Сприяння імплементації демократичних принципів та стандартів прав людини у ЄС та державах партнерах

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Добрянський С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Повна назва дисципліни: Сприяння імплементації демократичних принципів та стандартів прав людини у ЄС та державах партнерах.

Мета : Кризова ситуація, у якій опинилася Україна впродовж останніх чотирьох років, вимагає рішучих кроків у остаточному визначенні зовнішньополітичного вектору розвитку. На європейському континенті для нашої держави, вочевидь, найбільш перспективними та ефективними напрямками інтеграції виступають такі міжнародні формування як Рада Європи та Європейський Союз.

Реалізація положень Угоди про асоційоване членство з ЄС вимагає від України, поряд із іншим, освоєння правової системи ЄС, зокрема юридичних норм щодо гарантування основоположних прав та свобод. Метою навчальної дисципліни є дослідження загальних закономірностей, особливостей, а також проблем у юридичному гарантуванні основоположних прав та свобод у ЄС, вивчення механізмів формування демократичних інститутів ЄС задля з’ясування шляхів більш ефективного наближення правової системи України до правової системи ЄС.

Предмет: загальні закономірності формування та розвитку демократичних інституцій ЄС, інституту основоположних прав людини у Європейському Союзі, а також значення принципів функціонування таких правових феноменів у процесі розвитку та взаємодії сучасних європейських держав.

Зміст: система правових цінностей Європейського Союзу; демократичні принципи функціонування сучасних інституцій Європейського Союзу; сучасні європейські стандарти прав та свобод людини; порівняльна характеристика Хартії основоположних прав ЄС та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; адаптація законодавства України до стандартів прав та свобод людини Європейського Союзу.

У результаті вивчення дисципліни «Сприяння імплементації демократичних принципів та стандартів прав людини у ЄС та державах партнерах» здобувач вищої освіти повинен:

знати:

  • історію формування правових цінностей Європейського Союзу як загально- цивілізаційного надбання;

  • основні фактори, які сприяли правовій інституціоналізації прав та свобод людини у Європейському Союзі;

  • роль Суду Європейського Союзу у формуванні принципу захисту прав та свобод людини у правовій системі ЄС;

  • засади взаємодії Європейського суду з прав людини та Суду Європейського Союзу.

  • вміти:

 

  • розмежовувати стандарти прав та свобод людини, сформульовані у практиці Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини;

  • надавати консультації та інформаційні довідки про зміст європейських стандартів прав та свобод людини;

  • надавати консультації та експертні висновки про відповідність чинних законів України та їх проектів «праволюдинній» практиці Суду Європейського Союзу;

  • обґрунтовувати та розробляти пропозиції щодо адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу у сфері прав та свобод людини.