Правові засади інтеграції України до Європейського Союзу

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Добрянський С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета: Метою навчальної дисципліни «Правові засади інтеграції України до Європейського Союзу» є формування у студентів знань, вмінь та навиків щодо створення та функціонування Європейського Союзу, основ його політичної та правової систем; а також розуміння студентами необхідних трансформаційних передумов для держав-кандидатів до Європейського Союзу.

Студенти вивчатимуть історичні передумови виникнення Європейського Союзу, його значення на сучасній геополітичні картині світу, переваги та недоліки для держав, які інтегруються до цього міжнародного формування.

Предмет: юридичні передумови інтеграції держави-кандидата до складу Європейського Союзу, переваги членства у складі цього міжнародного формування,необхідні трансформаційні перетворення законодавства держави-кандидата відповідно до правових стандартів Європейського Союзу.

Зміст: поняття та юридична природа Європейського Союзу, характеристика правової системи цього міжнародного формування, критерії відповідності законодавства держави-кандидата до складу Європейського Союзу, поняття та різновиди юридичних стандартів Європейського Союзу, адаптація національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

У результаті вивчення дисципліни «Правові засади інтеграції України до Європейського Союзу» здобувач вищої освіти повинен:

         знати:

  • історичні передумови виникнення та функціонування Європейського Союзу;

  • загальноцивілізаційну цінність та перспективи розвитку Європейського Союзу

  • політичні та правові передумови, які повинна задовольняти держава, яка кандидатує до складу Європейського Союзу;

  • переваги у економічній, культурній, політичній та правовій сферах, які отримає Україна у випадку набуття статусу повноправного члена Європейського Союзу.

    вміти:

  • визначити систему факторів, які спричинили виникнення та розвиток Європейського Союзу;

  • назвати основні етапи європейської інтеграції та найближчі перспективи розвитку Європейського Союзу;

  • обгрунтувати систему правових та політичних передумов, котрі визначають необхідні напрямки трансформації для держав-кандидатів до складу Європейського Союзу.