Проблеми судового захисту в цивільному судочинстві (приватно-правова)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Богдан Й. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924доцент Богдан Й. Г.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами теоретичних знань щодо захисту суб’єктами своїх прав у порядку цивільного судочинства, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування цивільно-правових норм, що регулюють зазначену сферу відносин.
Предмет: проблеми судового захисту в цивільному судочинстві.

Рекомендована література

Нормативні акти

 1. Європейська хартія про статус суддів // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 4. – С. 9-11.
 2. Загальна декларація прав людини, проголошена Організацією Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України: декларації, документи / Упорядник Ю.К.Качуренко. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 18-24.
 3. Конвенція про захист прав і основних свобод людини, підписана у Римі 4 листопада 1950 року // Вісник Українського центру прав людини. – 1998. – – С. 29-37.
 4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 16 грудня 1965 року //Права людини. Міжнародні договори України .-К., 1992.-С. 36-58.
 5. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Голос України, 1996, 07, 13.07.96 N 128
 6. Цивільний процесуальний кодекс України ( з наступними змінами і доповненнями станом на 2002 р.) // Відомості Верховної Ради України. –2001. -N39.  -ст.190.
 7. Господарський процесуальний кодекс України ( з наступними змінами і доповненнями станом на 2002 р.) //Відомості Верховної Ради України, – 1992, – №6, ст.56; 1993. – №33, – ст.№347; 1995, N 14, ст. 90; 1996, N 9, ст. 44; Офіційний вісник України, 2001, N 25, ст. 1148.
 8. Кодекс законів про працю ( з наступними змінами і доповненнями станом на 2002 р.) // Відомості Верховної Ради України. –2001. -N 44. -ст. 227.
 9. Кодекс про адміністративні правопорушення ( з наступними змінами і доповненнями станом на 2002 р.) //Урядовий кур’єр. -07.03.2002. -N 45-46.
 10. Земельний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – ст.27.
 11. Сімейний кодекс України // Голос України, 2002, 02, 26.02.2002 N 38.
 12. Закон України від 15 вересня 1999 року «Про професійні спілки, їх права, гарантії діяльності» // Урядовий кур’єр. -1999. -6 жовтня.
 13. Закон України 18 жовтня 2001 року “Про вибори” //Відомості Верховної Ради України. -2001. -N 51-52. -ст.
 14. Закон України від 16 червня 1992 року “Про об’єднання громадян” //Відомості Верховної Ради України. – 1992. –N 34. -ст.
 15. Закон України від 5 травня 2001 року “Про політичні партії” //Відомості Верховної Ради України. -2001. -N 23. -ст.
 16. Закон України від 19 грудня 1992 року «Про адвокатуру» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.
 17. Закон України від 2 вересня 1993 року «Про нотаріат» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 384.
 18. Закон України від 2 жовтня 1996 року «Про звернення громадян» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. -Ст. 256.
 19. Закон України від 21 квітня 1999 року «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. -№ 24. – Ст. 207.
 20. Закон України від 24 березня 1998 року «Про державну виконавчу службу» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. № 36-37. – Ст. 243; 1999. – № 8. – Ст. 57.
 21. Закон України від 24 грудня 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»
 22. Закон України від 25 лютого 1994 року «Про судову експертизу» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. -Ст.232.
 23. Закон України від 5 листопада 1991 року «Про прокуратуру» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст.793.
 24. Закон України від 29 листопада 2001 року “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” // Відомості Верховної Ради України. –2002. -N 10. -ст.77.
 25. Закон України від 7 березня 2002 року “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // Голос України. -29.05.2002. -N 95.
 26. Закон України від 16 жовтня 1996 року “Про Конституційний суд України” // Відомості Верховної Ради України. –1996. – №49. – ст.272.
 27. Закон України від 7 лютого 2002 року “Про судоустрій” //Голос України. -19.03.2002.  -N 514; Офіційний вісник України. –2002. -N10. -ст.  441.
 28. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року «Про державне мито» // Відомості Верховної Ради України. -1993.-№ 13.-Ст. 113.
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат і виплати винагороди особам, які викликаються в органи дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або в органи, в провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення і виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів». – Окреме видання.
 30. Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України 22 квітня 1993 року // Цивільний процесуальний кодекс України: Офіційний текст. -Ужгород: ІВА, 1997.-С. 208-213.
 31. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за № 705/3145.
 32. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 року № 112 // Юридичний вісник. -1999. -№32. -12-18 серпня.
 33. Правила опіки і піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерством освіти України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88 // Юридичний вісник. – 1999. -№ 34. -26 серпня. -1 вересня; Закон і бізнес. – 1999.-№ 33.- 14 серпня.


Судова практика:

 • Постанови Пленуму Верховного Суду України:
 1. «Про застосування законодавства, що забезпечує неза­лежність суддів» від 12 квітня 1996 р. № 4 // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові пропозиції щодо розгляду судами окремих категорій справ // Відповідальний редактор П.І.Шевчук. –К., 1998.
 2. «Про застосування Конституції України при здійсненні пра­восуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9. // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові пропозиції щодо розгляду судами окремих категорій справ // Відповідальний редактор П.І.Шевчук. –К., 1998.
 3. “Про судову практику в справах про виключення майна з опису” від 27 серпня 1976 р. №6// Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5.
 4. «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування су­дами Житлового кодексу України» від 12 квітня 1985 р. № 2, п. п. 4,6; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Харків: “Одіссей”, 2000.
 5. «Про практику застосування судами законодавства про жит­лово-будівельні кооперативи» від 18 вересня 1987 р. № 9, п.п.5,13; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Харків: “Одіссей”, 2000.
 6. «Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій» від 28 вересня 1990 р. № 7, п. п. 5,6; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові пропозиції щодо розгляду судами окремих категорій справ // Відповідальний редактор П.І.Шевчук. –К., 1998.
 7. «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, п. 5; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові пропозиції щодо розгляду судами окремих категорій справ // Відповідальний редактор П.І.Шевчук. –К., 1998.
 8. “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27 березня 1992 р. №6 // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5.
 9. «Про судову практику про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р. № 4, п. п. 6, 7,11; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові пропозиції щодо розгляду судами окремих категорій справ // Відповідальний редактор П.І.Шевчук. –К., 1998.
 10. «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» від 25 грудня 1996 р., №13, п.п.7-11; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові пропозиції щодо розгляду судами окремих категорій справ // Відповідальний редактор П.І.Шевчук. –К., 1998.
 11. «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» від 5 березня 1977 р. № 1, п. 2; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Харків: “Одіссей”, 2000.
 12. «Про практику застосування судами законодавства, що регу­лює право власності громадян на жилий будинок» від 4 жовт­ня 1991 р.№7, п. 14; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Харків: “Одіссей”, 2000.
 13. «Про судову практику в справа про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 28 березня 1972 р. № 3, п. 5; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Харків: “Одіссей”, 2000
 14. «Про деякі питання, що виникли в судовій практиці по за­стосуванню Кодексу про шлюб та сім’ю України» від 15 черв­ня 1973р. №6, п.21; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Харків: “Одіссей”, 2000
 15. «Про практику застосування судами законодавства, що регу­лює право власності громадян на жилий будинок» від 4 жовт­ня 1991 р.№7, п. 18; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Харків: “Одіссей”, 2000
 16. «Про практику розгляду цивільних справ про захист прав споживачів» від 12 квітня 1996 р. № 5, п. 4; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Харків: “Одіссей”, 2000
 17. «Про практику розгляду цивільних справ у порядку нагляду» від 26 січня 1990 р. № 2; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Харків: “Одіссей”, 2000
 18. «Про практику застосування судами процесуального законо­давства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. № 9. // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Харків: “Одіссей”, 2000
 19. «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» від 5 березня 1977 р. № 1, п. 1; // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Харків: “Одіссей”, 2000
 20. «Про строки розгляду судами України кримінальних і ци­вільних справ» від 1 квітня 1994 р. № 3, п. п. 6-9.
 21. “Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України” від 19 вересня 1975 р. №9 // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5.
 22. “Про судове рішення” від 29 грудня 1976 р. №11 // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5.
 23. “Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення” від 24 червня 1988 р. №6 // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5.
 24. “Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян” від 3 грудня 1997 р. №13 // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5.
 25. “Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні” (із змінами і доповненнями від 13.01.1995р.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком. – 1995. – № 1.
 26. “Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” // Правовісник (додаток до журналу “Право України”). – № 1; Право України. – 1995. – № 7.
 27. “Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану” //Правовісник (додаток до журналу “Право України”). – 1996. – № 1; Право України. – 1995.- № 9-10.
 28. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі за конституційним зверненням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України // Право України. – 2000. – № 1. – С. 140.
 29. Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 1997 року у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Г.П. у про офіційне тлумачення частини другої статті 55 Конституції та статті 248′ Цивільного процесуального кодексу України // Право України. – 1998. – № 1. – С. 126.
 30. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) // Юридичний вісник. – 1999.-№ 18.-6-12 травня.


Підручники та навчальні посібники

 1. Будников В. Субъект доказывания // Российская юстиция. – 2002, №8.
 2. Гражданское процессуальное право Украины //Под ред. Комарова В.В. – Харьков, Право, 2001.
 3. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. –М.: Норма, 2002. – 176с.
 4. Комаров В.В. Цивільне процесуальне право: практика застосування: Навчальний посібник. – X.: Основа, 1993. -238 с.
 5. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотариат и нотариальный процесc: Учебник. – Харьков: Консум, 1999. – 240 с.
 6. Лукашова Е.Г. Теория процессуального права. – М.: Норма, 2003. – 240 с.
 7. Пашук А.Й. Позов у радянському цивільному процесуальному праві. Лекції із спецкурсу. –Львів: Вид-во Львів. ун-ту. –1971 р.
 8. Проблемы науки гражданско-процессуального права /В.В.Комаров, В.А.Бигун, В.В.Баранкова; Под ред. проф. В.В.Комарова, – Харьков: Право, 2002. – 440 с.
 9. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. – Екатеринбург: 2000.
 10. Треушников Н.К. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. – М., 1981.
 11. Фурса С.М. Окреме провадження: Навчальний посібник. –К.: 1999 р.
 12. Фурса С.Я., Щербина С.В. Виконавче провадження в Україні. – К.: 2002.
 13. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. В.В.Комарова. – Харків: Право, 1999. – С. 5-49
 14. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар // За ред. В.В.Комарова. –Харків: Одісей, 2001, 816с.
 15. Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду. К., 1994.
 16. Штефан М.Й. Цивільний процес. Підручник, видання 2-ге, доповнення. – К.: Ін Юре, 2001.
 17. Штефан М.Й., Омельченко М.П., Штефан С.М. Виконання судових рішень: навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2001.


Монографії

 1. Білоусов Ю.В. Судове провадження у справах за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії і рішення органів військового управління та військових посадових осіб: Автореф. канд. дис. Хмельницький. 1999.
 2. Викут М. А. Стороны – основные лица искового производства. – Саратов, 1968.
 3. Елисейкин П.Ф. Дела особого производства. М.: Юрид. лит. 1973. 78с.
 4. Жируолис Й. Сущность советского гражданского процесса. Вильнюс, 1969.
 5. Заворотько П. П., Штефан М. Й. Особи, які беруть участь у справі. К., 1967.
 6. Заворотько П. П., Штефан М. Й. Судове рішення. К., 1970.
 7. Комаров В. В. Доказування та докази в цивільному судочин­стві. Харків, 1991.
 8. Пушкар Е.Г. Исковое производство в советском гражданском процессе. Львов: Вища шк., 1978. 188с.
 9. Пушкарь Е.Г. Конституционное право на судебную защиту. –Львов: Вища шк. Изд-во Львов. ун-та, 1982. –215с.
 10. Пушкарь Е.Г., Богдан И.И. Порядок реализации права на судебную защиту в советском гражданском процессе. Львов: Изд-во Львов. ун-та. 1987. 68с.
 1. Розенберг Я.А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже. – Рига, 1981.
 1. Тертишников В. І. Оскарження та перевірка судових рішень в касаційному порядку. Харків, 1991.
 2. Ткачев Н.И. Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. 190с.
 3. Треушников М.К. Доказательства и доказывания в советском гражданском процессе. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1962. –160с.
 4. Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. М.: Юрид. лит., 1981. –96с.
 5. Чечина Н. А. Гражданские процессуальные правоотношения. Л., 1966.
 6. Чечот Д.М. Неисковое производства. М.: Юрид. лит. 1973. 176с.
 7. Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. Госюриздат, 1960 г.
 8. Шакарян М. С. Субъекты советского гражданского процессуального права. М., 1970.
 9. Штефан М. Й. Підприємство і правосуддя. К., 1992.
 1. Штефан М.И., Дрижчаная Е.Г., Гусев Е.В. Представительство граждан в суде: Учебное пособие. – К.: Лыбидь, 1991. -231 с.
 1. Штефан М.Й. Непозовне провадження. –К.: Вид-во Київського ун-ту. –1968. –98с.
 2. Штефан М.Й. Особи, які беруть участь у справі. К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1967. 104с.
 3. Білоусов Ю.В. Суб’єкти військової управлінської діяльності, рішення, дії, чи бездіяльність яких можуть бути оскаржені до суду // Право України. №3.
 4. Богдан И.И. Органы финансового управления как лица, участвующие в деле с целью защиты своих прав // Юридический процесс как средство обеспечения социалистической законности. Вестник Львов. ун-та. Сер. юрид., 1986, вып. 21.
 5. Богдан И.И. Правосубьектность органов финансового управления в советском гражданском процессе. – Вестн. Львов. Ун-та. Сер. юрид.1981. Вып. 20.
 6. Богдан И.И. Совершенствование законодательства регулирования правосубьективности органов финансового управления в гражданском процессе. –Вестн. Львов. Ун-та. Сер. юрид.1981. Вып. 20.
 7. Богдан И.И. Участие органов финансового управления в советском гражданском процессе (Автор. диссертации канд.юр.наук). К.: 1985. 24с.
 8. Богдан Й.Г. Судовий порядок стягнення несплачених у строк податків і платежів // Радянське право. 1982. №10.
 1. Богдан Й.Г., Фединяк Л.С. Особливості виконавчого провадження за участю іноземного елемента // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. -№ 3. – С. 49-53.
 1. Бойко В. Ф. Конституція України і становлення незалежної судової влади // Вісник Верховного Суду України. – 1999. -№3.-С.2-4.
 2. Бойко В. Ф. Судова система: проблеми реформування та розвитку // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 6. – С. 2-5.
 3. Бородін М. Конституційне право громадянина на звернення до суду за захистом своїх прав // Право України. – 2000. – № 8.-С.65.
 4. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі: окремі аспекти // Право України. – 1999. – № 11.


Статті

 1. Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних  принципів судочинства в Україні // Право України. –2002. №4. -С. 12.
 2. Коссак С.М. Особливості судочинства в справах, які виникають з трудових правовідносин: Атореф. канд. дис. К. 1998.
 3. Немировська О. На шляху оновлення цивільного процесуального законодавства // Право України. – 1999. – № 11. – С. 70-72.
 4. Пашук А.Й. Деякі питання судового представництва за новим ЦПК. Львів: Вісн.Львів.ун-ту. Сер.юрид. 1966. Вип.10. с.37-41.
 5. Пушкар Є.Г. Правова природа права на судовий захист: Проблеми формування суверенної правової української держави // Вісник Львівського ун-ту. Сер. юрид. 1993. Вип.30.
 6. Пушкарь Е.Г. Обращение в суд по делам, возникающим из административно-правовых отношений //Вестник Львов. ун-та. Сер. юрид. 1981. Вып.20. -с.48-53.
 7. Рабінович П. Рішення Європейського Суду з прав людини: спроба концептуально-методологічного аналізу // Право України. -1997. -№ 12. -С.32.
 8. Сахнова Г.В. Реформа цивилистического процесса: проблемы и перспективы // Государство и право. — 1997. – № 9. – С. 53.
 9. Стефанюк В. С. Становлення судової влади в Україні триває // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 4. – С. 7-10.
 10. Стефанюк В., Богданов Л., Попов Ю. Організаційно-правові та технічні засади аудіофіксування судового процесу // Право України. –2002. №4. -С. 12.
 11. Стефанюк В.С. Верховний суд, судова влада і правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 3. -С.3-7.
 12. Стефанюк В.С. Суддівська незалежність – не особистий привілей суддів, а спосіб захисту публічних інтересів // Вісник Верховного Суду України. – 1996. – № 1.-С. 10.
 13. Ткач Г. Адміністративне судочинство в Польщі // Право України. – 2000. – № 6. – С. 112.
 14. Угриновська О.І. Судовий захист суб’єктивних прав громадян у сфері адміністративно-правових відносин: Автореф. канд. дис. Львів. 2000.
 15. Фурса С. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України // Право України. – 1999. – № 4. – С. 94-97.
 16. Фурса С. Теоретичні аспекти правового та процесуального становища прокурора в цивільному судочинстві // Право України. – 1998. -№ 12. – С. 67.
 17. Цюра Т. Сторони як основні процесуальні противники в процесу доказування в цивільних справах // Право України. – 2002. – № 3.
 18. Шакарян М. С. Понятие субъектов гражданского процессу­ального права и правоотношения и их классификация. Труды ВЮЗИ. М., 1971.
 19. Шевчук П. І. До питання створення та дії апеляційних судів у судовій системі України // Вісник Верховного Суду України. – 1998. -№2. -С.5-10.
 20. Шевчук П. І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 1. – С. 30-33.
 21. Шевчук П. І. Питання про доступність правосуддя та правової допомоги потребує законодавчого вирішення // Вісник Верховного Суду України. – 2000.-№ 2. – С. 38-41.
 22. Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту // Право України. – 2000. – № 2. – С. 45.
 23. Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. М.: Юрид.лит., 1966. 167с.
 24. Якименко О. Особливості підготовки цивільних справ до судового розгляду з участю іноземного елемента // Право України, – 1998.-№7.-С. 88.
 25. Якименко О. Підготовка аліментних справ до судового розгляду (судово-теоретичні аспекти) // Право України. – 1999. -№ 8. -С.41-47.

Матеріали

Комплекс Проблеми судового захисту в цивільному судочинствіРобоча програма Проблеми судового захисту в цивільному судочинстві

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму