Проблеми застосування Цивільного кодексу України (Нотаріат)

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Якубівський І. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Якубівський І. Є.

Опис курсу

Даний спецкурс передбачає засвоєння студентами-магістрантами юридичного факультету вказаної спеціалізації теоретичних знань та формування у студентів практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем цивільно-правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин, правильного тлумачення і застосування норм цивільного права.
Спецкурс «Проблеми застосування Цивільного кодексу України» зорієнтований на поглиблене вивчення студентами юридичного факультету основних теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із застосуванням положень Цивільного кодексу України та інших актів цивільного законодавства України.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- №30.- Ст.141.
 2. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 45-46, 47-48.
 3. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 49-50.
 4. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №17. – ст. 184
 5. Загальні умови укладення і виконання договорів підряду у капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 // Офіційний вісник України. – 2005 р., № 31, том 2, ст.1867.
 6. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004р. // Офіційний Вісник України від 13.08.2004р., № 30.
 7. Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» // УК від 09.02.2005р.
 8. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – – №43. –  Ст.214.
 9. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 25, ст.252.
 10. Закон України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та обтяжень» від 01.07.04 р. // Офіційний вісник України 2004. -№30. – ст.1993.
 11. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 року // ВВР України. – 2003. – № 36. – ст. 276.
 12. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 року// ВВР України. – 2003. – № 36. – ст. 275
 13. Закон України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.
 14. Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2012, № 29, ст.337.
 15. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003р.// ВВР України –2003. -№38. –ст.313
 16. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.93 р. (з наступними змінами) // ВВР України- 1993.- №39.- ст. 383.
 17. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001р.// ВВР України. – 2001. – №24. – ст.128
 18. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.- №7.- Ст.32; в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2001.- 14 лютого.
 19. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- №32.- Ст.267.
 20. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.- №7.- Ст.36.
 21. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.- №7.- Ст.34.
 22. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» в редакції закону від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №23. – Ст.163.
 23. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – – №8. – Ст. 28.
 24. Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст.228.
 25. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст.524.
 26. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №17. – Ст.122.
 27. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №34. – Ст.160.
 28. Закон України «Про страхування» в редакції від 04.10.2001р. (з наступними змінами і доповненнями).
 29. Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.
 30. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11 грудня 2003 року
 31. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. // ВВР України
 32. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003р.// ВВР України. – 2004. – №1. – ст.1
 33. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст.434.
 34. Закон України «Про рекламу» в редакції від 11.07.2003р. // ВВР. 2004. № 8. ст. 62.
 35. Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 45, ст.410.
 36. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 року// ВВР України.
 37. Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 29, ст.262.
 38. Закон України в редакції від 01.12.2005 року «Про захист прав споживачів»// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – ст.84
 39. Закон України від 02 червня 2005 року «Про теплопостачання» // Відомості Верховної Ради України, 2005 №28 (15.07.05) ст.373.
 40. Закон України від 02.10.1992 року «Про заставу»// Голос України. – 11.11.1992 року
 41. Закон України від 05.04.2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №29. – ст. 137.
 42. Закон України від 05.06.2003 року «Про іпотеку»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №28. – ст. 1362.
 43. Закон України від 12.07.2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – ст. 1.
 44. Закон України від 18.11.2003 року «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»
 45. Закон України від 19.06.2003 року «Про фермерське господарство» // Голос України. – 29.07.2003 року.
 46. Закон України від 2 грудня 1997 року «Про торгово-промислові палати в Україні» // ВВР. 1998. №13. Ст. 52.
 47. Закон України від 20.05.1999 року «Про Національний банк України» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – ст. 238.
 48. Закон України від 22.11.1996 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №5. – ст. 28.
 49. Закон України від 23.06.2005 року «Про організацію формування та обігу кредитних історій» // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 421
 50. Закон України від 29.11.2001 року «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.
 51. Закон України від 6 жовтня 1998 року «Про оренду землі» // ВВР. 1998. №46-47. Ст.280.
 52. Закон України від 7 червня 1996 року «Про захист від недобросовісної конкуренції» // ВВР. 1996. №36. Ст.164.
 53. Закон України від 7.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5–6. – ст. 30.
 54. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст.27.
 55. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135.


Спеціальна література

 1. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006.
 2. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. – К.: Юрінком-Інтер, 2010.
 3. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В.І.Борисова (кер. авт. кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін.; за ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х.: Право, 2011.
 4. Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України: Практ. посібн. / Гуменюк В.І., Довгерт А.С., Дзера О.В. та ін. – К.: Ін Юре, 2008. – 256 с. (На допомогу нотаріусу).
 5. Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України: Практ. посібн. / Ярема А.Г., Гнатенко А.В., Григор’єва Л.І. та ін. – К.: Ін Юре, 2008. – 272 с. (На допомогу судді).
 6. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під ред. Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.: Реферат, 2005. – 336 с.
 7. Новітнє вчення про тлумачення правових актів: навч. посібник з курсу тлумачення правових актів для суддів, що проходять підвищення кваліфікації, і кандидатів на посади суддів, що проходять спеціальну підготовку /В.Г.Ротань, І.Л.Самсін, А.Г.Ярема та ін.; відп. ред., кер. авт.. кол. В.Г.Ротань. – Х.: Право, 2013. – 752 с.
 8. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А.С.Довгерта. – К.: Український центр правничих студій, 2000. – 336 с.
 9. Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т.: Т.3: Цивільно-правові науки. Приватне право / За заг. ред. Н.С.Кузнєцової. – Х.: Право, 2008. – 640 с.
 10. Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций: монография / под ред. И.В.Спасибо-Фатеевой. – Х.: Право, 2011. – 296 с.
 11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид.2, змін. і доп. / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с.
 12. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. / Кер. авт. кол. та відп. ред.. проф.А.С.Довгерт, проф. Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2005. – 680 с.
 13. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – / За ред. проф. І.В.Спасибо-Фатєєвої. – Х., 2011. – 592 с.
 14. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004. – 692 с.
 15. Методологія приватного права: Зб. наук. праць / Редкол.: О.Д.Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.
 16. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: Підручник. – 2-ге вид., допов. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 594 с.
 17. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. Монографія. – Львів, 1999.
 18. Майданик Р.А. Розвиток приватного права України: монографія. – К.: Алерта, 2016. – 226 с.
 19. Харитонов Є.О. Цивільні правовідносини: Монографія / Є.О.Харитонов, О.І.Харитонова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Одеса: Фенікс, 2011. – 456 с.
 20. Спасибо-Фатєєва І.В. Цивілістика: на шляху формування доктрин: вибр. наук. праці. – Х.: Золоті сторінки, 2012. – 696 с.
 21. Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві: монографія / І.В.Венедіктова. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 288 с.
 22. Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект): Монографія. – Х.: Юрсвіт, НДІ Приватного права та підприємництва АПрН України, 2008. – 482 с.
 23. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 184 с.
 24. Особливості здійснення суб’єктивних цивільних прав учасниками цивільних відносин: Монографія / За заг. ред.. акад. НАПрН України В.В.Луця. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 320 с.
 25. Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія / В.Л.Яроцький, В.І.Борисова, І.В.Спасибо-Фатєєва, І.В.Жилінкова та ін. / За наук. ред. проф. В.Л.Яроцького. – Х.: Юрайт, 2013. – 272 с.
 26. Ус М.В. Колізії суб’єктивних цивільних прав: монографія. – Х.: Право, 2014. – 224 с.
 27. Суб’єкти цивільного права / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Х.: Харків юридичний, 2009. – 632 с.
 28. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім . В.М.Корецького НАНУ, 2004. – 328 с.
 29. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: Монографія / Наук. ред. В.М.Коссак. – Хмельницький: Вид-во Цюпак, 2010. – 224 с.
 30. Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав: монография / И.В.Спасибо-Фатеева, В.И.Крат, О.П.Печеный и др.; под общ. ред. И.В.Спасибо-Фатеевой. – Х.: Право, 2015. – 720 с.
 31. Шимон С.І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин: монографія /С.І.Шимон. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 664 с.
 32. Сліпченко С.О. Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об’єктів: монографія / С.О.Сліпченко. – Х.: Діса плюс, 2013. – 552 с.
 33. Коструба А.В. Юридические факты в механизме правопрекращения гражданских отношений: монография. – К.: Ин Юре, 2014. – 416 с.
 34. Таш’ян Р.І. Односторонні правочини у цивільному праві: Монографія. – Х.: Право, 2010. – 200 с.
 35. Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 320 с.
 36. Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монография / под общ. ред. И.В.Спасибо-Фатеевой. – Х.: Право, 2012. – 424 с.
 37. Кохановська О.В. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні // Право України. – 2011. – № 5.
 38. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2002. – 368 с.
 39. Мельник О.М. Суб’єкт права інтелектуальної власності та його цивільно-правовий статус: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2003. – 156 с.
 40. Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія. – Одеса: Фенікс, 2011. – 346 с.
 41. Якубівський І.Є. Об’єкт права інтелектуальної власності: проблеми визначення поняття // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Вип.42.
 42. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія / Відп. ред. Я.М.Шевченко. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. – 626 с.
 43. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання: монографія / Н.Ю.Голубєва. – О.: Фенікс, 2013. – 642 с.
 44. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.
 45. Луць В.В. До питання про сутність і зміст цивільно-правового договору // Приватне право. – 2013. – № 1.
 46. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.
 47. Погрібний С.О. Механізм і принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України: монографія. – К.: Правова єдність, 2009. – 304 с.
 48. Відповідальність у приватному праві: монографія / [І.А.Безклубий, Н.С.Кузнєцова, Р.А.Майданик та ін.]; за заг. ред. І.А.Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – 416 с.
 49. Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності. – Одеса, 2006.
 50. Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди в цивільному законодавстві України (теортеричні аспекти): монорафія. – Одеса: Юрид. література, 2008.
 51. Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 328 с.
 52. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія. 2-е вид. – К.: КНТ, 2007. – 288 с.
 53. Козловська Л.В. Теоретичні засади здійснення і захисту спадкових прав: монографія / Л.В.Козловська. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 448 с.
 54. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208 с.

 


Судова практика

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав».
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11.2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними».
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 02.2009 р. № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи».
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 05.2008 р. № 7 «Про судову практику у справах про спадкування».
 5. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 05.2013 р. № 11 «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними».
 6. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 05.2013 р. № 10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів».
 7. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності».
 8. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин».
 9. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 12.2007 р. № 04-5/239 «Про внесення змін та доповнень до роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 01.03.1994 № 02-5/215 «Про деякі питання практики вирішення спорів пов’язаних з відшкодуванням шкоди».
 10. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 04.2008 р. № 01-8/211 «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України».
 11. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 05.2012 № 01-06/735/2012 «Про деякі питання практики застосування статей 785 та 786 Цивільного кодексу України».
 12. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 р. № 5 «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав».
 13. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 р. № 4 «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки».
 14. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин».
 15. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. № 6 «Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва)».
 16. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.01.2013 р. № 10-74/0/4-13 «Про деякі питання застосування статті 625 ЦК України».
 17. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.09.2012 р. № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов’язань, що виникають із договорів та інших правочинів».
 18. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.09.2012 р. № 10-1387/0/4-12 «Про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм законодавства про власність та спадкування».
 19. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 р. № 24-753/0/4-13 «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування».


Електронні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – http://www.rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт Верховного Суду України – http://www.scourt.gov.ua
 3. Єдиний державний реєстр судових рішень України –  http://www.reyestr.court.gov.ua

Матеріали

Робоча програма Проблеми застосування Цивільного кодексу України
Проблеми застосування ЦК України – Комплекс
Проблеми застосування Цивільного кодексу України тести

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус