЄСПЛ у справі «К’яртан Асмундссон проти Ісландії» https://precedent.in.ua/2016/07/25/5088/
 8. Рішення ЄСПЛ від 15.12.2015 року по справі «Фабіан проти Угорщини» https://precedent.in.ua/2016/07/25/5088/
 9. Решение Европейского суда по правам человека по делу „Калашников против России” от 15 июля 2002 года // Российская юстиция. – 2002. – №10 245.
 10. Решение по делу „Стоглюмер против Австрии” от 10 ноября 1969 года // Европейская Конвенция о защите прав человека й основних свобод: Прецеденти й комментарии. – М. – 2001. 239.
 11. Решение по делу „X. Против Франции” от 24 октября 1989 года // Европейская Конвенция о защите прав человека й основних свобод: Прецеденти й комментарии. – М. – 2001
 12. Рішення Європейського суду у справі „Півень проти України” від 29 червня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – №42. – ст. 2821
 13. Рішення Європейського суду з прав людини у справі „Проніна проти України” від 18 липня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. -№47.-Ст. 3182
 14. Рішення Європейського суду у справі “Кайсин та інші проти України” від 3 травня 2001 року // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2001. – №2
 15. Решение Европейского суда по делу „Бурдов против России” от 7 мая 2002 года // Российская юстиция. – 2002 .- № 7 244.

ІІ. Рішення Конституційного Суду України

 1. Рішення Конституційного Суду України від 02.2018 року у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу І Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи“ та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (справа про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-18

2.         Рішення Конституційного Суду України від 11.10.2015 року у справі справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та офіційного тлумачення положення частини третьої статті 11 Закону України “Про статус суддів” (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-05 3.         Рішення Конституційного Суду України від 20.12.2016 року у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення частини сьомої статті 43, першого речення частини першої статті 54 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-16 4.         Рішення Конституційного Суду України від 14.06.2007 року у справі у справі за конституційними поданнями 51 і 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) першого речення пункту 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до статті 43 Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” та про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 43, статей 51, 55, частини третьої статті 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, а також за конституційними зверненнями Комітету по захисту прав військовослужбовців та працівників Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України “За справедливість”, Партії розбудови, правозахисту недержавних організацій України “Партія правозахисту”, Української спілки ветеранів Афганістану, громадян Токаря Степана Семеновича, Іорданова Пилипа Феодосійовича про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 43, статей 51, 55, частини третьої статті 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (справа про перерахунок пенсій військовослужбовців) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-07

 1. Рішення Конституційного Суду України вiд 09.07.2007  № 6-рп/2007 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” (справа про соціальні гарантії громадян)
 2. Рішення Конституційного Суду України   Окрема думка  вiд 17.03.2005  № 1-рп/2005 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 2 Закону України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” (справа про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності)
 3. Рішення Конституційного Суду України    вiд 25.10.2000  № 12-рп/2000 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Стешиної Рити Анатоліївни щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини другої статті 2 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (справа про зону відчуження)
 4. Рішення Конституційного Суду України  вiд 06.07.1999  № 8-рп/99
  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 22 Закону України “Про міліцію” та частини сьомої статті 22 Закону України “Про пожежну безпеку” (справа щодо права на пільги)

ІІІ. Рішення Верховного Суду

 1. Ухвала від 10.01.2018 року по справі № 2а-3683/2011 http://reyestr.court.gov.ua/Review/71539942
 2. Ухвала від 10.01.2018 року по справі № 2а-2573/11 http://reyestr.court.gov.ua/Review/71539910
 3. Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 14.02.2018 року по справі №569/7153/15-а http://reyestr.court.gov.ua/Review/72243517
 4. Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 07.02.2018 року по справі № 9101/94335/2012
 5. Постанова ВС від 21.02.2018 року по справі № 691/758/16- http://reyestr.court.gov.ua/Review/72642117
 6. Постанова ВС від 07.02.2018 року по справі № 489/750/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72700879
 7. Постанова ВС від 07.03.2018 року по справі № 517/186/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72700879
 8. Постанова ВС від 01.03.2018 року по справі № 517/189/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72560999
 9. Постанова ВС від 21.02.2018 року по справі № 569/7903/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72460015
 10. Постанова ВС від 06.03.2018 року по справі № 496/4464/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72756819
 11. Постанова ВС від 23.01.2018 року по справі № 565/125/15-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/71807656
 12. Постанова ВС від 16.01.2018 року по справі № 711/983/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/71666913
 13. Постанова ВС від 21.02.2018 року по справі № 730/84/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72489357
 14. Постанова ВС від 28.02.2018 року по справі № 675/2108/15-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72641468
 15. Постанова ВС від 22.02.2018 року по справі № 320/3359/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72489469
 16. Постанова ВС від 14.02.2018 року по справі № 713/708/16 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72243869
 17. Постанова ВС від 22.03.2018 року по справі № К/9901/21222/18 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72899722
 18. Постанова ВС від 22.03.2018 року по справі № 243/6391/17

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72965475

 1. Постанова ВС від 22.03.2018 року по справі №489/6522/16-а http://reyestr.court.gov.ua/Review/72965783
 2. Постанова ВС від 20.03.2018 року по справі №520/5814/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72863897
 3. Постанова ВС від 20.03.2018 року по справі №810/471/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72867031
 4. Постанова ВС від 20.03.2018 року по справі №577/4096/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72867022

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Головін А. С. Захист прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя в рішеннях Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2011. – 307 с. 2.
 2. Дудаш Т. І. Практика Європейського Суду з прав людини: навч. посіб. / Т. І. Дудаш. 2-ге вид., змінене і доповнене. – Алерта, 2014. – 488 с. 3.
 3. Правові висновки Верховного Суду України : наук.-практ. журн./ Верховний Суд України, ТОВ “Вид. дім “Ін Юре” ; голов. ред. В. І. Гуменюк. – Київ : Ін Юре, 2014, 2015
 4. Селіванов А. О. Права і свободи громадян під захистом Конституційного суду України: правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя / А. О. Селіванов ; Акад. прав. наук України. – К. : Логос, 2005. – 104 с.
 5. Пенсійне забезпечення: навч. посіб. / І. А. Вєтухова, Г. О. Яков- лєва, О. М. Ярошенко, за заг. ред. В. В. Жернакова. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2013. – 230 с.
 6. Ласько І. М. Про вплив рішень Європейського суду з прав людини на законодавство
 7. України в сфері соціального забезпечення / І. М. Ласько // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 248-250
 8. Ласько І. До питання про дискримінацію при реалізації права на соціальне забезпечення у рішеннях Європейського суду з прав людини / І. Ласько // Pravnaveda a prax: modernycheuropskychintegracnychprocesov: zbornikprispevkov z medzinarodnejvedeckejkonferencie. 27-28 novembra 2015, Bratislava – P. 157-160.
 9. Ласько І. М. Захист прав на соціальне забезпечення Європейським судом з прав людини / І.М. Ласько // Право, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 22 грудня 2015 р., Львів. – С. 82 – 85
 10. Радь О.І. Нормативні акти судової влади – нове поняття в теорії джерел трудового права/ Радь О.І.: Матеріали V міжнар.наук.-практ. конф. [«Поняття та категорії юридичної науки»], (Київ, 18 лист. 2014 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К. : Ніка-Центр, 2014. — 492 с.
 11. Кульчицька О. І. Новели пенсійного законодавства: переваги та недоліки Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» / О. І.Кульчицька // Судова практика. –2012. – № 6. – С. 16-23.
 12. Право соціального забезпечення: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.]/ за ред. П.Д. Пилипенка.-3-тє вид., переробл. і доп.- К.: Ін Юре, 2010.
 13. Синчук С.М. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, об’єкти, об’єкти: монограф. / С.М. Синчук. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 422 c
 14. Шумило М.М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні : монографія. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 680 с.

 

 

ЛІТЕРАТУРА ДО СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ «СУДОВА ПРАКТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕНСІЙНИХ ПРАВ»

 1. Рішення ЄСПЛ від 18.02.2018 року у справі «Цезар та інші проти України» (щодо пенсійного забезпечення осіб, які проживають на окупованих територіях);
 2. Рішення ЄСПЛ від 12.07.2016 року у справі «Петриченко проти України» (щодо належного розміру пенсійного забезпечення та дотримання пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод);
 3. Рішення ЄСПЛ від 03.06.2014 року у справі «Великода проти України» (щодо пенсійних виплат, встановлених рішенням національних судів та впливу на їх розмір змін законодавства щодо зазначеного питання);
 4. Рішення ЄСПЛ від 11.11.2013 року у справі «Пічкур проти України» (про особливості застосування законодавства про пенсійне забезпечення щодо громадян, які виїхали на постійне місце проживання за межі України);
 5. Рішення ЄСПЛ від 15.06.2014 року по справі «Березовський проти України» (щодо питання про відмову у перерахунку пенсії у зв’язку з виплатою надбавки до заробітної плати згідно Закону України «Про прокуратуру»);
 6. Рішення ЄСПЛ від 26.06.2014 року у справі «Суханов та Ільченко проти України» (щодо особливості виплати надбавок до пенсійної виплати відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни»;
 7. Рішення ЄСПЛ у справі «К’яртан Асмундссон проти Ісландії» (щодо розмежування понять позбавлення пенсії від недискримінаційного, пропорційного та розумного зменшення її розміру);
 8. Рішення ЄСПЛ від 15.12.2015 року по справі «Фабіан проти Угорщини» (щодо питання про призупинення виплати пенсії на час працевлаштування у період після його виходу на пенсію).
 9. Рішення Конституційного Суду України від 27.02.2018 року (справа про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання);
 10. Рішення Конституційного Суду України від 11.10.2015 року (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання);
 11. Рішення Конституційного Суду України від 20.12.2016 року (щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення частини сьомої статті 43, першого речення частини першої статті 54 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”);
 12. Рішення Конституційного Суду України від 14.06.2007 року (справа про перерахунок пенсій військовослужбовців);
 13. Рішення Конституційного Суду України вiд 09.07.2007  року (справа про соціальні гарантії громадян);
 14. Рішення Конституційного Суду України  вiд 06.07.1999 (справа про надання соціальних пільг).
 15. Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 14.02.2018 року по справі №569/7153/15-а (не включення до спеціального стажу роботи періоду роботи на посаді концертмейстера у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації);
 16. Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 07.02.2018 року по справі № 9101/94335/2012 (щодо перерахунку пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати за рік, що передує зверненню);
 17. Постанова ВС від 21.02.2018 року по справі  № 691/758/16- (щодо виплати вихідної допомоги науковому співробітнику);
 18. Постанова ВС від 07.02.2018 року по справі № 489/750/17 (щодо стягнення надміру виплаченої пенсії)
 19. Постанова ВС від 07.03.2018 року по справі № 517/186/17 (щодо стягнення заборгованості по відшкодуванню переплати пенсії );
 20. Постанова ВС від 01.03.2018 року по справі № 517/189/17 (щодо стягнення заборгованості по відшкодуванню переплати пенсії );
 21. Постанова ВС від 21.02.2018 року по справі № 569/7903/16-ц (щодо виплати індексації та компенсацію за затримку у виплаті пенсії у повному обсязі, виплата якої передбачена Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати»);
 22. Постанова ВС від 06.03.2018 року по справі № 496/4464/16-ц (про стягнення невиплаченої пенсії та інфляційних втрат
 23. Постанова ВС від 23.01.2018 року по справі № 565/125/15-ц (про стягнення одноразової допомоги при виході на пенсію, винагороди за загальні результати роботи по підсумках за рік, одноразової винагороди за вислугу років та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.)
 24. Постанова ВС від 16.01.2018 року по справі № 711/983/16-ц (про встановлення юридичного факту трудових відносин, що дають право призначення пенсії на пільгових умовах);
 25. Постанова ВС від 21.02.2018 року по справі № 730/84/16-ц (оскарження відмови про призначення пенсії на пільгових умовах);
 26. Постанова ВС від 28.02.2018 року по справі № 675/2108/15-ц (про відшкодування збитків за невидачу довідки про заробітну плату для призначення пенсії);
 27. Постанова ВС від 22.02.2018 року по справі № 320/3359/16-ц (про відшкодування моральної шкоди у зв’язку з призупиненням виплати пенсії);
 28. Постанова ВС від 14.02.2018 року по справі № 713/708/16 (про стягнення майнової шкоди та відшкодування моральної шкоди у зв’язку з невиплатою додаткової пенсії за договором страхування додаткової пенсії);
 29. Постанова ВС від 22.03.2018 року по справі № К/9901/21222/18 (про зобов’язання відповідача здійснити   перерахунок та виплату призначеної пенсії, як державному службовцю згідно Закону України «Про державну службу»);
 30. Постанова ВС від 22.03.2018 року по справі № 243/6391/17 (оскарження рішення про призупинення (припинення) виплати пенсії);
 31. Постанова ВС від 22.03.2018 року по справі №489/6522/16-а (оскарження не включення при призначенні пенсії позивачу до середньомісячного заробітку сум індексації заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань, грошової винагороди державного службовця за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, одноразових премій, компенсацій за невикористану відпустку та інших виплат, на які було нараховано страхові внески під час обчислення розміру пенсії відповідно до ст. 37 Закону України «Про державну службу»);
 32. Постанова ВС від 20.03.2018 року по справі №520/5814/17 (про здійснення перерахунку та виплату судді у відставці щомісячного довічного грошового утримання в розмірі 90 відсотків грошового утримання судді, виходячи з розміру суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді, без обмеження граничного розміру, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», починаючи з 10 лютого 2017 року)
 33. Постанова ВС від 20.03.2018 року по справі №810/471/17 (про стягнення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах);
 34. Постанова ВС від 20.03.2018 року по справі №577/4096/17 (про визнання бездіяльності протиправною та стягнення недоплаченої щорічної разової грошової допомоги як інваліду війни).

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму