Проблеми кримінально – правової охорони власності

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Шуп'яна М. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Шуп'яна М. Ю.

Опис курсу

Метою цього спецкурсу є вивчення дискусійних  питань, які виникають під час кваліфікації злочинів проти власності, розмежування злочинів проти власності між собою і з суміжними складами злочинів (передусім із складами злочинів у сфері господарської діяльності), розмежування із адміністративними, цивільними та іншими правопорушеннями.

Рекомендована література

1. Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посібник / Н.О. Антонюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 514 с.
3. Бурдін В. М. Викрадення: окремі проблеми розмежування та диференціації кримінальної відповідальності / В. М. Бурдін // Вісник Львівського університету. – 2012. – С. 216–227. – (Серія юридична ; вип. 55).
4. Болдарь Г. Є. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти власності: проблеми теорії та практики: [наук.-практ. пос.] / Г.Є. Болдарь, Д.В. Каменський ; МВС України, Луган. держ. ун-тет внутр.
Справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ: РВВЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 184 с.                                          5. Бурдін В. М. До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки «проникнення в житло, інше приміщення чи сховище» / В. Бурдін //Вісник Львівського університету. – 2019. – С. 178-188. – (Серія юридична ; вип. 68).
6. Васильєв А. А. Особливості кваліфікації кіберзлочинів проти власності / Васильєв А.А., Пашнєв Д. В. // Проблеми правознавства таправоохоронної діяльності. – 2016. – № 4 (58). – с.136 – 143.
7. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження : монографія / Ю.А. Дорохіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 744 с.
8. Злочини проти власності: правова кваліфікація і методика розслідування / Хавронюк М.І., Дудоров О.О., Луцик В.В., Задоя К.П., Карчевський М.В. – Київ: Дакор, 2019. – 448 с.
9. Маркін В. І. Пошкодження майна: окремі нотатки щодо судової практики Верховного Суду / Віктор Маркін // Юридична газета. – 2019. – № 41-42 (695-696). – С. 24-25.
10. Олійник П. В. Предмет злочинів проти власності : поняття, види кримінальноправове значення: монографія / П. В. Олійник. – Харків : Право, 2011. – 208 с.
11. Плотнікова А. В. Деякі питання встановлення змісту предмету злочинів проти власності / Плотнікова А. В. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 4. – с. 139 – 142.

Матеріали

Kryminal-no-pravova-okhorona-vlasnosti-Prokuratura_Robocha-prohrama (1)

Кримінально-правова-охорона-власності (1)

Кримінально-правова-охорона-вланості-задачі (2)

ПРАКТИКУМ-ЗІ-СПЕЦКУРСУ

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму