Правове регулювання надання туристичних послуг (Адвокатура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Яворський Р. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Яворський Р. І.

Опис курсу

Мета: поглиблення студентами знань у сфері надання туристичних послуг, набутих ними при вивченні таких галузевих юридичних дисциплін, як «Цивільне право України», «Господарське право України», «Міжнародне приватне право», а також набуття практичних навиків щодо правильного тлумачення та застосування законодавства у цій сфері.
Предмет: законодавство, яке регулює відносини, що виникають у зв’язку з наданням туристичних послуг.

Рекомендована література

Робоча програма Правове регулювання надання туристичних послуг

Матеріали

Робоча програма Правове регулювання надання туристичних послуг

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму