Прокурорське право вУкраїні

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813Ковна У. С.
813
813доцент Войнарович А. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826Баєва Н. П.
Шевчук М. І.
доцент Войнарович А. Б.
Мурадов В. В.
Ковна У. С.
Рафальонт С. Р.

Матеріали

 1. Довідник прокурора: законодавчі та відомчі акти з питань прокурорської діяльності /Довід.видання. – Упоряд. Є.П.Бурдоль та ін. – К., 2003.
 2. Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар / за ред. Руснака Ю.І. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 340 с.
 3. Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста (району) по виконанню функцій, визначених конституцією України. – Х., 2004.
 4. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. – Одеса, 2002.
 5. Крюков В.Ф. Прокурорский надзор: учебн. Пособие. – М.: Норма, 2008. – 816 с.
 6. Курочка М.Й Каркач П.М Прокурорський нагляд в Україні. Підручник // за редакцією Е.О.Дідоренка. – К., 2005.
 7. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.
 8. Михайленко О.Р. Прокуратура України: Підручник. – К., 2005.
 9. Півненко В.П. Прокурорський нагляд в Україні. Курс лекцій. – Харків, 2005.
 10. Прокурорський нагляд в Україні : підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Інюре, 2011. – 592 с.
 11. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник для студентів юрид. Спеціальностей вищих навч. закладів. / І.Є. Марочкін, П.М. Каркач, Ю.М.Грошевой та ін. За ред. проф. І.Є. Марочкіна, П.М. Каркача. – Х., 2005.
 12. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. – М., 1975. – 382 с.
 13. Серьогін С.В. Верховенство права в Україні: проблеми розуміння та застосування. Монографія. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014. – 124 с.
 14. Сухонос В.В Організація і діяльність прокуратури в Україні: історія і сучасність: Монографія.- Суми, 2004.
 15. Сухонос В.В., Лакизюк В.П., Грицаєнко Л.Р., Руденко М.В. Прокуратура України: Академічний курс: Підручник / За заг. ред. В.В.Сухоноса. – Суми, 2005.
 16. Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. – Спб., 2005. – 325 с..
 17. Шумський П.І. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів.– К., 1998р.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму